Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR PESERTA (ANGGOTA) EKSTRAKULIKULER

PASKIBRA SMA NEGERI 1 MAJALAYA


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Semester 1
N Nama Peserta Kelas Nilai
o.
1. Muhammad ikbal XI IPS 1 A
2. Cicih nurhayati XI IPS 1 A
3. Dewi Warsivah XI IPS 1 A
4.Raden Bagus Yudha XI IPS 1 A
5. Eva Aprilia XI IPA 2 A
6. Atika Dea XI IPA 2 A
7. Rere Lestari XI IPA 2 A
8. Anifah Maryati XI IPA 2 A
9. Atika Dea XI IPA 2 A
10. Via Agustin XI IPA 2 B
11. Intan Anggraeni XI IPA 2 B
12. Abdul Rahman Wahid XI IPA 1 B
13. Siti comariyah XI IPA 1 A
14. Sopi Tiara XI IPA 1 B
15. Maulana liyan Gumilar X-5 A
16. Rizky X-5 B
17. Dhea Kharina X-4 A
18. Ratih X-4 A
19. Yusup Rahayu X-4 B
18 Jein alawidya dalawir X-3 A
19 Adzan nurhadiyanto X-3 B
.
20 Fitri Nurjannah X-2 C
.
21 Sri anjani X-1 B
22 Sunari X-1 B
23 Nisa nurhidayanti X-1 B

Mengetahui, Karawang, 13 Desember 2017


Kepala Sekolah Pembina PASKIBRA

Drs. H. Wayat Nurhidayat, M.Pd SULVIANA.S.Pd


NIP. 19670313 1998 03 1007