Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Minggu Yang
15 Hari JUMAAT Tarikh 21/4/2017
Ke
Mata Pelajaran
Tingkatan Tajuk / Objektif / Aktiviti Pembelajaran Catatan
Masa
PK TAJUK Nilai Murni
3 HERTZ KERJASAMA
1100-1130 PENYALAHGUNAAN BAHAN HORMAT
Objektif TOLERANSI
1. Membincangkan implikasi pengambilan
I-Think
dadah terhadap sosial dan ekonomi negara PETA BULATAN
2. Membuat kesimpulan tentang kesan -
pengambilan dadah yang menjejaskan -
kesejahteraan negara
Hasil Pembelajaran Aspirasi Murid
Di akhir pembelajaran pelajar dapat : PENGETAHUAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
 Menyatakan faktor berlakunya ketagihan
KEMAHIRAN
 Menghuraikan simptom-simptom penagih
DWIBAHASA
dadah
 Menyatakan kronologi pengambilan dadah Sumber
 Memberi contoh implikasi pengambilan dadah BUKU TEKS
Aktiviti/ Strategi GAMBAR

1. Set Induksi (Guru meminta pelajar


menyatakan pengetahuan mereka tentang
dadah)- 5 minit
2. Guru membahagikan mereka kepada 4
kumpulan dan melakukan perbincangan- 8
minit
3. Setiap kumpulan akan : (12 minit)
 Melukis dan menulis
o Peta minda
 Melakukan perbincangan
4. Soal jawab antara guru dan murid (5 minit)
5. Membuat rumusan dan nota (Kerja Rumah)
Refleksi

orang murid mencapai objektif pada hari


ini