Anda di halaman 1dari 10

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE - 3 2018

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN

22200 BESUT

TERENGGANU DARUL IMAN

KERTAS CADANGAN :

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN

IPG KAMPUS SULTAN MIZAN

TAHUN 2018

TARIKH :

26 / 04 / 2018 -

TEMPAT :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN

DISEDIAKAN OLEH:

JAWATANKUASA KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE – 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN

1
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE - 3 2018

KERTAS KERJA
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI – 3
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN
22000 BESUT, TERENGGANU

1.0 BUTIRAN PROJEK

1.1 Nama Projek : Kejohanan Olahraga Tahunan IPG Kampus


Sultan Mizan Kali ke – 3

1.2 Penganjur : Unit Kokurikulum IPG Kampus Sultan Mizan

1.3 Tarikh : 26 / 04 / 2018

1.4 Tempat : Trek Balapan IPG Kampus Sultan Mizan

1.5 Penyertaan : Semua guru pelatih 4 dan 6 PISMP

2.0 RASIONAL

Kecerdasan dan kesihatan memainkan peranan yang penting dalam meyediakan


para guru yang benar-benar proaktif dalam bidang keguruan. Sebagai satu alternatif ke
arah melahirkan insan guru yang mantap dari segi rohani, jasmani, emosi dan sosial,
sukan mampu menjana jiwa guru yang matang dan sedia menghadapi cabaran pada
masa hadapan. Daya ketahanan fizikal adalah teruji melalui aktiviti sukan yang
memerlukan persediaan fizikal dan mental.

Berdasarkan kepada keperluan inilah, Pelajar PISMP Semester 4 Ambilan Jun


2016 berusaha menyediakan satu kejohanan olahraga yang diharap dapat
merealisasikan kemantapan rohani dan jasmani seterusnya melahirkan para guru yang
berketrampilan.

2
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE - 3 2018

3.0 OBJEKTIF

3.1 Mencungkil bakat-bakat baru di kalangan pelajar dalam acara padang dan balapan.

3.2 Memberi peluang kepada bakal guru menimba pengalaman baru dalam
menguruskan kejohanan olahraga agar dapat diaplikasikan ketika bertugas di
sekolah kelak.

3.3 Memupuk kerjasama dan keyakinan diri yang tinggi terutama ketika
mengendalikan kejohanan olahraga seperti ini.

3.4 Membina kerjasama dan hubungan erat di antara para guru pelatih di dalam
maktab atau pihak luar.

3.5 Melahirkan para insan guru yang seimbang dan bersepadu dari segi rohani,
jasmani, emosi, sosial dan intelek.

3.6 Menggilap bakat-bakat di kalangan pelajar agar dapat diketengahkan di KAGUM


Kejohanan Olahraga peringkat Zon dan Kebangsaan.

3.7 Memupuk nilai-nilai murni selaras dengan kehendak Bahagian Pendidikan Guru.

4.0 LATAR BELAKANG PROGRAM

Kejohanan ini merupakan acara sukan tahunan IPG yang menyediakan ruang dan
peluang kepada para guru untuk menonjolkan bakat dan kebolehan masing-masing
dalam bidang sukan. Melalui tema “Bersatu Kita Teguh, Bersama Kita Utuh” kejohanan
olahraga ini mampu menjadi satu temasya sukan yang meriah dengan penyertaan para
guru pelatih IPG dari kumpulan semester 4 dan 6 PISMP.

Kejohanan ini akan memperlihatkan gandingan kerjasama para guru pelatih


dan para pensyarah tanpa berbelah bahagi di samping bantuan dari pihak luar yang
terlibat mampu mempamerkan kegemilangan IPG KampusSultan Mizansebagai salah
sebuah institut pendidikan guru yang terbaik di utara tanah air. Kepelbagaian acara yang
dipertandingkan dari kalangan para guru pelatih, pensyarah, dan pegawai dijangka
menghangatkan lagi suasana kejohanan ini nanti.

3
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE - 3 2018

5.0 PERANCANGAN

5.1 Melantik Jawatankuasa Induk

5.2 Melantik Jawatankuasa Kerja

5.3 Mengenalpasti Pegawai dan Jawatankuasa Kecil untuk memantapkan barisan


Jawatankuasa Kerja dari kalangan para guru pelatih dan pihak luar.

5.4 Mengenalpasti dan meyediakan keperluan program seperti peralatan sukan,


persiapan tempat, padang dan trek, hadiah dan cenderamata, acara sukan, bahan
dokumentasi, pengangkutan, keselamatan dan kebajikan.

5.5 Menentukan jadual latihan rumah sukan, raptai dan masa kejohanan.

5.6 Membuat anggaran perbelanjaan

6.0 PERLAKSANAAN

6.1 Mengadakan perbincangan secara tidak formal antara Pengerusi, Setiausaha, Naib
Setiausaha, Ketua Biro dengan Pensyarah Penasihat yang terlibat.

6.2 Menetapkan agenda mesyuarat Jawatankuasa Induk (JK Induk) dan Jawatankuasa
Kerja (JK Kerja).

6.3 Mesyuarat JK Induk dan JK Kerja bersama para pensyarah penasihat dan JK Kecil
yang terlibat dari semasa ke semasa untuk memantapkan perjalanan program.

