Anda di halaman 1dari 7

KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT

TAJUK:LAPORAN TRIGONOMETRI

NAMA KUMPULAN:

NAMA AHLI: 1) MUHAMMAD AIDID HAMQA BIN AZLAN


2) MOHAMMAD RAIHAN BIN JUM’AT
3) NAZEEM ZULHUSNY BIN KAMARUZAMAN

NAMA PENSYARAH: PN.AIDA FADZILA


PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t

Alhamdulillah,bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat


masa,nyawa & tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan
tugasan ini dengan jayanya.

Pertamanya, saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada


pensyarah saya, kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka
ruang untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan suksesnya

Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih tidak terhingga
kepada ibu bapa saya yang telah banyak membimbing serta memberi dorongan dan
memberi saya pemudahcara untuk menyiapkan laporan ini . Mereka telah banyak
memberikan saya segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga
sehingga saya berjaya menyiapkan laporan ini.

Ucapan penghargaan ini juga saya ingin tujukan kepada rakan-rakan saya
yang banyak memberi peringatan terhadap setiap apa yang telah saya alpa untuk
menyiapkan tugasan laporan ini. Mereka telah banyak membantu saya dari segi ilmu
pengetahuan dan juga sentiasa menjawab setiap pertanyaan yang saya uterakan
kepada mereka.
Akhir madah, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih tidak terhingga
kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pembikinan
tugasan laporan ini. Terima kasih

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA


SURAT
1. PENGHARGAAN

2. OBJEKTIF

3. KAEDAH YG DIGUNAKAN

4. HASIL TUGASAN
 FUNGSI 1
 FUNGSI 2
 FUNGSI 3

5. SUMBER RUJUKAN
OBJEKTIF

 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menghasilkan


graf trigonometri

 Mengenalpasti masalah matematik serta menerangkan dan melaporkan


kaedah penyelesaian yang tepat dan betul melalui kerja berpasukan.
KAEDAH YANG DIGUNAKAN

 Bina jadual nilai yang bersesuaian


 Melukis graf
 Nyatakan daripada graf
 Bilangan kitaran
 Nilai amplitud
 Nilai maksimum
 Nilai minimum
 Nyatakan persamaan baru bagi setiap graf fungsi trigonometri yang dihasilkan
 Graf tersebut dipantulkan pada paksi-X
 Bilangan kitarannya digandakan dua kali
 Nilai amplitud digandakan dua kali

3.NYATAKAN DARIPADA GRAF

sin kos tan


Bilangan kitaran 3 1 3
2 2

Nilai amplitud 2 3 ∞
Nilai maksima 4 3 ∞

Nilai minimum 0 -3 ∞

4.PERSAMAAN BAGI SETIAP GRAF FUNGSI


sin kos tan
Dipantulkan pada 3 -3kosx 1 3
-2sin x +2 - tan x
paksi X 2 2 2
Bilangan kitaran 2sin3x +2 3kos 2x 1
tan 3x
gandaan 2 2
Bilangan nilai 3 3kosx 3
4sin x +2 tan x
amplitude gandaan 2 2
2

PENUTUP
Dapat disimpulkan juga bahawa aplikasi trigonometri ini juga
digunakan dalam kehidupan seharian kita,seperti untuk mencari ketinggian
sesuatu objek pada satah hanya dengan mengetahui sudut cerun dan jarak
pengamatan objek.Serta ramai juga yang mengunakan cara ini dalam
bidang teknologi sains.