Anda di halaman 1dari 1

PK04 – Pengurusan Pencerapan

PK04/1

BORANG MAKLUM BALAS PENCERAPAN

NAMA SEKOLAH : KOD SEKOLAH: .

NAMA GURU : MASA : .

OPSYEN GURU : BIL. DICERAP : ________________.

TAHUN/KELAS YANG DICERAP : MATA PELAJARAN : .

NO. LANGKAH PENAMBAHBAIKAN


DAPATAN PENCERAP
ASPEK (diisi oleh guru yang dicerap)

Cadangan tarikh pemantauan tindak ikut :

Tandatangan Pencerap: ............................. ...... Tandatangan Yang Dicerap: ....................................


Tarikh :

Diisi oleh pencerap dalam 2 salinan


1) Diberi pada guru 2) Fail Keras Panitia - Penyeliaan

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00