Anda di halaman 1dari 7

PERANCANGAN STRATEGIK

KO-KURIKULUM
PERSATUAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH KEBANGSAAN KANTAN PERMAI
(BBA 4046)

TAHUN 2017 - 2019

Format Perancangan Strategik Sekolah (Rendah) Negeri Selangor Mulai 2017 Page 1 [ Ko-kurikulum Sub-Unit PERSATUAN AGAMA
ISLAM ]
MATLAMAT / OBJEKTIF

Persatuan Agama Islam adalah sub unit dalam kegiatan Ko-kurikulum di antara setiap
Sekolah Kebangsaan. Oleh yang demikian, pihak pelaksana khususnya guru-guru perlu
merancang sesuatu bagi menarik minat dan tumpuan murid terhadap Persatuan Agama Islam
yang akan dilaksanakan di sekolah ini.

Antara yang berikut adalah matlamat-matlamat yang ingin dicapai bagi penghasilan pelan strategik
sub unit ini:

1. Memupuk minat murid terhadap Persatuan Agama Islam.


2. Meningkatkan tahap penguasaan murid secara maksimum dalam mata pelajaran Agama.
3. Menambahkan kemahiran murid dalam setiap tajuk / aktiviti yang diikuti.
4. Menanam kemahiran dan kreativiti yang tinggi dalam bidang Agama di kalangan murid.
5. Memberi pengetahuan kepada murid mengenai Agama Islam secara mendalam.

Format Perancangan Strategik Sekolah (Rendah) Negeri Selangor Mulai 2017 Page 2 [ Ko-kurikulum Sub-Unit PERSATUAN AGAMA
ISLAM ]
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
Bidang : Ko-Kurikulum / Sub Unit PERSATUAN AGAMA ISLAM

(S) Kekuatan (W) Kelemahan


S1- % mendapat band 6 meningkat. W1- Peratus pencapaian murid kurang
DALAMAN S2- Guru-guru Pendidikan Islam memuaskan.
mempunyai kemahiran dalam W2- Segelintir guru tidak bersikap
silibus/pengajaran subjek ini. berinisiatif dan bersedia.
S3- Guru berbudaya kerja positif dan W3- Guru tidak dapat menumpu
komited sepenuhnya aktiviti yang dirancang
S4- Kehadiran murid melebihi 90% kerana terlalu banyak projek / aktiviti.
W4- Tidak cukup bahan membantu.
LUARAN

(O) Peluang Strategi SO Strategi WO


O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran SO1- Meningkatkan pencapaian WO1- Meningkatkan pencapaian band
anak-anak mereka semata-mata. akademik dengan kerjasama antara 5 hingga 6 melalui insentif daripada
O2- Sumber kewangan dari peruntukkan guru dan ibu bapa. kerajaan dan PIBG.
SO2- Meningkatkan penggunaan WO2- Meningkatkan pengetahuan dan
kerajaan yang mencukupi. Bahan Bantu semasa dengan kecekapan guru-guru melalui
O3- Sokongan daripada guru-guru lain sokongan PIBG. perkembangan staf dan
SO3- Meningkatkan murid mewujudkan semangat kerjasama
mencapai band 4 hingga 6 dalam yang baik.
PBS.

(C) Cabaran Strategi SC Strategi WC


C1- Harapan dan kepercayaan yang SC1- Memastikan Keberkepimpinan / WC1- Merancang strategi yang sesuai
tinggi, ibu bapa diberikan terhadap Kepenasihatkan / Kejurulatihan dan berkesan mengikut iklim
sekolah. dijalankan dengan berkesan melalui sekolah.
C2- Murid kurang kemahiran dalam perkongsian kemahiran dan
tulisan jawi dan Khat pengalaman dalam kalangan guru.

Format Perancangan Strategik Sekolah (Rendah) Negeri Selangor Mulai 2017 Page 3 [ Ko-kurikulum Sub-Unit PERSATUAN AGAMA
ISLAM ]
PELAN STRATEGIK SEKOLAH
TAHUN 2017 – 2019

NKRA Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. JADUAL 1


Sub NKRA Prasekolah,LINUS,Sekolah berprestasi tinggi dan tawaran baharu*. JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPM Kurikulum dan pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sekolah Pencapaian pelajar dalam peperiksaan UPSR berdasarkan Gred Purata Negeri
Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN KANTAN PERMAI
Bidang/Unit Ko-kurikulum / PERSATUAN AGAMA ISLAM

TERAS ISU-ISU STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI SASARAN


STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25-101 (Pernyataan indikator yang
strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi inisiatif atau pelan tindakan boleh diukur)
organisasi) organisasi/swoc di JPN/PPD
Pencapaian murid Memastikan setiap Meningkatkan % Band 6 8 10 20 40
mendapat Johan murid menguasai peratus murid % Band 5 25 30 40 60
Meningkatkan peringkat daerah kemahiran dalam mendapat band 4 % Band 4 65 70 80 85
pencapaian belum sukatan sub unit ko- hingga band 6 % band 1-3 55 60 65 75
kemahiran murid memberangsangkan kurikulum

Gred purata tahap Memanafaatkan Meningkatkan kualiti Meningkatkan 35 40 60 86


pencapaian sekolah bahan sedia ada pencapaian Ko- peratus dan
70 80 110 130
masih rendah. bagi meningkatkan kurikulum. pencapaian
kualiti kemahiran

