Anda di halaman 1dari 1

Borang Pemerhatian

Tarikh:

a. Sebelum Rawatan (pengajaran menggunakan kaedah GuleBar) diberikan.

Bil. Item Pemerhatian Kumpulan

Ya Tidak

1 Murjarid menunjukkan sikap berminat trhadap

pengajaran guru

2 Murid menumpukan perhatian semasa guru

mengajar.

3 Murid melibatkan diri secara aktif dalam sesi

Pengajaran.

4 Murid dapat menguasai membaca dengan

cepat bagi setiap pengajaran yang

disampaikan.

5 Murid menyiapkan latihan dengan cepat dan

betul.

6 Bahan Bantu Mengajar dapat menarik

perhatian murid untuk belajar.

7 Murid bersemangat untuk belajar unit baharu.

8 Murid menunjukkan minat terhadap

pengajaran menggunakan teknik nyanyian.