Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas :
Tarikh : ( hari + bulan + tahun )
Masa : 8.30 pagi – 9.30 pagi
BilanganMurid : 25 orang
*Tema : Tumbuh-tumbuhan
Tajuk : Sayur-sayuran
Tunjang Utama/ Fokus : Tunjang Sains dan Teknologi- Sains Awal
Standard Kandungan : (SA 3.4) Membuat penerokaan ke atas tumbuhan.
Standard Pembelajaran : (SA 3.4.1) Mengenal pasti bahagian tumbuhan
: (SA 3.4.3) Memerhatikan dan menamakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai
KesepaduanTunjang :Tunjang Ketrampilan Diri , Tunjang Bahasa Dan Komunikasi

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) :


Kreativiti : Pemerhatian, analisis dan penjanaan idea
Nilai : Bekerjasama,tekun,mendengar arahan,sabar dan bertolak ansur
Keusahawanan : Pemikiran keusahawanan (menilai idea secara kritis dalam konteks)
TMK : Mempromosi idea melalui video

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1) Mengasingkan sayur-sayuran berdaun dan tidak berdaun dengan betul.
2) Menyebut ciri-ciri sayur seperti warna,bentuk dan saiz dengan betul.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah disajikan dengan masakan berasaskan sayuran.
Kemahiran Berfikir( KB ) : Membanding beza, mengelas dan mencirikan
(+HOM, +KBAT)
Bahan bantu mengajar : Bahan maujud,manila kad,gam,gunting, gambar sayuran
Fokus MI : Naturalis, interpersonal, intrapersonal dan spatial
Kosa Kata : Kangkung,bayam,tomato, terung, salad,sawi,labu, kentang dan cili

( * Kosongkan sekiranya P&P tidak bertema)


MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP CATATAN/ BAHAN

PERSEDIAAN Video “Sehari di Pasar” - Guru dan murid menonton video. BBM :
(5 minit) - Murid menceritakan situasi yang - Video situasi di pasar
Contoh sayur : dilihat.
- Murid menyebut nama-nama sayur Nilai :
yang ditunjukkan di dalam video. - Berkeyakinan
- Guru mengaitkan kandungan
tayangan dengan isi pelajaran. KB:
Membanding beza,
Mengelas,mencirikan

MI: Intrapersonal, Naturalis

IMAGINASI Ciri sayur-sayuran - Murid menceritakan pengalaman KB:


( 10 minit) membeli sayur di pasar Membanding
Contoh soalan :
beza,Mengelas,mencirikan
1. Bagaimana rupa sayur
- Murid menyebut nama sayuran
yang dibeli ? berdasarkan soalan guru. MI:
Intrapersonal,Naturalis
Sumbangsaran sayur berdaun - Murid menyatakan berkaitan ciri-ciri
dan sayur tidak berdaun sayur ( bentuk, saiz, warna, rasa dan Nilai :
rupa fizikal sayur ) tersebut - Tekun
berdasarkan soalan guru - Berkeyakinan
- Berani
- Murid dan guru membuat sumbang - Kerjasama
saran berkaitan sayuran berdaun
dan tidak berdaun.

- Sawi,kangkung,bayam,salad - Murid memberi tindakbalas.


- Murid dimaklumkan untuk bersedia
dengan aktiviti berkumpulan.

- Labu,terung,cili,tomato,kentang

PERKEMBANGAN “Rupa Saya” - Murid duduk di dalam kumpulan BBM :


(10 minit) untuk membuat pengelasan sayur-
Bahan maujud, bakul
sayuran dengan bimbingan guru
KB:
Membanding
Berdaun Tidak
- Guru bersoal jawab secara individu beza,Mengelas,mencirikan
Berdaun
sambil kanak-kanak melaksanakan
MI: Interpersonal,Naturalis
tugasan secara berkumpulan
Nilai :
- Tekun
- Berkeyakinan
- Guru meminta murid bersedia untuk - Berani
aktiviti mengunting dan tampal.

Contoh soalan:
1. Apakah nama sayur yang
berdaun?
2. Apakah nama sayur yang
tidak berdaun?
3. Sebutkan warna sayur
tersebut.
4. Siapa boleh ceritakan ciri
sayur ini?
TINDAKAN “Jom Gunting Dan Tampal” - Murid berada di dalam kumpulan BBM :
(25 minit) untuk membuat pengelasan sayur-
Gambar,gam,gunting,kertas
sayuran iaitu aktiviti menggunting dan
majung
menampal.
KB:
- Guru memberikan beberapa keping Membanding
gambar sayur-sayuran. beza,Mengelas,mencirikan

- Murid di dalam kumpulan akan MI:Intrapersonal,


interpersonal Naturalis
menggunting gambar mengikut bentuk,
mengelaskan mengikut jenis yang Nilai :
betul dan menampal di ruang sayur - Tekun
berdaun atau tidak berdaun. - Berkeyakinan
- Berani
- Murid mempamerkan dan - Bekerjasama
membentangkan hasil kerja secara
berkumpulan.

- Murid mengemas peralatan aktiviti


yang digunakan.

Penutup Rumusan - Ulangkaji pelajaran hari ini. BBM :


(5 minit) Hasil kerja,
- Guru memberi pujian kepada murid.
- Setiap kumpulan menunjukkan hasil KB:
Membanding beza,
kerja masing-masing. Murid dan guru
menilai hasil kerja tersebut MI:
Intrapersonal, interpersonal
- Guru memberi pujian kepada murid
Naturalis
Nilai :
- Berkeyakinan
- Berani
- Bekerjasama

Refleksi:

Ulasan Guru / Pensyarah Pembimbing :

Contoh Pentaksiran Murid ( Penilaian berterusan ) :

Indikator : Mengasingkan sayur-sayuran berdaun dan tidak berdaun

Standard Prestasi (SP)


Bil Nama Murid Catatan
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Anda mungkin juga menyukai