Anda di halaman 1dari 5

1.

0 NAMA PERSATUAN : PERSATUAN PELAJAR ISLAM SMK TRUSAN

2.0 VISI : MELAHIRKAN PELAJAR – PELAJAR ISLAM YANG KOMITED DENGAN PENGHAYATAN ISLAM, CELIK AL-QURAN DAN JAWI KE
ARAH PEMBENTUKAN MUSLIM YANG BERKUALITI DAN BERSAHSIAH PADA MASA KAN DATANG.

3.0 MISI : KAMI BERSAMA-SAMA WARGA SEKOLAH MELAKSANAKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERTERUSAN UNTUK
MENYAMPAIKAN ILMU, KEMAHIRAN DAN PENGHAYATAN ISLAM BERDASARKAN AL-QURAN DAN SUNNAH BAGI MEMBENTUK KEPERIBADIAN
MULIA DAN SEIMBANG MELALUI PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKUALITI, TERARAH, PROAKTIF DAN BERKESAN.

4.0 OBJEKTIF :

4.1 Menambahkan pengetahuan Islam setiap pelajar dalam menghayatinya sepanjang masa.

4.2 Memberi semangat dan dorongan kepada ahli agar terus menjadi muslim yang berkualiti.

4.3 Memberi peluang setiap individu mewakili sekolah dalam mana-mana pertandingan peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.
5.0 CARTA ORGANISASI :

Pengerusi :

(Pengetua )

Naib Pengerusi :

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha :

Kokurikulum

Penyelaras Persatuan : Dan kelab akademik

Guru Penasihat :
6.0 ANALISIS SWOT :

KEKUATAN KELEMAHAN
1. Guru-guru berpengalaman dan komited 1. Pelajar tidak mahir membaca al-Quran dan menulis jawi

2. Guru-guru muda dan tiada halangan untuk aktif dalam 2. Ada pelajar yang kurang berminat menyertai aktiviti
aktiviti kokurikulum kokurikulum

3. Terdapat pelajar yang berpotensi untuk menjadi 3. Guru-guru baru sesetengahnya kurang pengalaman
pemimpin yang baik dalam mengendalikan aktiviti bagi kelab atau persatuan
yang dipertanggungjawabkan.
4. Sekolah sentiasa memperingatkan pelajar tentang
penilaian PAJSK 4. Pelajar lebih suka menjadi peserta pasif sahaja.

5. Sekolah mempunyai hubungan yang baik dengan pihak 5. Kekangan kewangan untuk menyertai program di luar
PIBG sekolah

Anugerah kokurikulum diadakan untuk memberi


6.
pengiktirafan kepada pelajar yang aktif.
PELUANG ANCAMAN
1. Ibu bapa pelajar memberi sokongan dan kerjasama 1. Ibu bapa kurang mahir dan prihatin terhadap budaya
kepada pihak sekolah. membaca al-Quran dan kemahiran Jawi.

2. PIBK sentiasa bersedia member sumbangan kewangan 2. Pengaruh luar yang melihat aktiviti Islamik tidak menarik.
untuk membantu program sekolah.
3. Guru penasihat tidak dapat mengawal pelajar dalam
3. Mendapat kerjasama yang menggalakkan daripada menjalankan aktiviti kerana kekurangan guru penasihat.
guru-guru, pihak luardan agensi kerajaan seperti JAIS,
JAKIM dan Baitul Mal daerah Lawas.
PERANCANGAN STRATEGIK PERSATUAN PELAJAR ISLAM

2018-2020

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai


Objektif Inisiatif/ Strategi
Strategik Utama (KPI) TOV 2018 2019 2020 Bertanggungjawab

1. Penglibatan 1. kehadiran 1. Peratus kehadiran 90% 93% 96% 100% 1. Mengadakan lebih program Guru-guru penasihat
murid dalam murid semakin meningkat berbentuk aktiviti berpusatkan persatuan
aktiviti bertambah murid, iaitu:
persatuan
meningkat. - murid-murid berlatih menulis
tulisan khat
- pertandingan tulisan jawi
- aktiviti menceriakan surau

2.
Pengetahuan 1. Bilangan tokoh 3 6 9 12 1. Membina peta I-Think dan cara Guru-guru penasihat
murid tentang Islam yang mudah untuk mengingati fakta persatuan
tokoh sejarah tokoh-tokoh Islam.
Islam
bertambah

3. Bilangan 1. Bilangan ramai 10 15 20 25 1. Pertandingan peringkat sekolah Guru-guru penasihat


murid yang murid iaitu karnival kokurikulum setiap persatuan
menyertai tahun
pertandingan
dalaman
peringkat
sekolah.