Anda di halaman 1dari 21

SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek 100% (PEM) & 80.2% (PEN) Menguasai
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya
Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang BK (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101inisiatif (Pernyataan indikator yang
strategik) atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) atau pelan tindakan di JPN/PPD) boleh diukur)

Pembelajaran murid 1. Peratus murid yang Meningkatkan pencapaian Meningkatkan peratus murid 25.0% murid dari tahun 1 PEM PEM PEM PEM PEM
mendapat “A” dalam ”A” melalui pengiktirafan mendapat gred A dalam hingga 6 dapat gred A
pemahaman hanya 18.6%. dan insentif oleh guru dan pemahaman. dalam pemahaman. 18.6% 19.5% 20.6% 22.2% 25.0%
PIBG.

2. Peratus murid yang lulus Meningkatkan kualiti Meningkatkan peratus murid 100% murid dari tahun 1 86% 89.4% 92.9% 96.6% 100%
dalam pemahaman 86%. pembelajaran murid. lulus dalam pemahaman. hingga tahun 6 lulus
Meningkatkan kualiti dalam pemahaman.
pengajaran guru.

3. Gred purata bagi Bahasa Menjadikan pelajaran Bahasa Meningkatkan kualiti Gred purata bagi Bahasa GPS GPS GPS GPS GPS
Tamil pemahaman masih Tamil mata pelajaran yang akademik dalam Bahasa Tamil pemahaman dapat
tidak memuaskan iaitu mudah dan menarik minat Tamil. dikuasai sehingga 2.66. 3.15 3.02 2.9 2.78 2.66
3.15. murid.
PEN PEN PEN PEN PEN
4. Peratus murid yang mendapat gred A dalam 25.3% murid dari tahun 1
mendapat “A” dalam penulisan. - 6 dapat gred A dalam 19.5% 20.2% 21.2% 22.8% 25.3%
penulisan hanya 19.5%. penulisan.

5. Peratus murid yang lulus Meningkatkan peratus murid 80.2% murid dari tahun 1- 67.4% 70% 72.8% 75.7% 80.2%
dalam penulisan 67.4%. lulus dalam penulisan. 6 lulus dalam penulisan.

6. Gred purata sekolah Meningkatkan kualiti Gred purata bagi Bahasa GPS GPS GPS GPS GPS
masih tidak memuaskan akademik dalam Bahasa Tamil penulisan dapat
iaitu 3.20. Tamil. dikuasai sehingga 2.82. 3.20 3.07 3.15 2.94 2.82
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2017 2018 2019 2020

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

TAHUN 2017
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek 100% (PEM) & 80.2% (PEN) Menguasai
Sektor/PPD/S.ekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya
Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil
Strategi Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

Meningkatkan Guru Besar Guru-guru dapat


10 Januari 2017
kualiti GPK 1 - mempertingkat kualiti
17 April 2017
1. Mesyuarat Panitia /pengajaran Ketua Panitia,
17 Julai 2017
pengajaran. 80% 100%
guru & Guru Bahasa
Kemahiran Tamil
Pedagogi

2. Bengkel Membina Set Soalan Menambahkan


Ketua Panitia & 12 April 2017
Sekurang-kurangnya
Dan BBM. koleksi bank RM 150/ PIBG 70% koleksi bank soalan 50% 70%
Guru Bahasa
soalan dan dan BBM dapat
Tamil
BBM. ditingkatkan.
Mengenalpasti
Mengesan Guru Besar, kelemahan murid.
3. Postmortem Keputusan kelemahan GPK 1 Mac, Mei, Ogos - Membincangkan 80% 100%
Peperiksaan dan Ujian murid dan Ketua Panitia, & Oktober kaedah menanggani
mengatur cara Guru Bahasa masalah.
mengatasinya Tamil

Penyemakkan Buku Latihan Guru Besar, Mac & Julai


Meningkatkan GPK 1 Guru-guru dapat
4. mutu kualiti Ketua Panitia, - memastikan semua 80% 100%
hasil kerja Guru Bahasa buku murid diperiksa.
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


murid dan guru.
Tamil

Meningkatkan RM 300 / PIBG Guru-guru dapat


penguasaan Ketua Panitia & & Panitia BT menguasai teknik 80% 100%
5. Bengkel Menulis Cerita Pendek kemahiran Guru Bahasa 21 Julai 2017 penulisan cerpen.
Menulis cerita. Tamil

Meningkatkan Ketua Panitia & RM 150/ PIBG Murid-murid dapat


6. Pertandingan Bercerita bakat Guru Bahasa 5 Mei 2017 menguasai teknik 75% 100%
kebolehan Tamil bercerita.
untuk bercerita

Menerapkan Mengasilkan minat


pembelajaran Ketua Panitia & RM 50 / Panitia terhadap pembelajaran 70% 80%
Minggu Pusat
7. Pertandingan Kuiz Bahasa Tamil Guru Bahasa BT Bahasa Tamil.
Sumber
dengan cara Tamil
yang
menghiburkan

Meningkatkan Murid-murid dapat


Ketua Panitia &
tahap Sepanjang RM 100 / PIBG meningkatkan minat 70% 100%
Guru Bahasa
8. Program Nilam penguasaan
Tamil
Tahun membaca.
bacaan dengan
lancar

Meningkatkan Murid-murid dapat


Ketua Panitia &
9. Pertandingan Menghafal penguasaan
Guru-guru
Sepanjang RM50 / meningkatkan kualiti 70% 100%
Thirukkural dan Atticcudi kemahiran Tahun Panitia BT dalam bahasa.
B.Tamil
tatabahasa &
hafalan

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Mesyuarat Panitia Yang Pertama
Objektif Menubuhkan Jawatankuasa Panitia Bahasa Tamil 2017.
Membincangkan Rancangan Tahunan Panitia.
Membincangkan tindakan peningkatan dalam Matapelajaran Bahasa Tamil.
Tarikh/Tempoh 10hb Januari 2017
Kumpulan Sasaran AJK Panitia Bahasa Tamil
Tanggungjawab Ketua Panitia Bahasa Tamil
Proses Kerja 1. Menghantar surat panggilan mesyuarat.
2. Ketua panitia menubuhkan AJK Panitia.
3. Meminta merancangkan rancangan tahunan.
4. Membincangkan Tindakan Peningkatan Matapelajaran Bahasa Tamil.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Guru terlibat dengan pelbagai aktiviti seperti mesyuarat/bengkel/kursus dan sebagainya.

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan oleh Guru Besar/PK/Ketua Panitia

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Dilaksanakan selepas pemantauan dilakukan.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Hasil daripada penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bengkel Membina Set Soalan Dan BBM
Objektif Menambahkan koleksi bank soalan dan BBM
Tarikh/Tempoh 12 April 2017
Kumpulan Sasaran Guru-guru Bahasa Tamil
Tanggungjawab Ketua Panitia Bahasa Tamil
Proses Kerja 1. Mengadakan mesyuarat
2. Taklimat program kepada kumpulan sasaran
3. Pelaksanaan program
4. Bahan keperluan :- kertas soalan, Kad, Gambar, Kertas warna dan lain-lain.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Bengkel ini mungkin dapat dilaksanakan hari Sabtu bagi memberi peluang kepada semua guru melibatkan diri dalam bengkel ini.

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Postmortem Keputusan Peperiksaan dan Ujian
Objektif Mengesan kelemahan murid dan mengatur cara mengatasinya
Tarikh/Tempoh Mac, Mei, Ogos dan Oktober
Kumpulan Sasaran Semua Guru Bahasa Tamil
Tanggungjawab GPK 1 & Ketua Panitia
Proses Kerja 1. Mengadakan mesyuarat.
2. Menganalisa keputusan semua murid dalam matapelajaran Bahasa Tamil.
3. Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh guru dan murid semasa PdP. Murid-murid yang lemah juga dapat
dikenalpasti.
4. Menyenaraikan tindakan yang perlu diambil setelah berbincang dengan guru matapelajaran.
5. Melaksakan aktiviti-aktiviti yang dirancang bagi mengatasi kelemahan murid.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Penyemakkan Buku Latihan
Objektif Meningkatkan mutu kualiti hasil kerja murid dan guru.
Tarikh/Tempoh Mac dan Julai
Kumpulan Sasaran Semua Murid
Tanggungjawab Ketua Panitia & Semua Guru Bahasa Tamil
Proses Kerja 1. Meminta guru matapelajaran menghantar buku latihan berserta borang penyemakkan buku.
2. Menyemak semua buku latihan murid.
3. Bahan keperluan :- cop panitia dan Stamp pad

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bengkel Menulis Cerita Pendek
Objektif Meningkatkan penguasaan kemahiran menulis cerita
Tarikh/Tempoh 21hb Julai 2017
Kumpulan Sasaran Semua Guru Bahasa Tamil
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja 1. Mengadakan mesyuarat
2. Taklimat program kepada kumpulan sasaran
3. Pelaksanaan program
4. Bahan keperluan :- PA System, LCD

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Pertandingan Bercerita
Objektif Meningkatkan bakat kebolehan untuk bercerita
Tarikh/Tempoh 5hb Mei 2017
Kumpulan Sasaran Semua Murid
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja 1. Mengadakan mesyuarat
2. Taklimat program kepada kumpulan sasaran
3. Pelaksanaan program
4. Bahan keperluan :- Cerita dan hadiah bagi pemenang

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Pertandingan Kuiz
Objektif Menerapkan pembelajaran Bahasa Tamil dengan cara yang menghiburkan
Tarikh/Tempoh Minggu Pusat Sumber
Kumpulan Sasaran Semua Murid
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja 1. Taklimat Pelaksanaan Program Nilam.
2. Menyediakan sudut bacaan yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan buku cerita di setiap kelas.
3. Penerangan tentang penggunaan bahan-bahan di dalam Pusat Sumber dan penulisan buku nilam.
4. Menggalakkan murid membaca dan berkongsi maklumat yang berkaitan.
5. Memberi penghargaan atau hadiah kepada murid yang membaca buku cerita yang banyak

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program Nilam
Objektif Meningkatkan tahap penguasaan bacaan dengan lancar
Tarikh/Tempoh Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran Semua Murid
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja 1. Mengadakan mesyuarat
2. Taklimat program kepada kumpulan sasaran
3. Pelaksanaan program
4. Bahan keperluan :- Soalan dan hadiah bagi pemenang

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Pertandingan menghafal Thirukkural dan Atticcudi
Objektif Meningkatkan penguasaan kemahiran tatabahasa dan hafalan
Tarikh/Tempoh Minggu Pusat Sumber
Kumpulan Sasaran Semua Murid ( termasuk murid Pra Sekolah)
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja Mengadakan mesyuarat
2. Taklimat program kepada kumpulan sasaran
3. Pelaksanaan program
4. Bahan keperluan :- hadiah bagi pemenang

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Mesyuarat Panitia Yang Kedua
Objektif Mengenalpasti dan menangani isu-isu PdP
Tarikh/Tempoh 17hb April 2017
Kumpulan Sasaran AJK Panitia Bahasa Tamil
Tanggungjawab Ketua Panitia Bahasa Tamil
Proses Kerja 1. Menghantar surat panggilan mesyuarat.
2. Guru matapelajaran menyenaraikan isu PdP.
3. Berbincang tentang isu.
4. Berkongsi maklumat serta memberikan cadangan.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Mesyuarat Panitia Yang Ketiga
Objektif Mengenalpasti dan menangani isu-isu PdP
Tarikh/Tempoh 17hb Julai 2017
Kumpulan Sasaran AJK Panitia Bahasa Tamil
Tanggungjawab Ketua Panitia Bahasa Tamil
Proses Kerja 1. Menghantar surat panggilan mesyuarat.
2. Guru matapelajaran menyenaraikan isu PdP.
3. Berbincang tentang isu.
4. Berkongsi maklumat serta memberikan cadangan.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Cik N.Rani Tandatangan Penilai: Tarikh:


Setiausaha Panitia Bahasa Tami
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING
SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAMJPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Buaya


Sektor/PPD/Sekolah JADUAL 4
Kurikulum/ Panitia Matematik
Bidang/Unit JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
Januari, Mei,
Julai,
1 Mesyuarat Panitia
September

Bengkel
2 Peningkatan PdP April

Mac, Jun,
Analisan September,
3
Peperiksaan November

Pemeriksaan Mac, Jun &


4 Buku Latihan September

Karnival
5. Matematik April

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020

Melestarikan sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI VISI
membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Jenis (Tamil) Sungai Buaya
Bidang/Unit Kurikulum
Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif KPI
TOV 2014 2015 2016 Program/Projek 2014 2015 2016 Catatan
Memastikan
Emas Sepuluh, Kelas
pencapaian kurikulum Bilangan semua A 20 30 35 45 30 32 44
elit dsb...
meningkat

Ulasan:........................................................................................................................................

Disediakan Oleh: Tandatangan: Tarikh:


SJKT SUNGAI BUAYA,BANTING

Nota Jadual 5:

1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4)
perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

Mengadakan mesyuarat untuk mengagihkan tugas


2. Menyediakan Kertas kerja
3. Menjalan pra program
4. Bahan keperluan :- alat-alat permainan
:- hadiah bagi pemenang

Menghantar surat panggilan mesyuarat


2. Mengenalpasti kelemahan murid mengikut kelas.
3. Menjalankan Analisa
4. Bahan keperluan :- kertas soalan
:- Analisa Keputusan Matematik

Anda mungkin juga menyukai