6.4 Perjumpaan antara para rumah ketua penasihat rumah sukan dengan ahli rumah
dan membuat perlantikan JK Rumah Sukan.

6.5 Taklimat kepada semua Ketua Rumah Sukan tentang jadual latihan, acara yang
dipertandingkan, peraturan permainan, prosedur pendaftaran dan raptai.

6.6 Taklimat kepada para pegawai dan JK yang terlibat.

6.7 Menentukan pihak kebajikan dan keselamatan yang terlibat seperti PBSM.

4
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE - 3 2018

7.0 TEMPOH AKTIVITI


16 / 04 / 2018 hingga 26 / 04 / 2018 ini berdasarkan kepada perancangan dan aturcara
aktiviti seperti di bawah.

No. Tarikh Perkara

7.1 16 / 04 / 2018 Mesyuarat Rumah Sukan

7.2 23 / 04 / 2018 Sukantara

hingga ( Sila Rujuk Lampiran )

24 / 04/ 2018

7.3 25 / 04 / 2018 Raptai Kejohanan

7.4 26 / 04 / 2018 Kejohanan Olahraga

7.5 Semua interaksi GERKO untuk ketetapan di atas ditunda dan kedatangan

pelatih dicatat untuk aktiviti berkenaan di atas.

8.0 TEMPAT

Trek balapan, IPG Kampus Sultan Mizan, 22200 Besut Terengganu.

5
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE - 3 2018

9.0 ACARA YANG DIPERTANDINGKAN

Kategori Lelaki Perempuan


Bil

Acara

Lari Pecut
1 x x
100 m
200 m

Lari Berganti

2 4 x 100 m x x
4 x 200 m
4 x 400 m

3 Lari Berpagar x x

11 Lompat Tinggi x x

12 Lompat Jauh x x

13 Lontar Peluru x x

10.0 JAWATANKUASA INDUK KEJOHANAN OLAHRAGA

6
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE - 3 2018

Penaung :

Pengerusi :
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 :
Naib Pengerusi 2 :
Naib Pengerusi 3 :
Setiausaha 1 :
Pen. Setiausaha :
Ahli Jawatankuasa :

Penyelaras 1 :

: JK Sumbangan, Hadiah & Cenderamata


: JK Pertolongan Cemas
: JK Kawalan Keselamatan & Disiplin
: JK Jamuan Pegawai & Tetamu
: Pengurus-Pengurus Pasukan

Penyelaras 2 :

: JK Upacara Perasmian & Penutup


: JK Sambutan, Jemputan & Protokol
: JK Peralatan & Persiapan Gelanggang
: JK Kebersihan

Penyelaras 3 :

: JK Seranta & Publisiti


: JK Siaraya & Komunikasi
: JK Perbarisan Kontijen
: JK Pendaftaran , Urusetia & Pencatat
: JK Buku Program

7
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE - 3 2018

Penyelaras 4 :
: JK Pengacaraan & Hebahan
: JK Khemah & Persiapan Pentas
: JK Gerai Jualan
: JK Dokumentasi & Rakaman Peristiwa
: JK Teknik & Kepegawaian

Penyelaras 5 :
: JK Lari Pecut
: JK Lari Berganti – ganti
: JK Lari Berpagar
: JK Lontar Peluru
: JK Lompat Jauh
: JK Lompat Tinggi

11.0 PENYERTAAN

Diwajibkan kepada semua pelajar semester 5 dan 7 Program Ijazah Sarjana Muda

(PISMP). Penyertaan adalah mengikut senarai rumah sukan yang telah ditetapkan.

12.0 RUMAH SUKAN

11.1 Salahuddin Al - Ayyubi : Kuning


11.2 Al - Fateh : Hijau
11.3 Uwais Al – Qarni : Merah
11.4 Salman Al – Farisi : Biru

12.0 PENGANGKUTAN

12.1 Lori : 1 buah


12.2 Pemandu : 2 orang

13.0 PERALATAN DAN KEMUDAHAN

Dipinjam dari Jabatan Pendidikan Jasmani Kesihatan, Unit GERKO

8
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE - 3 2018

dan Stor IPG Kampus Sultan Mizan.

14.0 ANGGARAN KEWANGAN

Sila lihat lampiran .

15.0 PERATURAN PERTANDINGAN

Sila lihat lampiran

16.0 PENUTUP

Akhir sekali, dengan kerjasama dan komitmen yang tidak berbelah bagi daripada semua
pihak yang terlibat secara langsung adalah amat diharapkan Kejohanan Olahraga Tahunan Kali
Ke - 3 ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Setinggi - tinggi harapan dari pihak tuan agar
permohonan untuk menjalankan Kejohanan Olahraga IPG Kampus Sultan Mizan kali ke - 3 ini
dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya. Semoga harapan kita untuk melahirkan para guru
pelatih yang berketrampilan dan seimbang dari aspek fizikal dan mental akan dapat direalisasikan
selaras dengan matlamat BPG.

Disediakan oleh,

.................................
Nama
Jawatan
Ipg Kampus Sultan Mizan

Tarikh: .......................

Disemak oleh, Disahkan oleh,

................................. .................................
Nama Nama
Jawatan Jawatan
9
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE - 3 2018

Ipg Kampus Sultan Mizan Ipg Kampus Sultan Mizan

Tarikh: ....................... Tarikh: .......................

10