Anda di halaman 1dari 1

97°30'0"E 99°0'0"E 100°30'0"E

S
A
PROVINSI ACEH M
U
!

Stabat P. Berhala

D
!
!

E MALAYSIA
R
KK AA BB .. LL AA N
NGG KK AA TT KK O
O TT AA M
M EE D
D AA N
N

KK O
O TT AA BB II N
N JJ AA II
"
)
A
Sei Rampah IN
D
!
!
KK AA BB .. SS EE RR D
D AA NNG
G
BB EE D
D AA GG AA II O
N
KK AA BB ..
D
D EE LL II SS EE RR DD AA N
NG
E
G
KK AA BB .. BB AA TT U
U BB AA RR AA
S
!
!

KK O
O TT AA TT EE BB II N
NGG TT II N
NGGG
G II

D. Lau Kawar !
!
Kabanjahe
!
Limapuluh IA
KK AA BB .. KK AA RR O
!
O

Kisaran
3°0'0"N

3°0'0"N
!
!
!
!
!
!
KK AA BB .. D
D AA II RR II Pematang Raya
!
! KK O
O TT AA KK O
O TT AA TT AA N
N JJ U
UNNG
G BB AA LL AA II
PP EE M
M AA TT AA N
NG G SS II AA N
N TT AA RR
DANAU TOBA
Sidikalang
!
!
KK AA BB .. AA SS AA H
H AA N
N
Pangururan
!
Salak
!
D. Aek
KK AA BB .. PP AA KK PP AA KK
!
! Natonang Aek Kanopan
KK AA BB .. SS AA M
MOO SS II RR !
!
BB H
H AA RR AA TT
KK AA BB .. LL AA BB U UH H AA N
N BB AA TT U
U
UU TT AA RR AA
Balige KK AA BB .. LL AA BB U
KK AA BB .. TT O
O BB AA SS AA M
MOO SS II RR UHH AA N
N BB AA TT U
U
KK AA BB .. H
HUUMM BB AA NNGG
!
!

H
Dolok Sanggul
H AA SS UUNNDDUU TT AA N
N !
!

Rantauprapat KK AA BB ..
!
!
Tarutung SS EE LL AA TT AA N
!
! N

KK AA BB .. TT AA PP AA N
NUU LL II TT EE N
NGG AA H
H KK AA BB .. TT AA PP AA N
NUU LL II U
U TT AA RR AA Kota Pinang
!
!

KK O
O TT AA SS II BB O
O LL G
G AA
P. Mursala Pandan
!
!

!
!

Sipirok KK AA BB ..
!
! PP AA D
D AA N
NGG LL AA W
W AA SS U
U TT AA RR AA
KK AA BB .. Gunung Tua
P. Nias TT AA PP AA N
NUU LL II SS EE LL AA TT AA N
D. Pandan
N
1°30'0"N

1°30'0"N
!

!
!

Lotu
!
!

!
!
KK AA BB .. N
N II AA SS U
U TT AA RR AA D. Siais KK O
O TT AA
KK O
O TT AA G
GUUN
NUUN
NGG SS II TT O
O LL II PP AA D
D AA N
NGG SS II D
D EE M
M PP U
U AA N
N
P. Wunga
! KK AA BB ..
!

PP AA D
D AA N
NG G LL AA W
W AA SS

KK AA BB .. N
N II AA SS Sibuhuan
KK AA BB .. N
N II AA SS BB AA RR AA TT
PROVINSI RIAU
!
!

Lahomi
!

!
!

KK AA BB ..
M
M AA N
NDD AA II LL II N
NGG NN AA TT AA LL
P. Hinako
KK AA BB .. N
N II AA SS SS EE LL AA TT AA N
N
SA

Teluk Dalam Natal


!
!
!
!
M
U
D
E
R

P. Pini PROVINSI
A

SUMATERA BARAT
IN

!
0°0'0"

0°0'0"
D

P. Simuk
O

P. Tanahmasah
N
E
S
IA

P. Tanahbalah

97°30'0"E 99°0'0"E 100°30'0"E

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)


KABUPATEN DELI SERDANG GAMBAR 1.1
PETA ORIENTASI
LEGENDA :

Kota
"
"
)
!
!
Ibukota Provinsi
Kota/Ibukota Kabupaten
Jaringan Jalan
½
Skala 1:950,000
Jalan Arteri 0 10 20 40 60 80 100 Km
Jalan Kolektor
Jalan Tol
Batas Administrasi Kabupaten
Batas Administrasi
Batas Administrasi
Batas ZEE
Batas Teritorial
Petunjuk Lokasi : Sumber :
Wilayah Perencanaan 96°0'0"E 102°0'0"E 108°0'0"E

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 BAKOSURTANAL


- Bappeda Kabupaten Deli Serdang
6°0'0"N

6°0'0"N

- Survey Lapangan
0°0'0"

0°0'0"
6°0'0"S

6°0'0"S

96°0'0"E 102°0'0"E 108°0'0"E