Anda di halaman 1dari 5

TEKNIK MEMBACA

Apa Itu Membaca?


 suatu cara bagi mendapatkan informasi daripada sesuatu yang ditulis.
 pembaca mestilah mempunyai tujuan sebelum memulakan pembacaan.
 bagi menjadi pembaca yang berkesan, kita mesti menguasai beberapa teknik
membaca yang betul dan sesuai dengan keupayaan kita.
 Teknik membaca terbahagi kepada dua iaitu pembacaan cepat dan
pembacaan perlahan.

TEKNIK PEMBACAAN CEPAT/PANTAS


> Skimming (luncuran)
> Scanning (imbasan)

TEKNIK PEMBACAAN PERLAHAN


> SQ3R
> KWLH

Teknik Pembacaan Cepat/ Pantas

1. SKIMMING (LUNCURAN)
> Kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas
mengenai sesuatu bahan atau maklumat.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan :


> maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen
> pandangan umum mengenai dokumen dengan segera

Bagaimana Membuat Skimming


• membaca tajuk pendahuluan dan rumusan bahan atau dokumen
• membaca dengan menggunakan pergerakan mata yang cepat
• fokus kepada bahagian tertentu dalam buku seperti pengenalan,
tajuk utama dan rumusan
•memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca.
2. SCANNING (IMBASAN)
> Kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming.

Tujuannya adalah
 untuk mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu
persoalan
 untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai tajuk
 untuk mengenalpasti keseluruhan kandungan
 fokus kepada tajuk yang dikehendaki
 untuk mendapatkan gambaran / latar belakang tajuk

Bagaimana Membuat Scanning


•membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam

•membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan
konsep yang dinyatakan

•memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada

Teknik Pembacaan Perlahan

TUJUAN :
* untuk membuat analisis
* supaya lebih faham
* dapat menilai bahan bacaan
* memahami arahan yang diberikan
*mengingat maklumat dengan lebih berkesan
1) TEKNIK SQ3R

-SQ3R ialah teknik membaca perlahan yang telah diperkenalkan oleh Robinson
(1961).

-Ia merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal


kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu
diselesaikan.

- SQ3R - Survey (Mengkaji)


Question (Menyoal)
Read (Membaca)
Recite (Menyebut)
Review (Mengulas)

SURVEY (MENGKAJI)
•Kaji bahan bacaan dan dapatkan isi kandungan
•Baca prakata, tajuk , tajuk kecil dan sub-tajuk
•Baca keterangan , carta dan grafik
•Baca rumusan

QUESTION (MENYOAL)
•Menyoal perkara yang berkaitan dan bersesuaian
•Proses bacaan secara aktif
•Menukar tajuk dan subtajuk kepada bentuk soalan
•Baca soalan pada akhir bab
•Bersoal jawab

READ (MEMBACA)
•Tanya pada diri sendiri
•Baca perlahan pada petikan yang sukar
•Cuba jawab soalan pada permulaan dan akhir petikan
•Dapatkan jawapan dan kaitkan dengan idea penulis
•Catatkan nota yang bergaris, huruf italic dan ditebalkan
RECITE (MENYEBUT)
•Ingatkan formula / maklumat dan bandingkan dengan buku yang dibaca
•Imbas kembali apa yang dibaca melalui teknik penyoalan
•Dapatkan maklumat penting dan tulis dengan perkataan sendiri
•Gunakan deria anda untuk memudahkan mengingat
•Buat ringkasan
•Sediakan peta minda

REVIEW (MENGULAS)
•Ulas semula maklumat yang dibaca
•Ulas soalan dan jawapan
•Buat ulasan nota
•Gunakan kad imbasan pada soalan yang sukar
•Rumusan pertama dibuat sebaik sahaja selepas belajar

2) TEKNIK MEMBACA KWLH


KWLH adalah singkatan bagi yang berikut;

•K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca)

•W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca)

•L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca)

•H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan ( untuk pembacaan


seterusnya)

Teknik ini akan membolehkan pelajar :


1) mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca
2) menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya
3) menentukan apakah lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat
tambahan
Langkah-langkah membaca menggunakan Teknik
KWLH

1. Kenal pasti bahan yang hendak dibaca. Adakah bahan itu artikel,
rencana, petikan, buku atau sebagainya. Lihat sepintas lalu bahan itu,
cuba buat jangkaan isi bahan itu.

2. Cuba catatkan maklumat yang telah diketahui berkenaan tajuk itu. Atau
cuba sebutkan perkara-perkara yang telah diketahui tentang tajuk.
Cuba binaan soalan-soalan yang ingin anda dapatkan maklumat
daripada teks berkenaan.

3. Baca teks berkenaan dan catatkan maklumat-maklumat yang anda


dapati.

4. Semak kembali apa yang telah anda ketahui, apa yang baru anda
dapati daripada teks dan jika anda memerlukan maklumat tambahan
yang lain, cuba cadang dan sebutkan, bagaimanakah cara untuk anda
dapatkan maklumat tambahan itu.