Format Perancangan Strategik Sekolah (Rendah) Negeri Selangor Mulai 2017 Page 4 [ Ko-kurikulum Sub-Unit PERSATUAN AGAMA
ISLAM ]
PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN KANTAN PERMAI
TAHUN 2017 - 2019

NKRA Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. JADUAL 2


Sub NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah berprestasi tinggi dan tawaran baharu*. JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPM Ko-Kurikulum dan pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sekolah Pencapaian pelajar dalam kegiatan Ko-kurikulum berdasarkan Gred Purata Negeri
Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN KANTAN PERMAI
Bidang / Unit Ko-Kurikulum / Sub Unit PERSATUAN AGAMA ISLAM
Strategi Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Pelan Tindakan Meningkatkan kualiti pencapaian ko-kurikulum

Tarikh /
Bil Program / Objektif Tanggungjawab Kos / KPI TOV Sasaran
Tempoh
Projek Sumber
1 1- ZIKIR  MEMBACA & Guru Penasihat 27.01.2017 - Peratus Peratus Peratus
HARIAN MENGHAFAZ kehadiran ahli kehadiran kehadiran
2- KALAM DOA HARIAN 100% ahli 90%
JAMA’IE  PEMILIHAN/UJI
BAKAT PESERTA
KALAM JAMA’IE
2 1- TAHSINUL  PENERANGAN Guru Penasihat 17.02.2017 - Peratus Peratus Peratus
SOLAT TENTANG SOLAT penglibatan penglibatan kehadiran
BERJAMAA BERJAMAAH ahli 80% ahli 50% dan
H (ZOHOR) & penyertaan
2- LATIHAN TUNJUK CARA
KALAM  AMALI SOLAT
JAMA’IE BERJAMAAH &
PEMBINAANNYA
 KESERASIAN &
KEINDAHAN
BAHASA ARAB
3 1-KHIDMAT  MENAMBAHKAN Guru Penasihat 02.03.2017 - Peratus Peratus Peratus
MASYARAKAT SIKAP BERSIH & penglibatan penglibatan kehadiran
YAKIN DI ahli 80% ahli 50% dan
2-LATIHAN KALAM KALANGAN penyertaan

Format Perancangan Strategik Sekolah (Rendah) Negeri Selangor Mulai 2017 Page 5 [ Ko-kurikulum Sub-Unit PERSATUAN AGAMA
ISLAM ]
JAMA’IE PELAJAR
 KESERASIAN &
KEINDAHAN
BAHASA ARAB
4 SUKAN  MELAHIRKN Guru Penasihat 16.04.2017 - Peratus Peratus Peratus
TAHUNAN ATLIT SUKAN penglibatan penglibatan kehadiran
SEKOLAH ahli 80% ahli 50% dan
penyertaan
5 1- SENI  MELAHIRKAN Guru Penasihat 20.04.2017 - Peratus Peratus Peratus
KHAT PELAJAR YANG penglibatan penglibatan kehadiran
2- LATIHA MAHIR ahli 80% ahli 50% dan
N MENULIS KHAT penyertaan
KALAM NASAKH
JAMA’IE  KESERASIAN &
KEINDAHAN
BAHASA ARAB
6 SMART SOLAT  MELATIH Guru Penasihat 04.05.2017 - Peratus Peratus Peratus
JENAZAH (1) PELAJAR DALAM penglibatan penglibatan kehadiran
SOLAT JENAZAH ahli 80% ahli 50% dan
 MENGHALUSI penyertaan
SIFAT
TANGGUNGJAWA
B TERHADAP
SESAMA ISLAM
7 SMART SOLAT  MELATIH Guru Penasihat 25.05.2017 - Peratus Peratus Peratus
JENAZAH (2) PELAJAR DALAM penglibatan penglibatan kehadiran
SOLAT JENAZAH ahli 80% ahli 50% dan
 MENGHALUSI penyertaan
SIFAT
TANGGUNGJAWA
B TERHADAP
SESAMA ISLAM
8 1- BERBUDI  MENDIDIK Guru Penasihat 13.07.2017 RM50 Peratus Peratus Peratus
KEPADA PELAJAR (PAGI) penglibatan penglibatan kehadiran
TANAH MENCINTAI ahli 80% ahli 50% dan
( CILI PADI ) TUMBUH- RM50 penyertaan
TUMBUHAN (PETANG)

Format Perancangan Strategik Sekolah (Rendah) Negeri Selangor Mulai 2017 Page 6 [ Ko-kurikulum Sub-Unit PERSATUAN AGAMA
ISLAM ]
 PELUANG
MENAMBAH
EKONOMI
DENGAN
BERNIAGA
HASIL
TANAMAN
9 CHEF MUDA  MELAHIRKAN 27.07.2017 RM100
(SIMPLE SUSHI) KEMAHIRAN
MEMASAK
 MENANAM
KECINTAAN
TERHADAP SENI
MASAKAN
10 KUIZ IBADAH, TEKA  MENGUJI & 10.08.2017 -
SILANGKATA MENGUATKAN
FARDHU AIN & DAYA INGATAN
POSTER  MELAHIRKAN
RAMADHAN BAKAT MELUKIS
11 IHTIFAL J-QAF  MELAHIRKAN 24.08.2017 RM100
BAKAT (HADIAH)
TERPENDAM

Format Perancangan Strategik Sekolah (Rendah) Negeri Selangor Mulai 2017 Page 7 [ Ko-kurikulum Sub-Unit PERSATUAN AGAMA
ISLAM ]