Anda di halaman 1dari 17

TUGASAN 3

14
Banding beza jenis anuiti yang terdapat di pasaran

Jenis Anuti Ciri-ciri Anuiti


Anuti Akhiran Hayat Tunggal Satu bayaran tunggal sebagai wang belian dan
sebagai balasan, anuitan akan menerima anuiti
selagi dia masih hidup.
Anuiti Akhiran Terjamin Jika anuitan meninggal dunia dalam tempoh yang
ditetapkan, bayaran anuiti akan diteruskan
kepada warisnya sehingga akhir tempoh yang
dijaminkan.
Anuiti Tertunda Bayaran anuiti tidak bermula dengan serta-merta
tetapi pada akhir tempoh yang ditetapkan iaitu
tempoh tertunda. Selepas tempoh ini, bayaran
anuiti akan dibayar kepada anuitan sepanjang
hayatnya.
Anuiti Hayat Bersama Anuiti ini adalah bagi dua individu atau lebih.
Bayaran anuiti akan dihentikan jika salah seorang
anuitan meninggal dunia.
Anuiti Pemandiri Terakhir Anuiti jenis ini hampir serupa dengan Anuiti Hayat
Bersama iaitu bagi dua individu atau lebih. Yang
berbeza cuma anuiti dibayar sehingga anuitan
yang terakhir meninggal dunia.
Anuiti Berbalik Bayaran anuiti bermula dengan kematian
seseorang individu dan berterusan selagi anuitan
masih hidup. Sebagai contoh, anuiti dibayar
kepada si isteri sepanjang hayatnya sebaik
sahaja suaminya meninggal dunia.
Anuiti Pasti Ini bukan suatu anuiti hayat kerana ia tidak
bergantung pada hidup atau matinya seseorang
individu. Ia boleh berbentuk jenis akhiran atau
tertunda.
Bayaran anuiti adalah bagi suatu tempoh yang
ditetapkan tanpa mengira sama ada si anuitan
masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nilai
serahan juga dibenarkan pada bila-bila masa
sebelum bayaran anuiti yang terakhir.

14
Berdasarkan sumber yang telah dapat saya cari, terdapat 7 jenis anuti yang
ditawarkan di pasaran seperti tertera di jadual atas. Anuiti ini dikatakan dapat
memberi jaminan kepada para pekerja swasta untuk memperoleh wang yang
mencukupi untuk perbelanjaan selepas persaraan. Pada umumnya, individu yang
telah bersara memerlukan lebih kurang 60% daripada gaji terakhirnya untuk
mengekalkan taraf hidupnya pada masa persaraannya. Oleh itu, kita mungkin perlu
mendapatkan simpanan sampingan selain KWSP masing-masing. Satu daripada
caranya adalah dengan menggunakan pelan anuiti untuk menyediakan pendapatan
berterusan sepanjang persaraan kita.

Anuiti adalah suatu kontrak di mana syarikat insurans bersetuju untuk


menyediakan seseorang dengan pendapatan yang berterusan untuk sepanjang hayat
sebagai balasan kepada caruman premium yang dibayar sekali gus. Ia memastikan
bayaran sekali gus kita ditukar menjadi pendapatan untuk seumur hidup. Dengan ini,
anuiti juga dapat meringankan ketidaktentuan dan masalah yang mungkin akan kita
hadapi sekiranya kehabisan sumber kewangan semasa hayat bersara.

2.0 Laporan Anuiti Lengkap untuk Encik Amin

Menurut situasi yang diberikan, Encik Amin adalah seorang pekerja swasta
yang berumur 45 tahun dan gaji bulanannya adalah sebanyak Rm 8,000. Beliau akan
bersara pada umur 60 tahun dan ingin mendapat bayaran ansuran bulanan sejumlah
RM2,500 ketika umur beliau 61 tahun hingga umur 75 tahun. Bagi mencapai impian
Encik Amin dalam tempoh 15 tahun ini, beliau perlu menyertai pelan anuiti yang
disediakan oleh syarikat insurans.

Terdapat dua pelan anuiti yang disediakan di syarikat insurans yang berbeza.
Namun, kedua-dua pelan anuiti boleh dikatakan sesuai dengan Encik Amin kerana
pelan-pelan anuiti adalah anuiti tertunda tetapi kadar faedah yang ditawarkan oleh
syarikat insurans adalah berbeza. Saya akan memilih satu pelan anuiti yang terbaik
bagi Encik Amin. Jenis anuiti tertunda yang sesuai dengan Encik Amin ialah anuiti
tetap dengan tempoh terjamin. Syarikat insurans Great Eastern telah menawarkan
kadar faedah sebanyak 3.5% sebulan manakala Syarikat Tokio Marine Life Insurance
Malaysia Bhd telah menawarkan kadar faedah 4.0% sebulan.

