Anda di halaman 1dari 7

AJ20603 SEJARAH ASIA TENGGARA : ERA KOLONIALISME DAN

IMPERIALISME

TUTO : ISNIN 10.00 - 11.00

PENSYARAH : DR. MAUREEN DE SILVA

SOALAN 4 : ‘If Thailand never experienced colonial rule in the fashion


of its Southeast Asian neighbours it was nonetheless very
much affected by the European advance’. (Osborne,72).
Bincangkan.

Nama Ahli :

NO. NAMA NO MATRIK


1. EMILIIA BINTI ARIFIN BA16110242
2. SITI ADIBAH YATI BINTI DUMIL BA16110191
3. SITI NASIBAH BINTI PUTONG BA16160987
4. ZARFARAHLINA BINTI ZAINAL BA16160912

1
1.0 PENGENALAN

 Thailand Kerajaan Thai yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa
Inggris atau dalam bahasa aslinya Mueang Thai adalah sebuah negara di Asia
Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan
Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan
Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata "Thai"
bemaksud "kebebasan" dalam bahasa Thai, namun juga dapat merujuk
kepada suku Thai.

 Dalam Thailand ini, melibatkan penjajahan melalui konsep kolonialisme


memperlihatkan kemasukan prinsip yang dipegang oleh kuasa Barat ke atas
negara yang dijajah yang meliputi aspek politik,ekonomi dan sosial.
Imprealisme juga secara langsung menjalankan pemerintahan yang di kuasai
oleh empiris, dan penguasaan ini di capai melalui kaedah atau misi-misi
ketenteraan

 Dalam penyataan tersebut telah menyebabkan Thailand mengambil langkah


awal dan bijak dengan membaratkan seluruh sistem pentadbiran dan aspek
sosial rakyat Thailand demi menyelamatkan kedaulatan negaranya dari
dijajah.

 Melalui politik ini mejelaskan kebijaksaan golongan pemerintah terutamanya


Raja-Raja seperti Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Dalam Ekonomi
Thailand mengmalkan sistem ekonomi komersial dan perhubungan
antarabangsa.

Dalam penyaatan ini, menjelaskan dalam penyataan bahawa mengapa


dikatakan Thailand tidak dijajah tetapi terjejas disebabkan kemajuan dan
kekuasaan eropah.

2.0 POLITIK
2.1 Raja Mongkut Melakukan Pembaharuan Dalam Politik

2
 Melakukan pembaharuan politik dalam hubungan siam dengan kuasa
Barat.
 Menamatkan dasar tutup pintu.
 Menerima perwakilan asing yang dihantar ke Siam dan menghantar wakil
Siam ke Barat.
 Menandatangani beberapa perjanjian dengan barat. Contohnya perjanjian
Bowring.
 Menurut perjanjian-perjanjian tersebut, kuasa barat dari beberapa negara
diberi keistimewaan.
 80 orang pegawai barat diambil oleh raja Mongkut di mana pegawai barat
dari pelbagai negara diletakkan dalam pelbagai jabatan agar tiada mana-
mana kuasa yang mempunyai pengaruh yang kuat di Siam.

2.2 Perjanjian Siam-Perancis


 Sebuah perjanjian antara Siam-Perancis pada 15 Julai 1867 telah ditandatangani
oleh Mongkut demi elakkan perbalahan dengan Perancis.
 Perlindungan Perancis terhadap Kemboja akan diakui Siam dan Siam akan
menyerahkan seluruh hak ketuanannya terhadap kemboja dan kapal Perancis
dibenarkan melayari Subgai Mekong.
 Langkah ini dilakukan demi menjamin kepentingan dan kemerdekaan Siam agar
tidak dijajah seperti negara jiran lain.
 Kemudiannya dasar Mongkut telah diteruskan oleh anaknya iaitu raja
Chulalangkorn yang merupakan raja Thailand yang seeterusnya.

