Anda di halaman 1dari 6

ASPEK 3.1.

2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN PANITIA SAINS 2018

ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV RUBRIK TAHAP KUALITI (TK)
TT TK TT TK TT TK
3.1.2 Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. memperoleh dokumen kurikulum 1 4 i. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan yan

ii. berdasarkan keperluan (murid/topik/ peristiwa)/k


ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH 1 3 kurikulum

iii. menyelaras pentaksiran 1 3 4 iii. secara menyeluruh meliputi semua tahap/ tingkat

iv. menyelaras tugasan murid 1 2

3.1.2.1 v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran 1 2

vi. mengambil tindakan susulan. 1 2

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 6 16 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) da

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 4 2.67 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) da

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 100.00 66.75 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana s

Peratus TUMS 75.06 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

TT TK TT TK TT TK
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran guru dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang program pembangunan profesionalisme


yang berkaitan dengan mata pelajaran 1 2 i. dengan berfokus kepada keperluan guru/ panitia

ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme 4


yang berkaitan dengan mata pelajaran 1 2 ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan

iii. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya e


iii. menilai keberkesanan program 1 2 setahun).
3.1.2.2
4

3.1.2.2
iv. mengambil tindakan susulan. 1 2

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 4 8 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) da

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 4 2.00 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) da

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 100.00 50.00 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana s

Peratus TUMS 62.50 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

TT TK TT TK TT TK
Mengurus program peningkatan pencapaian murid dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang program yang menjurus ke arah peningkatan


ilmu dan kemahiran 1 2 i. dengan berfokus kepada isu pembelajaran/ keperlu

ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah


peningkatan ilmu dan kemahiran 1 2 4 ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan/ potensi

iii. menilai keberkesanan program 1 2 iii. secara menyeluruh/melibatkan murid di semua ta

3.1.2.3 iv. mengambil tindakan susulan. 1 2 iv. secara berterusan/berkala.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 4 8 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana ti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 4 2.00 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana d

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 100.00 50.00 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana s

Peratus TUMS 62.50 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
Memanfaatkan bantuan geran per kapita mata pelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang perbelanjaan 1 2 i. mengikut prosedur yang ditetapkan

ii. melaksanakan perbelanjaan 1 2 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian

iii. memanfaatkan sumber pendidikan 1 2 iii. secara menyeluruh/optimum

iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sumber


3.1.2.4
pendidikan 1 2 iv. secara berterusan/berkala.
3.1.2.4

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 4 8 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana ti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 4 2.00 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana d

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 100.00 50.00 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana s

Peratus TUMS 62.50 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

ASPEK TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV

3.1.2.1 75.06

3.1.2.2 62.50
3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran
3.1.2.3 62.50

3.1.2.4 62.50
Ver 1.2
( taipkan nama panitia )

RUBRIK TAHAP KUALITI (TK) EVIDENS PELAKSANAAN

anakan:

n mematuhi ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasa

sarkan keperluan (murid/topik/ peristiwa)/kesesuaian pelaksanaan


m

a menyeluruh meliputi semua tahap/ tingkatan/murid.

anakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

anakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

anakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

il kira mana-mana perkara di atas

anakan:

n berfokus kepada keperluan guru/ panitia

an mengambil kira perkembangan pendidikan semasa/secara objektif

a berterusan/berkala (sekurang-kurangnya empat (4) program


hun).
anakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

anakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

anakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

il kira mana-mana perkara di atas

anakan:

n berfokus kepada isu pembelajaran/ keperluan murid

an mengambil kira tahap keupayaan/ potensi

a menyeluruh/melibatkan murid di semua tahun/tingkatan

a berterusan/berkala.

anakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

anakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

anakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

il kira mana-mana perkara di atas.

anakan:

kut prosedur yang ditetapkan

ikut keperluan/kesesuaian

a menyeluruh/optimum

a berterusan/berkala.
anakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

anakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

anakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

il kira mana-mana perkara di atas.