Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN INTERVENSI LINUS 2.

LITERASI BM TAHUN 1 TEKUN

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBAK

PENDAHULUAN

Program intervensi LINUS 2.0 dijalankan bagi membantu murid menguasai Konstruk 1 hingga
Konstruk 12 dalam Literasi dan Numerasi. Objektif intervensi ini dijalankan untuk mencapai sasaran sifar murid
dalam Literasi dan Numerasi. Program Intervensi Linus 2.0 Sekolah Kebangsaan Tambak dijalankan bermula
pada bulan Jun setelah murid menjalani saringan 1 2018.

1. Nama Program : Mari Kenal Huruf


2. Bulan : Mac / 2018
3. Kumpulan sasar : 2 orang murid yang TIDAK menguasai Saringan 1 Tahun 1 Tekun / 2018

BIL TIDAK MENGUASAI / KONSTRUK


NAMA MURID
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12
MOHAMAD FHAQIR
1. / / / / / / / / / / / /
FIQQRI BIN BISMILLAH
NUR HAFIEZA BINTI
2. / / / / / / / / / / / /
ZAINI

4. Jadual Pelaksanaan Program :

Bil. Tarikh Masa Aktivti


1. 05/03/2018 0715 - 0730 Membaca huruf
2. 12/03/2018 0715 - 0730 Menulis huruf sambil menyanyi
3. 26/03/2018 0715 - 0730 Lukisan huruf atas kotak tepung

5. Jenis bimbingan berfokus yang telah diberikan kepada murid LINUS :

 Program “Mari Kenal Huruf” dijalankan pada pukul 0715 am hingga 0730 am. (15 minit sahaja)
 PdP dimulakan dengan latih tubi sebut ABC
 Murid dibimbing berdasarkan konstruk utama yang belum dikuasai iaitu K1
 Perkembangan dan hasil pembelajaran dinilai menggunakan instrument lepas berdasarkan
konstruk yang disasarkan

6. Kehadiran Murid :

TARIKH
BIL. NAMA MURID
05/03/18 12/03/18 26/03/18
1. MOHAMAD FHAQIR
/ / /
FIQQRI BIN BISMILLAH
2. NUR HAFIEZA BINTI
/ / /
ZAINI
7. Rekod Pencapaian kemahiran murid mengikuti konstruk yang telah dikuasai :

BIL MENGUASAI / KONSTRUK


NAMA MURID
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12
MOHAMAD FHAQIR
1. /
FIQQRI BIN BISMILLAH
NUR HAFIEZA BINTI
2. /
ZAINI

8. Refleksi :

Nur Hafieya dapat melengkapkan tugasan dan memberi perhatian semasa aktiviti dijalankan tetapi
memerlukan tempoh masa yang lama. Manakala Mohamad Fhaqir perlu dipaksa dan ditegur selalu
dalam melakukan tugasan kerana murid ini mudah hilang fokus kerana kekurangan dari aspek
psikomotor (motor halus), masalah artikulasi (lisan) dan penglihatan (rabun jarak jauh).
Keseluruhannya, kedua-dua murid ini dapat mengikuti aktiviti yang dilaksanakan namun hasil yang
diperoleh berbeza.

9. Gambar pelaksanaan Program Mari Kenal Huruf

Disediakan oleh ; Disahkan oleh ;

……………………………………….. ……………………………………….

Nama : Nama : Ismail @Kamarudin B. Deli

Jawatan: Jawatan: Guru Besar SK TAMBAK

Tarikh : Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai