Anda di halaman 1dari 6

1) Berpandukan jawapan yang diberikan nyatakan faktor pertapakan Syarikat Hindia

Timur Inggeris ( SHTI) di negeri-negeri berikut.

Benteng Pertahanan Pelabuhan Persinggahan Pusat Pengumpulan Barang

Tanah Subur Pelabuhan Bebas Memperluas Pengaruh

Pangkalan Tentera Pangkalan Menyaingi Pelabuhan Belanda

a)____________________________________
Pulau Pinang
b) ___________________________________

c) ___________________________________

Seberang a)___________________________________
Perai
b)___________________________________

c)___________________________________
FAKTOR
PENAPAKAN
SHTI
a)____________________________________
Singapura
b)___________________________________

c)____________________________________

a)_____________________________________
Melaka ______________________________________

( 10 Markah )
2) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul berkaitan dengan cara SHTI
mengukuhkan pengaruh di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura

i) Melalui Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris-Kedah 1791, SHTI menduduki


_________________ secara rasmi.

ii) Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 membolehkan SHTI menduduki


___________________.

iii) George Leith dilantik sebagai _______________________ Pulau Pinang yang pertama.

iv) Perjanjian Burney 1826, Siam mengiktiraf pendudukan British di ______________ dan
________________.

v) Stamford Raffles Berjaya memujuk Temenggung abdul Rahman menjemput Tengku


Hussein ke Singapura untuk _________________________________.

vi) Perjanjian 7 Jun 1823 antara Stamford Raffles dengan Sultan Hussein dan Temenggung
Abdul Rahman membolehkan SHTI berkuasa di ______________________.

vii) Melalui perjanjian 2 Ogos 1824 , Sultan Hussein terpaksa _____________________


secara rasmi kepada SHTI.

viii) Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 membolehkan British menguasai _______________.

ix) Pada tahun 1826, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka disatukan di bawah satu
pentadbiran yang dikenali sebagai __________________________________.

( 10 Markah )
3) Suaikan jawapan dengan padanan yang betul

Residen Perak J.P Rodger

Residen Selangor J.W.W. Birch

Residen Negeri Sembilan Martin Lister

Residen Pahang J.G. Davidson

Pegawai yang bertanggungjawab John Crawfurd


dalam mengambil Singapura menjadi
kawasan jajahan British

Province Wellesly
Residen Singapura

Sultan Hussein
Nama lain Seberang Perai

Sultan Abdullah
Persidangan Raja-Raja

Stamford Raffles
Wakil Pemerintahan Johor di
Singapura

Sultan yang menawarkan Pulau Durbar


Pinang kepada Francis Light

( 10 Markah )
4) Berikan jawapan yang sesuai bagi soalan dibawah.

i) Apakah pengajaran yang anda perolehi dalam peristiwa kejatuhan Negeri Pulau Pinang ke
tangan British?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

( 2 Markah )

2) Berikan 2 syarat-syarat Perjanjian Pangkor

a)________________________________________________________________________

b)________________________________________________________________________

( 2 Markah )

3) Berikan 3 sebab-sebab Campur Tangan British di Tanah Melayu.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

( 3 Markah )

4) Campurtangan kuasa luar dalam permasalahan sesebuah negara akan membawa kepada
penjajahan dan ketidakadilan kepada penduduk setempat. Nyatakan 3 cara yang anda fikirkan
sesuai bagi mengelakkan negara kita dibelenggu kuasa penjajah.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

( 3 Markah )
5) Bulatkan jawapan yang sesuai untuk soalan di bawah

Francis Light : Tuanku serahkan Pulau 4) Di Perak, timbul persengketaan


Pinang kepada SHTI. Kami akan hantar antara Raja Ismail dan Raja
tentera.
Abdullah. Mengapakah wujudnya
Sultan Abdullah : Tuan mesti patuhi janji.
pertikaian antara kedua-dua tokoh
berkenaan?
1) Apakah tujuan SHTI bertapak di
Pulau Pinang? A Merebut kawasan bhijih timah
B Masalah sistem pewarisan takhta
I Menyekat pengaruh Perancis C Persaingan untuk meluaskan
II Menjadi pusat pentadbiran pengaruh
III Memonopoli perdagangan rempah D Persaingan dalam perdagangan
IV Menjadi pusat pengumpulan bahan
mentah 5) Apakah peristiwa yang membawa
A I dan II kepada perlantikan J.G.Davidson
B I dan IV sebagai residen di Selangor?
C II dan III
D III dan IV I Perebutan kawasan bijih timah di
kelang
II Masalah kongsi gelab di lombong
Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI)
bijih timah
diberikan kuasa oleh kerajaan British
untuk menjalankan perdagangan
III Serangan rumah api di Tanjung
antarabangsa dan meluaskan tanah Rachado
jajahan. IV Kapal dagang British dirompak
berdekatan Langat
2) SHTI tidak boleh menguasai Kedah A I dan II C II dan IV
kerana B I dan IV D III dan IV
A Dilarang oleh kerajaan British
B Siam mengakui Kedah di bawah 6) Pada tahun 1800, satu perjanjian
naungannya telah ditandatangani antara SHTI
C Kedah mempunyai perjanjian dengan Sultan Kedah. Apakah kesan
perdagangan dengan Siam perjanjian tersebut?
D Ingin menjaga hubungan
perdagangan dengan China A Sultan Kedah diturunkan takhta
B British mengambil Seberang Perai
3) Apakah peranan Negeri-negeri Selat C British menguasai pentadbiran
A Pintu masuk ke Tanah Melayu Kedah
B Berkongsi pegawai kerajaan D Sultan Kedah menyerahkan Pulau
C Melabur dalam aktiviti Pinang
perlombongan
D Mengendalikan perdagangan
negeri-negeri Melayu.
7) Antara berikut, siapakah yang 10) Rajah berikut menunjukkan suatu
menganggotai Durbar? peritiwa pengisytiharan oleh pihak
British.
I Empat orang pembesarMelayu Tarikh Peristiwa
II Empat orang Residen British 1 April 1867:
III Raja-raja Melayu Negeri-negeri Selat diisytiharkan sebagai
IV Residen Jeneral Tanah Jajahan British
A I, II dan III
B I, II dan IV Apakah kesan perisytiharan tersebut
C I, III dan IV terhadap Negeri-negeri Selat? (22)
D II, III dan IV
A Menyekat kemasukan imigran Cina
8) Jadual berikut berkaitan dengan B Menjadi tempat buangan banduan
pentadbiran Negeri-negeri Selat. C Meluluskan undang-undang sendiri
D Menerima arahan daripada Gabenor
X Y Jeneral
1826 1867
Gebenor Jeneral Pejabat Tanah
di India Jajahan di
London Jawapan:
Apakah faktor yang menyebabkan
pemindahan pentadbiran NNS dari X ke 1 A B C D
Y pada tahun 1867? 2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
I Masalah lanun 5 A B C D
II Kekacauan kongsi gelap 6 A B C D
III Penghapusan taraf pelabuhan bebas 7 A B C D
IV Kekurangan pegawai British 8 A B C D
A I dan II 9 A B C D
B I dan IV 10 A B C D
C II dan III ( 10 Markah )
D III dan IV

9) Antara berikut, yang manakah


merupakan lanjutan Durbar?

A Persidangan Parlimen
B Dewan Undangan Negeri
C Majlis Raja-raja Melayu
D Dewan Negara

Anda mungkin juga menyukai