2.3 Pemulihan Sistem Pentadbiran Tradisional Siam


 Chulalangkorn telah menghantar Putera Devawongse pada tahun 1887 mengkaji
sistem cabinet di England untuk disesuaikan dengan Siam.
 Chulalangkorn akhirnya dapat mengubahsuai sistem pentadbiran Eropah kepada
keperluan Siam dan lancarkan sistem pemulihan pentadbiran yang cukup
berkesan dalam sejarah Siam.
 1 April 1893 - sistem senabodi Jatusadom telah diganti dengan sistem cabinet
dan thesaphiban.
 Siam tidak akan pernah mampu tentang cabaran kuasa Barat tanpa sistem
pentadbiran yang lengkap disebabkan kelemahan kuasa Siam ke atas wilayah-
wilayah.
 Bagi menguatkan sistem pentadbiran, sistem cabinet telah diperkenalkan oleh
Chulalangkorn dan sistem pentadbiran pemusatan yang dikenali sebagai sistem
thesaphiban di wilayah. – 1892

3
2.4 Chulalangkorn Meneruskan Dasar Isolasi Raja Mongkut
 Dasar buka pintu diteruskan Chulalangkorn dengan menandatangani perjanjian
dengan Perancis – 1893.
 Tetap memberi keistimewaan kepada orang-orang barat dengan amal dasar
tolak ansur dengan mereka dan rela serahkan Siam kepada orang barat. Tetapi
tidak bermaksud Chulalangkorn serahkan begitu sahaja tetapi ia adalah strategi
untuk elak perselisihan dan perbalahan dengan barat.

2.5 Menjalinkan Hubungan Dengan Negara Barat


 Chulalangkorn jalinkan hubungan baik dengan pemimpin barat untuk
mewujudkan hubungan baik. Antaranya ialah dengan negara Jerman, Rusia,
England dan Perancis.
 Beliau juga telah tandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan
dengan Belgium, Norway, Sweden, Italy dan Jerman pada 1872.
 Perkara tersebut telah menyebabkan terdapat ramai kedutaan asing di Bangkok
 Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara Siam dengan kuasa Barat seperti
Jerman, Rusia, England dan Perancis, Siam telah bebas daripada ancaman
penguasaan kuasa barat ke atas negara mereka.

3.0 EKONOMI
3.1 Perdagangan Antarabangsa
 Kedatangan orang Barat telah membuka Siam kepada perdagangan
antarabangsa.
 bilangan kapal dagangan yang berlabuh di Siam telah meningkat 10 kali ganda
semasa pemerintahan Raja Mongkut.
 pelabuhan Siam mula dikunjungi pedagang daripada Singapura dan Hong Kong.
 membawa kepada pengenalan komoditi baharu selain daripada mewujudkan
hubungan dagangan antara Thailand dengan dunia luar.
 Jabatan kastam turut ditubuhkan bagi mengurus aktiviti perdagangan di
pelabuhan ini.

3.2 Sistem Ekonomi Komersil.


 Perkembangan ekonomi telah meruntuhkan sistem ekonomi sara diri dan
membawa kepada wujudnya sistem ekonomi komersil.
 sistem ekonomi tukar barang telah digantikan dengan sistem ekonomi wang.

4
 Beras, gula dan kayu jati menjadi eksport utama Siam. Eksport beras yang
selama ini disekat telah dibenarkan oleh Mongkut.
 Gula yang menjadi eksport utama Siam ke Eropah telah meningkat 2 kali ganda
dari segi pengeluaran dan kawasan tanaman menjelang tahun 1865. Selain itu,
nilai import terutamanya tekstil juga telah meningkat.

3.3 Penetapan Cukai.


 Perkembangan ekonomi berlaku akibat daripada penetapan cukai import
sebanyak 3% dan cukai eksport 5%.
 Dalam tempoh yang singkat, Siam telah menikmati imbangan perdagangan yang
memuaskan.
 Sebagai contoh, eksport Siam bernilai 5.5 juta bath pada tahun 1850 telah
meningkat 11 juta bath pada tahun 1870.
 Manakala nilai import yang berjumlah 4.3 baht pada tahun 1850 telah meningkat
8 juta bath pada tahun 1870.

3.4 Sistem Kewangan


 Dalam usaha untuk menyusun semula sistem kewangan Siam mengikut sistem
kewangan Barat, Raja Mongkut telah menubuhkan Royal Mint pada tahun 1861
 Raja Chulalongkorn menggalakkan penubuhan bank yang telah membawa hasil
positif apabila bank-bank British mula didirikan pada tahun 1888 dan bank
Perancis pada tahun 1897.
 Raja Prajadhipok turut melaksanakan Currency Act yang baharu pada tahun
1928. Menerusi pelaksanaan ini, mata wang telah dihubungkan dengan emas.

4.0 Aspek sosial


4.1 Pendidikan
Pendidikan sekular diperkenalkan mengikut acuan barat terutama
bahasa-bahasa Eropah dan ilmu sains
Raja chulalongkorn sendiri menghantar putera Damrong ke England
untuk mengkaji sistem kabinet yang sesuai untuk pentadbiran barat
Jabatan pendidikan ditubuhkan “ministry of public instruction”
( berperanan dalam meningatkan bidang pendidkan di Thailand
Guru- guru dibawa masuk & ditugaskan untuk melaksanakan sistem
pelajaran barat di siam

5
Raja chulalongkorn merupakan anak raja yang mempunyai pelajaran
dari barat

4.2 Menghampuskan sistem buruh paksa


Buruh paksa dikenali sebagai ’corvee ’ & digantikan sebagai buruh
bergaji
bertujuan untuk menonjolkan Thailand sebagai sebuah negara yang
beradab dan bertamadun sama seperti negara Barat
Raja mongkut telah memperbaiki kehidupan hamba- hamba & melarang
penyeksaan hamba
Meningkatkan taraf wanita kanak;kanak membenarkan isteri-isterinya
keluar dari istana & bekas isterinya berkahwin semula kecuali mereka
yang menjadi ibu bapa kepada putera raja
Raja mongkut menghampuskan adat-adat yang dianggap menghalang
kemajuan siam

4.3 Sistem pengangkutan


Raja chulalonkorn telah mewujudkan jalan raya yang menghubungkan
Burma & china pada tahun 1893
Jalan raya yang pertama di Thailand dbina sepajang 16 batu yang
menghubungkan Bangkok dan paknam
Royal railway department ditubuhkan bagi melakukan urusan pembinaan
jalan raya
Contohnya pada tahun 1897 projek pertama telah berjaya
menghubungkan bangkok dengan Bandar lama Ayut”ia
4.4 Perubahan dalam agama
Dua aliran besar di bawah oleh kuasa barat dalam agama kristian iaitu
roman katolik dan protestan.
Perubahan dalam penyebaran agama ini adalah untuk memenuhi
matlamat 3G
Kekukuhan kuasa Barat di Thailand yang tunduk di bawah pengaruh
British telah meninggalkan kesan terhadap penyebaran agama kristiam
yang semakin meluas.
Thailand memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih agama
kepercayaan mereka sendiri bagi tujuan menjaga hubungan baik dengan
kuasa Barat yang majoriti menganuti agama kristian

5.0 KESIMPULAN

6
 Sebagai Kesimpulannya, Thailand jika dilihat tidak dijajah oleh kuasa barat
tetapi kuasa barat secara tidak langsung daripada politik, ekonomi dan sosial
telah menyebabkan kuasa barat menguasainya.

 Disebabkan kekuasan barat ini dan kewujudan imperialisme barat ini yang
betujuan untuk menguasai ekonomi yang kaya di asia tenggara
menyebabkan kuasa barat mencampuri ekonomi di Thailand.

 Pemikiran masyarakat Thailand dan Thailand juga sememangnya terikat


dengan “world economy system” dan tidak boleh berdiri dengan sendirinya
tanpa bantuan Barat terutamanya Eropah.

6.0 RUJUKAN

Anna Leonwards. (1953). Siamese Harem Life London . Dutton. First Edition
Anna Leonwards.(1870).The English Governess at the Siamese Court First Edition.
London .HardPress Publishing.
Chris Baker (2005). A History of Thailand. London. Cambridge University.
D.J. Steinberg. (1985). In Search of South East Asia. Michigan . University of
Michigan. Third Edition
Dr. Kobkua Suwannathat-Pian. 1991. Sejarah Thai Zaman Bangkok. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nornazirah Japar. 2014. Raja Chulalangkorn (1873- 1910). Dalam


https://prezi.com/qbqx2mgqkjd8/raja-chulalongkorn-1873-1910/
Diakses pada 14 Mac 2018
Hafiz Sariman. 2016. Raja Mongkut Bapa Permodenan Thailand. Dalam
https://www.academia.edu/27238057/RAJA_MONGKUT_BAPA_PERMODENAN_THAIL
AND
Diakses pada 14 Mac 2018

Anda mungkin juga menyukai