Anda di halaman 1dari 1

Lampiran 7

SURAT AKUAN PENERIMAAN BUKU TEKS


Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

Saya ............................................................. dengan ini mengakui telah menerima buku


sebanyak .................... naskah daripada pihak sekolah.

2. Saya memahami bahawa semua buku teks tersebut adalah hak Kerajaan Malaysia yang
dipinjamkan kepada saya, dan saya tertakluk kepada peraturan Skim Pinjaman Buku Teks
Sekolah.

3. Dengan ini saya berjanji akan menjaga buku teks dengan baik dan mematuhi peraturan-
peraturan SPBT iaitu :

3.1 Membalut buku teks


3.2 Membawa buku teks ke sekolah
3.3 Tidak meninggalkan buku teks di kelas atau di merata-rata tempat
3.4 Tidak menconteng atau merosakkan buku teks
3.5 Tidak meminjamkan buku teks kepada orang lain
3.6 Tidak menghilangkan buku teks
3.7 Memulangkan buku teks pada waktunya dengan jumlah yang mencukupi

4. Sekiranya saya melanggar peraturan tersebut, maka pihak SPBT sekolah berhak mendenda atau
meminta saya menggantikan buku yang rosak/ hilang termasuk merampas semua buku teks yang
ada pada saya.

5. Kegagalan saya mematuhi peraturan SPBT turut membolehkan pihak sekolah mengambil
apa-apa tindakan disiplin terhadap diri saya.

Saya yang benar, Disahkan oleh guru kelas/tingkatan

......................... ...............................
Tandatangan murid Nama Guru :
Tarikh : Tarikh :

Diakui oleh ,

...............................
Tandatangan Ibu Bapa/ Penjaga
Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai