Anda di halaman 1dari 32

PEN G EN ALAN ILM U

KETA M ADU N AN
DISEDIAKAN OLEH
MAHANI MOHAMAD

MPU2023U3 TITAS 1
HASIL PEMBELAJARAN

Menjelaskan konsep dan ciri-ciri sebuah tamadun


Menerangkan hubungan tamadun dengan agama,
budaya dan bangsa.
Menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan sesebuah
tamadun
MPU2023U3 TITAS 2
KANDUNGAN

• SEJARAH TAMADUN DAN PENGAJIAN KETAMADUNAN


• KONSEP TAMADUN
• CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
• HUBUNGAN ANTARA TAMADUN
• FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN
• FAKTOR KEJATUHAN TAMADUN
• INTERAKSI ANTARA TAMADUN; MAKSUD, FAKTOR, KESAN
• INTERAKSI DI MALAYSIA
• PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN
• RUMUSAN
PENGENALAN

Bab ini membincangkan konsep dan ciri-ciri tamadun dari sudut


etimologi pelbagai bahasa. seterusnya, bab ini menerangkan
hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa. di
samping itu, bab ini juga menjelaskan faktor kekuatan dan
kelemahan sesebuah tamadun.
SEJARAH TAMADUN DAN
PENGAJIAN KETAMADUNAN

 Pengkajian sejarah sebagai ilmu ketamadunan mula diperkenalkan oleh ibn


khaldun (1332–1406 M) pada abad yang ke-14 M melalui kitabnya
mukaddimah.
 Ibn Khaldun berjaya mengeluarkan teori, faktor, analisis kemajuan dan
kemunduran umat terdahulu untuk menjadi panduan kepada ummah di masa
hadapan
 Sejarah menjadi asas pengajian ketamadunan iaitu hal-hal tentang teori, konsep
asas, ciri serta sifat tamadun.
KONSEP TAMADUN

Peristilahan tamadun mengikut termonologi


Bahasa Melayu- kebudayaan, peradaban, kemajuan, tatasusila,
pembangunan.
Bahasa Inggeris – civilization, culture renaissance, urbanization
Bahasa arab – ‘umran, hadharah, Madinah, madaniyyah, tamddun.

MPU2023U3 TITAS 6
DEFINISI TAMADUN

Umran
Peradaban

Madinah

Tamadun

Hadharah
Madaniyyah

Civilization
MPU2023U3 TITAS 7
Umran
 diperkenalkan oleh Ibn Khaldun di abad ke-
14M
 Ciri umran ialah:
• pegangan agama yang tinggi
• pencapaian kaedah penulisan yang tinggi
• sistem kenegaraan yang tersusun rapi
• kehidupan cara bandar
• aspek kesenian

MPU2023U3 TITAS 8
HADHARAH

• Digunakan oleh Ibn Khaldun


• Ciri hadharah ialah:
• Kehidupan menetap lawan bagi badawah
• Kehidupan cara bandar

MPU2023U3 TITAS 9
Madaniyyah
 Digunakan dengan maksud tamadun
oleh Muhammad Farid Wajdi (19M) &
Syeikh Muhammad Abduh (20M)
 Diambil daripada madinah – kota
sebagai pusat peradaban

MPU2023U3 TITAS 10
Tamadun

 diperkenalkan oleh Jurji Zaydan


 mempunyai maksud yang sama
dengan Civilization

MPU2023U3 TITAS 11
MADINAH

• Berasal daripada perkataan madana yang bererti


bandar.
• Perbuatan membuka bandar dan kehalusan budi
pekerti.
• Merujuk kepada bandar madinah al-munawwarah

MPU2023U3 TITAS 12
Civilization
 istilah dalam bahasa Inggeris yang
digunakan secara meluas dengan
maksud tamadun
 diambil daripada civitas (Latin) yang
bermaksud kota
 kota sebagai pusat tamadun

MPU2023U3 TITAS 13
Civilization
 Merangkumi keseluruhan
pencapaian dalam kehidupan
• pengetahuan
• kepercayaan
• kesenian
• moral
• undang-undang
• adat
• keupayaan
MPU2023U3 TITAS 14
Civilization
 Ciri civilization ialah:
• mencapai taraf kehidupan civil -
kehalusan budi – masyarakat
bandar
• pencapaian material – wujudnya
revolusi perbandaran
• wujudnya penempatan kekal
• stratifikasi sosial
• kewujudan agama

MPU2023U3 TITAS 15
SAMB…
• Daripada pelbagai definisi sarjana tidak sekata dlm
membahaskan ruang lingkop yg dicakupi dan sudut mana yg lebih
penting. W/bagaimanapun kebanyakn sarjana bersetuju bahawa
tamadun mencakupi kemajuan kebendaan, kerohanian dan berunsur
perbandaran.
• Islam juga mengiktiraf ciri perbandaran adalah unsur penting
dalam pembinaan tamadun. Cth madinah/ makkah/damsyik/
baghdad dll menjadi pusat pemerintahan islam dlm
mempercepatkan perkembangan tamadun
• Kesan kepelbagaian tafsiran inilah menimbulkan konflik antara
tamadun khususnya tamadun islam & barat

MPU2023U3 TITAS 16
 merujuk kpd dua aspek pencapaian iaitu
material & spiritual
 Pencapaian aspek asas kehidupan masyarakat
bertamadun:
• kehidupan beragama
• kota – pusat tamadun
• kehidupan menetap
• lahir & berkembangnya ilmu
• berkembangnya kemahiran &
teknologi
MPU2023U3 TITAS 17
TAMADUN VS AGAMA, BUDAYA,
BANGSA

Tamadun

Bangsa Agama

Budaya

MPU2023U3 TITAS 18
TAMADUN VS AGAMA

• Tamadun berteraskan agama berpaksikan kepada


pandangan semesta dan doktrin dari agama
• Pembinaan akhlak dan budi pekerti adalah berkait rapat
dengan kepercayaan (agama)
• Agama memainkan peranan yang penting dalam
pembentukan masyarakat
• Kemunculan tamadun lama adalah manifestasi daripada
kehidupan beragama
• Tamadun tidak ada persamaan dengan agama tetapi
agama adalah salah satu elemen yang terdapat dalam
tamadun.
MPU2023U3 TITAS 19
TAMADUN VS BUDAYA
• Mempunyai hub yang rapat. Budaya masyarakat yang
tinggi menunjukkan kehidupan yang bertamadun
• Perbezaan antara tamadun dengan budaya:
• Pengaruh daripada natijah tamadun berkekalan lebih
lama berbanding natijah budaya. Contoh: kesetiaan
kepada raja.
• Tamadun melampaui batas sempadan, manakala
budaya biasanya mempunyai ruang lingkup yang
terbatas.

MPU2023U3 TITAS 20
TAMADUN VS BANGSA
• Terdapat tamadun yang berasaskan kepada bangsa.
Contoh: Tamadun India, Cina, Melayu
• Tamadun melintas batas kebangsaan
• Contoh: tamadun barat mengandungi beberapa bangsa
Amerika Utara & Eropah

MPU2023U3 TITAS 21
CIRI ASAS TAMADUN

Wujud
penempatan
masyarakat
peningkatan kualiti
kehidupan

sistem organisasi

sistem perundangan

penciptaan sains & teknologi

perkembangan daya kreativiti


MPU2023U3 TITAS 22
KELAHIRAN & PERKEMBANGAN TAMADUN

interaksi antara
Kedudukan geografi
tamadun

Toleransi keagamaan & rohani

Kesengsaraan
MPU2023U3 TITAS moral 23
hidup
KEJATUHAN TAMADUN

Perbezaan
Penindasan Keruntuhan
Taraf kaya &
dan kezaliman moral
miskin

Sikap bencana Peningkatan


tertutup alam usia tamadun

MPU2023U3 TITAS 24
SAMB…

• IBN KHALDUN: MEMPERKENALKAN TEORI KITARAN TAMADUN


• ORANG BADWI
• ORANG BANDAR
• ARNOLD TOYNBEE:
“MASALAH MORAL & KEAGAMAAN LEBIH MENGANCAM SURVIVAL
SUATU TAMADUN BERBANDING ANCAMAN FIZIKAL DAN ALAM
SEKITAR

MPU2023U3 TITAS 25
SAMB…
• OSWALD SPENGLER: MEMPERKENALKAN KONSEP EDARAN BUDAYA
• TAMADUN SEBAGAI SATU ORGANISMA (TAHAP
KANAK2, REMAJA,DEWASA,TUA)
• MENGALAMI ZAMAN PERKEMBANGAN DAN
BERAKHIR DENGAN KERUNTUHAN
• SEBAB KERUNTUHAN TAMADUN (BENCANA
ALAM/PENYAKIT/ PEMBERONTAKAN
DALAMAN/PENINGKATAN UMUR (TUA).
MPU2023U3 TITAS 26
INTERAKSI ANTARA TAMADUN

• INTERAKSI ANTARA NILAI, PEMIKIRAN, INSTITUSI DAN KEINSANAN


YANG BERLAKU SEPANJANG SEJARAH.
• LAHIR DISEBABKAN SEMANGAT TOLERANSI YABG TINGGI SERTA SIKAP
SALING MENGHORMATI ANTARA SESEBUAH TAMADUN DENGAN
TAMADUN YANG LAIN.
• CTH : TAMADUN HINDUISME DAN BUDDHISME BERI KESAN POSITIF
SEPERTI KARMA, DHAMMA DAN MOKHSA

MPU2023U3 TITAS 27
KESAN POSITIF INTERAKSI ANTARA
TAMADUN
• TAMADUN HINDUISME DAN BUDDHISME BERI KESAN POSITIF SEPERTI
KARMA, DHAMMA DAN MOKHSA
• ISLAM DAN YAHUDI; ISLAM DAN KRISTIAN- HAK MASYARAKAT YAHUDI
DAN KRISTIAN DALAM PIAGAM MADINAH.
• MUSLIM DAN BUDDHISME- KEWUJUDAN KUIL-KUIL SEPERTI
BOROBUDUR DI PULAU JAWA ADALAH LAMBANG INTERAKSI

MPU2023U3 TITAS 28
KESAN POSITIF INTERAKSI ANTARA
TAMADUN
• MUSLIM DAN HINDU – PERTEMBUNGAN BUDAYA DALAM PAKAIAN,
PEMAKANAN DAN SENI BINA. BAHASA URDU HASIL INTERAKSI BHS
PARSI (ISLAM) DAN BAHASA HINDI (HINDU)
• ISLAM DAN KONFUSIANISME – PERDAGANGAN, PERKAHWINAN,
GABENOR DAN BIDANG ASTRONOMI, SENI BINA DAN KETENTERAAN.

MPU2023U3 TITAS 29
KESAN NEGATIF INTERAKSI ANTARA
TAMADUN
• PEMBUNUHAN YAHUDI BERAMAI-RAMAI- BERKAITAN DENGAN
TEOLOGI, EKONOMI DAN SOSIAL TANGGUNGJAWAB. PERANG SALIB.
• ISLAM DAN HINDU – HANCURKAN KUIL DAN BUNUH RAKYAT YANG
BERAGAMA ISLAM
• BUDDHA DAN HINDU – MUSNAHKAN KUIL-KUIL HINDU DAN
HANCURKAN KUIL-KUIL BUDDHA.

MPU2023U3 TITAS 30
KESAN POSITIF PERTEMBUNGAN DUA
TAMADUN
• SIFAT PEMERINTAH DAN PEMIMPIN YANG BERTOLERANSI,
MEMERINTAH NEGARA DENGAN PENUH KEADILAN DAN
KESAKSAMAAN.
• SIKAP GOLONGAN BERAGAMA SEPERTI SAMI DAN PADERI YANG
SENTIASA CUBA MEWUJUDKAN SUASANA HARMONI, MEMBERI
TAFSIRAN YANG SEJAGAT DAN CENDERUNG KEPADA SEMANGAT
KEINSANAN.

MPU2023U3 TITAS 31
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA
TAMADUN

Alam sekitar
Keluarga

Kesihatan

Persamaan & Komuniti


perbezaan

Pendidikan

Kerajaan
MPU2023U3 TITAS Kegiatan 32

ekonomi