14
Jumlah wang yang perlu dikumpulkan dalam tempoh 15 tahun (Great Eastern):

1−(1+𝑖)−𝑛
A=R[ ]
𝑖

0.035 −180
1−(1+ )
12
= 2,500 [ 0.035 ]
12

= RM 349707.80

i) Jumlah bayaran bulanan untuk syarikat insurans Great Eastern dengan kadar
faedah 3.5%:
*S = A
= RM 349707.80

(1+𝑖)𝑛 −1
S=R[ ]
𝑖

0.035
(1+ 12 )180 −1
349707.80 = R [ 0.035 ]
12

R = RM 1480.02

𝑖 = Kadar faedah
R = Wang yang perlu untuk membayar secara bulanan
S = Jumlah wang yang perlu dikumpul
𝑛 = Tempoh secara bulanan

Jumlah wang yang perlu dikumpulkan dalam tempoh 15 tahun (Tokio Marine Life
Insurance Malaysia Bhd):

1−(1+𝑖)−𝑛
A=R[ ]
𝑖

0.04 −180
1−(1+ )
12
= 2,500 [ 0.04 ]
12

= RM 337980.37

14
*S = A

ii) Jumlah bayaran bulanan untuk syarikat Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd
dengan kadar faedah 4.0%:

(1+𝑖)𝑛 −1
S=R[ ]
𝑖

0.04 180
(1+ ) −1
12
337980.37 = R [ 0.04 ]
12

R = RM 1373.40

Dengan pembayaran bulanan ini, saya berpendapat bahawa Encik Amin


sepatutnya memilih pelan anuiti yang ditawarkan oleh Syarikat Tokio Marine Life
Insurance Malaysia Bhd bagi mendapatkan bayaran ansuran bulanan sejumlah
RM2,500 setelah bersara nanti. Hal ini kerana melalui pengiraan di atas, saya
mendapati Syarikat Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd telah menawarkan
kadar faedah yang lebih tinggi berbanding dengan syarikat insurans Great Eastern.
Beza kadar antara dua syarikat insurans ini adalah sebanyak 0.5%. Bayaran bulanan
untuk syarikat insurans Great Eastern adalah sebanyak RM 1480.02 manakala
bayaran bulanan untuk syarikat Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd adalah
sebanyak RM 1,373.40. Hal ini kerana kadar faedah yang ditawarkan oleh syarikat
insurans Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd lebih tinggi dan Encik Amin hanya
perlu membayar sebanyak RM 1,373.40 setiap bulan manakala bagi syarikat insurans
Great Eastern pula, beliau perlu membayar sebanyak RM1,480.02 sebulan. Bayaran
yang dikenakan untuk pelan anuiti Syarikat Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd
adalah lebih rendah namun beliau masih dapat memperoleh bayaran ansuran
bulanan yang sama iaitu RM2,500 setelah bersara. Oleh itu, Encik Amin lebih
beruntung jika memilih anuiti tertunda yang ditawarkan oleh syarikat Tokio Marine Life
Insurance Malaysia Bhd. Dari sini, kita dapat lihat bahawa semakin tinggi kadar
faedah yang ditawarkan, semakin rendah wang yang perlu dibayar bagi setiap bulan.

Jumlah yang diperlukan untuk membayar syarikat insurans Great Eastern


adalah sebanyak RM 266,403.60 selama 15 tahun. Bagi syarikat Tokio Marine Life
Insurance Malaysia Bhd pula adalah sebanyak RM 247,212.00. Oleh itu, Encik Amin
lebih jimat sekiranya memilih syarikat Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd dan
jumlah yang dapat dijimatkan ialah RM19,191.60. Encik Amin lebih beruntung dan

14
dapat menampung kos kehidupannya dengan lebih baik sekiranya beliau memilih
pelan anuiti syarikat Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd. Dengan ini,
kehidupan Encik Amin akan lebih menyenangkan dan beliau tidak perlu risau tentang
kehidupannya selepas bersara walaupun tiada gaji kerja.

