Anda di halaman 1dari 9

Tarikh 4 April 2018

Kelas 2 Ali
Masa 7:20-8:20
Bidang Sains Hayat
Tajuk 5.0 Tumbuhan
Standard Kandungan 5.1 Tumbesaran tumbuhan
Standard Pembelajaran 5.1.1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menguasai:-
Objektif Pembelajaran
Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
2. Murid membuka buku teks dan ilutrasi kepentingan tumbuhan kepada manusia dan
Aktiviti
haiwan.
3. Guru bersoal jawab dengan murid.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan
EMK
EMK: Kreativiti and inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana
_________________________________________________________________
Tarikh 5 April 2018
Kelas 2 Ali
Masa 11:10-11:40
Bidang Sains Hayat
Tajuk 5.0 Tumbuhan
Standard Kandungan 5.1 Tumbesaran tumbuhan
Standard Pembelajaran 5.1.2
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menguasai:-
Objektif Pembelajaran
Menyatakan keperluan asas untuk biji benih bercambah

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
2. Murid membuka buku teks dan melihat ilutrasi kepentingan tumbuhan kepada
manusia dan haiwan.
Aktiviti
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang peringkat tumbesaran tumbuhan
mempunyai beberapa peringkat contohnya bagi pokok kelapa: buah, percambahan
biji benih, anak pokok, pokok berbunga, pokok berbuah
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan
EMK
EMK: Kreativiti and inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi _____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Tarikh 1 Febuari 2018
Kelas 2 Ali
Masa 11:10-11:40
Bidang Sains Hayat
Tajuk Manusia
Standard Kandungan 3.1 Pembiakan dan tumbesaran manusia
Standard Pembelajaran 3.1.2
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menguasai:
Objektif Pembelajaran Menyatakan cara manusia membiak dan memerihalkan perubahan yang berlaku pada
diri sejak dilahirkan dari aspek saiz, tinggi dan berat.

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
2. Murid membuka buku teks dan melihat contoh gambar tentang perubahan dari bayi
Aktiviti hingga dewasa dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pertambahan dari segi saiz, berat dan
tinggi.
4. Murid menyalin nota dalam buku latihan.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan
EMK
EMK: Kreativiti and inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi _____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sains Hayat
Tajuk MANUSIA
Standard Kandungan 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup.
1.1.1 Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan
Standard Pembelajaran
tersebut dipilih.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut
dipilih.
Pilihan yang Bijak (Buku Teks – Halaman 6)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
2. Murid mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan
Aktiviti
tersebut dipilih.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 7)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana
_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sains Hayat
Tajuk MANUSIA
Standard Kandungan 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup.
1.1.5 Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan
Standard Pembelajaran tersebut dipilih.
1.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut
dipilih.
Menu saya (Buku Teks – Halaman 7)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
2. Murid mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan
Aktiviti
tersebut dipilih.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana
_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sains Hayat
Tajuk MANUSIA
Standard Kandungan 1.2 Menghargai keperluan asas yang ada.
1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah
Standard Pembelajaran
penting untuk menjamin kesihatan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah
penting untuk menjamin kesihatan.
Kebersihan Kunci Kesihatan (Buku Teks – Halaman 10-11)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
2. Murid menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah
Aktiviti
penting untuk menjamin kesihatan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 9-11)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana
_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sains Hayat
Tajuk MANUSIA
Standard Kandungan 1.2 Menghargai keperluan asas yang ada.
Standard Pembelajaran 1.2.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai makanan berkhasiat supaya sihat.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mempraktikkan pengambilan pelbagai makanan berkhasiat supaya sihat..
Dam Kesihatan (Buku Teks – Halaman 12-13)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mempraktikkan pengambilan pelbagai makanan berkhasiat supaya sihat.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana
_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sains Hayat
Tajuk MANUSIA
Standard Kandungan 1.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia.
1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu
Standard Pembelajaran
membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu
membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.
Perubahan pada diriku (Buku Teks – Halaman 16-17)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
Aktiviti
pelajaran.
2. Murid mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu
membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 13)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana
_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sains Hayat
Tajuk MANUSIA
Standard Kandungan 1.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia.
1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz,
Standard Pembelajaran tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti.
1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz,
tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti.
Tumbesaran Kita (Buku Teks – Halaman 18-19)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
2. Murid membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi
Aktiviti
saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 14-
15)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan
EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana
_________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai