Anda di halaman 1dari 2

Penanda wacana untuk memulakan Penanda wacana untuk memulakan isi

karangan baharu selepas perenggan pengenalan

1. Pada era globalisasi ini, 1. Antara, (untuk perenggan kedua)


2. Dalam meniti arus kemodenan ini, 2. Selain itu,
3. Dewasa ini, 3. Di samping itu,
4. Pada masa ini, 4. Sementara itu,
5. Kini, 5. Dalam pada itu,
6. Dasawarsa ini, 6. Lain daripada itu
7. Sejak sedekad yang lalu, 7. Dalam pada itu,
8. Kebelakangan ini, 8. Seterusnya,
9. Belakangan ini, 9. Begitu juga dengan
10. Sejak akhir-akhir ini, 10. Ahkir sekali,
11. Baru-baru ini,
12. Umum mengetahui bahawa,
13. Sejak zaman-berzaman
14. Sejak dahulu lagi
15. Pada tahun-tahun belakangan ini,

Penanda wacana untuk menghuraikan isi Penanda wacana untuk memberi contoh
karangan dalam karangan

1. Saya berpendapat demikian kerana 1. Misalnya,


2. Hal ini demikian kerana 2. Contohnya,
3. Hal ini berlaku kerana 3. Sebagai contoh,
4. Hal ini terjadi kerana 4. Tamsilnya,
5. Hal ini disebabkan oleh 5. Seperti yang kita sedia maklum,
6. Hal ini wujud akibat daripada 6. Antaranya adalah seperti
7. Hal ini bersangkut-paut dengan 7. Satu contoh
8. Hal ini berpunca daripada 8. Satu cara
9. Hal ini tercetus apabila 9. Antara contoh
10. Tindakan tersebut perlu dilakukan
supaya……………..

Penanda wacana untuk menghuraikan Penanda menutup isi


contoh

1. Hal ini mengakibatkan 1. Kesannya,


2. Hal ini menyebabkan 2. Natijahnya,
3. Oleh itu, 3. Akibatnya,
4. Maka, 4. Akhirnya,
5. Oleh hal yang demikian, 5. Dengan itu,
6. Oleh sebab itu, 6. Kesudahannya,
7. Jelaslah bahawa 7. Dengan berbuat demikian,
8. Justifikasinya, 8. Dengan keadaan sedemikian,
Penanda menulis dua huraian dalam satu Penanda wacana untuk memulakan
ayat perenggan penutup

1. justeru 1. Kesimpulannya,
2. juga 2. Intihanya,
3. malah 3. Secara tuntas,
4. malahan 4. Tuntasnya,………….
5. tambahan pula 5. Konklusinya,
6. sementelahan 6. Sebagai penutup wacana,
7. bahkan juga 7. Sebagai penghias bicara akhir,
8. sekali gus 8. Sebelum mengakhiri wacana ini,
9. di samping 9. Secara keseluruhan,
10. bahkan 10. Secara total,
11. malar-malar 11. Akhir kata,

Penanda wacana untuk menerangkan Penanda memulakan atau memasukkan


huraian atau pendapat yang berbeza ungkapan menarik termasuk peribahasa,
slogan dan kata-kata hikmat

1. Walau bagaimanapun, 1. ___bak /seperti kata peribahasa,


2. Namun demikian, 2. ___bak kata peribahasa Melayu,
3. Namun begitu, 3. ___bak kata pepatah Melayu,
4. Meskipun, 4. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll
5. Daripada perspektif yang berbeza, 5. ___bak kata mutiara,
6. Jika dilihat dari sudut lain, 6. ___bak peribahasa,
7. Dengan kata lain, 7. ___bak pepatah,
8. Kontradiksinya, 8. ___bak kata cendekiawan,
9. Di sebalik itu, 9. ___persis kata peribahasa,
10. Dalam pada itu, 10. ___persis kata peribahasa Melayu,
11. Dari sudut lain, 11. ___persis kata orang tua-tua,
12. ___persis kata mutiara,
13. ___persis peribahasa,
14. ___persis kata cendekiawan,
15. Hal ini sama dengan peribahasa
16. Senario ini persis dengan peribahasa
Melayu, yakni
17. Fenomena ini dikatakan
18. Masalah ini sama dengan peribahasa
19. Saya yakin kalau slogan _________
diamalkan
20. Saya berharap agar slogan _________
dijadikan pegangan oleh semua