Jumlah bayaran bulanan kepada Syarikat Insurans Great Eastern:

S = RM1480.02 × 180 bulan

= RM 266,403.60
Jumlah Faedah yang diperolehi: RM 349707.80 - RM 266,403.60

= RM 83,304.20

Jumlah bayaran bulanan kepada Syarikat Tokio Marine Life Insurance Malaysia
Bhd:

S = RM 1,373.40 × 180 bulan

= RM 247,212.00

Jumlah Faedah yang Diperolehi: RM 337980.37 – RM 247,212.00

= RM 90,768.37

Perbezaan jumlah bayaran bulanan antara Syarikat insurans Great Eastern dengan
Syarikat Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd:
RM 342804.60 – RM 247,212.00 = RM 19,191.60

Perbezaan jumlah faedah yang diperolehi:

RM90,768.37 – RM 83,304.20 = RM7,464.17

Melalui pelan anuiti ini, sebenarnya Encik Amin banyak beruntung kerana
beliau hanya perlu membayar sebanyak RM 1,373.40 sebulan, tetapi beliau akan
memperoleh RM 2,500 setiap bulan setelah bersara nanti. Faedah yang diperolehi
dari syarikat Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd juga adalah lebih banyak
daripada syarikat insurans Great Eastern. Perbezaan jumlah faedah adalah
sebanyak RM 7,464.17. Jadi, pelan anuiti yang ditawarkan oleh Syarikat Tokio

14
Marine Life Insurance Malaysia Bhd memang menguntungkan. Akhir kata, saya
bercadang dan menasihati Encik Amin untuk memilih pelan anuiti syarikat Tokio
Marine Life Insurance Malaysia Bhd.

14
Rujukan

Aishah Zafrin. (2016). Anuiti Persaraan. Retrieved Mac 29, 2017, from
http://www.insuranceinfo.com.my/choose_your_cover/things_to_note/retirem
ent_annuity.php?intPrefLangID=2

Broverman, S. A. (2008). Mathematics of Investment and Credit. New York: ACTEX


Publications.

Kellison, S. G. (2009). The Theory of Interest. New York: McGraw-Hill.

Nurshahira Daud. (2014). Memahami Pelan Persaraan Atau Anuiti. Retrieved Mac
29, 2017, from
https://www.liam.org.my/index.php/library/consumer-education-
series/bahasa-melayu/371-memahami-pelan-persaraan-atau-anuiti-utusan-
malaysia

Raiford, T. E. & Theodore, R. (2008). Mathematics of Finance. Bel Air, California:


Read Books.

Teh, Y. P. (2017). Jenis-Jenis Pelaburan Yang Terdapat Di Malaysia


(Perbandingan). Retrieved Mac 28, 2017, from
http://www.majalahlabur.com/pelaburan/jenis-jenis-pelaburan-yang-terdapat-
di-malaysia/

Zulhilmi Ruszee. (2001). Menyelami skim anuiti KWSP. Retrieved Mac 28, from,
http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2001&dt=0402&pub=Utusan_
Malaysia&sec=Ekonomi&pg=ek_05.htm

14
TUGASAN 4

14
Tugasan 4:

Kelebihan Kelemahan
Kadar Pulangan  Mengambil kira nilai  Perhitungan lebih
Dalaman (IRR) masa wang sukar apabila tidak
 Mengambil kira semua menggunakan
aliran tunai komputer kerana
 Tidak perlu harus
menentukan kos menggunakan cara
modal perniagaan. cuba jaya (trial and
error).
 Mengandaikan
tunai yang
diperolehi daripada
pelaburan dilabur
semula dan
memberi pulangan
pada IRR.
Nilai Kini Bersih  Keseluruhan usia  Sukar untuk
(NPV) ekonomi pelaburan menentukan kadar
diambilkira diskaun yang betul
 Mengambil kira nilai  Memerlukan banyak
masa wang pengiraan
 Boleh digunakan untuk  Sukar untuk
aliran tunai bersih meramalkan usia
bukan konvensional (-, ekonomi pelaburan
+, -, -, +) secara tepat
 Boleh digunakan untuk  Tidak boleh
perbandingan di antara digunakan untuk
projek perbandingan
apabila usia
pelaburan asal
adalah berbeza

14
Nilai kini bersih (NPV) boleh didefinisikan sebagai teknik penilaian aliran tunai
diskaun di mana telah melibatkan pengiraan jumlah nilai semasa bagi semua aliran
tunai yang berkaitan dengan projek. Sekiranya nilai kini bersih ini melebihi sifar, maka
suatu projek itu dikira beruntung. Tetapi jika NPV kurang daripada sifar, maka suatu
projek tersebut adalah mengalami kerugian. NPV boleh dikatakan sebagai kadar
diskaun yang menjadikan nilai kini bersih suatu aliran tunai bersih iaitu bersamaan
dengan sifar. Kadar pulangan dalaman (IRR) pula ialah kadar diskaun yang
menghasilkan satu nilai kini bersih sifar bagi siri aliran tunai.

Sebagai seorang pengarah Syarikat Bina, Encik Zulhazim ingin melabur dalam projek
yang mendatangkan lebih banyak keuntungan. Oleh itu, beliau perlu mengira nilai kini
bersih dan kadar pulangan dalaman supaya dapat mengenalpasti projek mana yang

lebih baik. Kadar pulangan, 𝑟1 yang diperlukan adalah sebanyak 10% dan pelaburan
permulaan untuk kedua-dua projek ialah RM160,000.

14
Jadual NP𝑉1 bagi Projek Mergong

Tahun 𝑪𝑰 𝑪𝒊
(𝟏 + 𝒓)𝒊
0 (160,000) -160,000
1 40,000 36,363.64
2 40,000 33,057.85
3 40,000 30,052.59
4 40,000 27,320.54
5 40,000 24,836.85
6 40,000 22,578.96

Maka, jumlah NP𝑉1 bagi Projek Mergong ialah RM 14,210.43. Projek akan diterima.

Jadual NP𝑉2 bagi Projek Mergong; kadar, 𝑟2 adalah sebanyak 30%

Tahun 𝑪𝑰 𝑪𝒊
(𝟏 + 𝒓)𝒊
0 (160,000) -160,000
1 40,000 30,769.23
2 40,000 23668.64
3 40,000 18206.65
4 40,000 14005.11
5 40,000 10773.16
6 40,000 8287.05

Maka, jumlah NP𝑉2 bagi Projek Mergong ialah - RM 54,290.16.

𝑁𝑃𝑉1
𝐼𝑅𝑅1 = 𝑟1 + × (𝑟2 − 𝑟1 )
(𝑁𝑃𝑉1 −𝑁𝑃𝑉2 )

14210.43
= 10% + × (30% - 10%)
14210.43−(−54290.16)

= 14.15%

IRR adalah lebih tinggi daripada kadar pulangan, 𝑟1 iaitu sebanyak 14.15%. Oleh itu,
projek Mergong dikatakan menguntungkan. Projek Mergong diterima.

14
Jadual NP𝑉1 bagi Projek Sik

Tahun 𝑪𝑰 𝑪𝒊
(𝟏 + 𝒓)𝒊
0 (160,000) -160,000
1 30,000 27272.73
2 35,000 28925.62
3 35,000 26296.02
4 30,000 20490.40
5 40,000 24836.85
6 51,000 28788.17

Maka, jumlah NP𝑉1 bagi Projek Sik ialah – RM3,390.21.

Jadual NP𝑉2 bagi Projek Sik; kadar, 𝑟2 adalah sebanyak 30%.

Tahun 𝑪𝑰 𝑪𝒊
(𝟏 + 𝒓)𝒊
0 (160,000) -160,000
1 30,000 23076.92
2 35,000 20710.06
3 35,000 15930.81
4 30,000 10503.83
5 40,000 10773.16
6 51,000 10565.99

Maka, jumlah NP𝑉2 bagi projek Sik ialah – RM68,439.23.

𝑁𝑃𝑉1
𝐼𝑅𝑅2 = 𝑟1 + × (𝑟2 − 𝑟1 )
(𝑁𝑃𝑉1 −𝑁𝑃𝑉2 )

−3390.21
= 10% + × (30% - 10%)
−3390.21−(−68439.23)

= 8.96%

IRR adalah lebih rendah daripada kadar pulangan, 𝑟1 iaitu sebanyak 8.96%. Oleh itu,
projek Sik dikatakan rugi dan tidak menguntungkan. Apabila IRR rendah daripada
kadar pulangan dan nilai NP𝑉1 adalah kurang daripada sifar, maka Projek Sik akan

14
ditolak oleh syarikat. Hal ini tiada syarikat bina yang ingin melabur pada projek yang
merugikan.

Dengan adanya pengiraan di atas, maka Encik Zulhazim sepatutnya memilih


projek Mergong yang membawa keuntungan kepada syarikat binanya jika berbanding
dengan projek Sik. Kita dapat tahu bahawa projek Mergong menguntungkan kerana
nilai NP𝑉1 adalah melebihi sifar dan nilai IRR yang diperoleh daripada projek Mergong
adalah lebih tinggi daripada kadar pulangan yang diberikan. Projek Sik dapat
membawa keuntungan kepada syarikat mungkin disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor yang paling utama adalah disebabkan oleh cuaca yang baik membolehkan
segala proses pembinaan pangsapuri mewah berjalan dengan lancar. Justeru, bahan
yang digunakan untuk membina pangsapuri dikira dengan tepat dan tidak mengalami
sebarang kekurangan. Hal ini telah membolehkan syarikat mengira kos perbelanjaan
secara tepat dan tidak perlu menambah wang untuk membeli bahan lain. Bilangan
pekerja juga akan mempengaruhi proses pembinaan pangsapuri mewah ini.
Kemungkinan besar bilangan pekerja adalah mencukupi dalam projek tersebut. Nilai
pangsapuri di Mergong juga mungkin lebih tinggi berbanding dengan nilai pangsapuri
di Sik. Hal ini kerana nilai hartanah adalah berbeza mengikut tempat tersebut.
Sekiranya tempat tersebut adalah tarikan orang ramai, maka nilai hartanah bagi
tempat tersebut akan menjadi lebih tinggi. Maka dengan inilah, syarikat bina Encik
Zulhazim dapat menjual pangsapuri mewah dengan harga yang lebih tinggi.

Apabila Encik Zulhazim mendapat keuntungan dalam projek Mergong, beliau


mempunyai wang yang mencukupi bagi membayar gaji kepada pekerjanya. Beliau
tidak perlu mengeluarkan duit sendiri jika berbanding dengan projek Sik yang
merugikan. Wang yang untung juga boleh dijadikan sebagai modal syarikat bina
untuk meneruskan projek yang seterusnya. Sekiranya sesebuah syarikat tidak
mempunyai modal yang mencukupi, nescaya ia tidak dapat bersaing dengan syarikat
lain yang mempunyai modal yang banyak. Projek Sik ini akan menyebabkan modal
sesebuah syarikat semakin berkurangan disebabkan wang diperlukan untuk
membayar segala ganti rugi termasuk modal yang sedia ada dalam akaun syarikat
juga perlu dikeluarkan. Sebaliknya, apabila sesebuah syarikat mengaut keuntungan
dan mempunyai modal yang besar, nilai saham syarikat tersebut juga akan meningkat.

Projek Sik adalah projek yang akan menyebabkan syarikat binanya


mengalami kerugian. Hal ini mungkin disebabkan keadaan cuaca yang tidak
memuaskan menyebabkan proses pembinaan pangsapuri mewah tidak dapat
berjalan dengan lancar. Pekerja tidak dapat menghabiskan pembinaan pangsapuri

14
mewah dalam tempoh yang ditetapkan menyebabkan syarikat mungkin perlu
membayar ganti rugi kepada pembeli. Ini merupakan salah satu sebab mungkin
berlaku yang mengakibatkan kerugian kepada syarikat bina.

Akhir kata, projek Mergong adalah pilihan terbaik untuk syarikat bina Encik
Zulhazim kerana ia dapat menjamin keuntungan berbanding dengan projek Sik yang
merugikan.

14
Rujukan
Amira Mohd. Salleh. (2011). Topik: Belanjawan Modal. Retrieved April 4, 2017, from
https://www.kvkperakaunan.com/samples/Topik%2011_Belanjawan%20mod
al.pdf

Brown, R., & Zima, P. (2011, Second Edition). Schaum’s Outline of Mathematics Of
Finance. New York: McGraw-Hill Education.

Hawa Zulkifli. (2013). Kriteria Belanjawan Modal. Retrieved April 4, 2017, from
http://oumvle.oum.edu.my/oumvle_upload/blockmain/BBPW3103/11246/201
40829045306_Topik%206%20Kriteria%20Belanjawan%20Modal.pdf

Lau, T.K., Phang, Y. N. & Wee, K. K. (2015). Business Mathematics for UiTM Fifth
Edition. Selangor: Oxford Fajar.

Mritunjay, K. (2014). Business Mathematics. India: Vikas Publishing.

Murni Sharuzan. (2015). Analisis Kewangan. Retrieved April 5, 2017, from


http://www.icu.gov.my/pdf/pk/pkrp/GP%20Panduan%20dan%20penyediaan
%20program%20dan%20projek%20pembangunan%20-lampiran%204.pdf

Narzuki Ridzuan. (2014). Belanjawan Modal. Retrieved April 5, 2017, from


http://cgnarzuki.com/wpcontent/plugins/downloadsmanager/upload/BELANJ
AWAN-MODAL.pdf

Pollard, A. H. (2014). An Introduction to Mathematics of Finance. New


York:Elsevier Science.

Richardson, C. H. (2008). Financial Mathematics. Bel Air, California: Read Books.

14
Contoh graf garisan bagi NPV dan IRR

14