Anda di halaman 1dari 3

TARIKH : 23 MAC 2016 HARI : RABU

PENDIDIKAN TAJUK Terima Kasih Cikgu


MORAL NILAI Berterima Kasih
TAHUN 3 SK 4.1 Menunjukkan penghargaan terhadap
7.50-8.50
SP sumbangan warga sekolah
4.1.2 Menerangkan cara menghargai sumbangan
warga sekolah

OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat menyatakan 3 cara


menghargai sumbangan guru kepada murid.

AKTIVITI 1. Murid diminta untuk mendeklamasikan sajak


di hadapan kelas.
2. Murid diminta meneliti kata-kata
penghargaan yang terdapa di dalam sajak
tersebut.
3. Murid dibimbing untuk menyatakan 3 cara
menghargai sumbangan guru.
4. Lembaran kerja.
5. Rumusan.

REFLEKSI ……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

RBT BIDANG Penghasilan Projek


TAHUN 6 TAJUK Alatan Tangan
8.50-9.20 SK 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan
bahan bukan logam, bahan logam dan
elektormekanikal
SP 4.3.12 Membuat kemasan pada projek

OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat melakukan kemasan


pada projek elektromekanikal dengan bahan yang
sesuai.

AKTIVITI 1. Murid melihat guru menunjuk cara


melakukan kemasan menggunakan cat
sembur dengan cara yang betul.
2. Murid menyediakan bahan dan peralatan
untuk membuat kemasan projek
elektromekanikal yang telah berfungsi.
3. Murid melakukan kemasan pada projek
elektromekanikal secara individu.
4. Rumusan.

REFLEKSI ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
…………………………………………………………

PENDIDIKAN TAJUK Saya Berterima Kasih


MORAL NILAI Berterima Kasih
TAHUN 1 SK 4.1 Mengamalkan sikap berterima kasih
11.10 – 11.40
SP 4.1.2 Mengenali pelbagai cara memberi
penghargaan

OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat menyatakan


kepentingan mengucapkan terima kasih apabila
menerima bantuan.

AKTIVITI 1. Murid memahami cerita orang utan dan


ikan.
2. Murid dibimbing untuk menyatakan cara
berterima kasih kepada kawan yang
membantu itu.
3. Bantu murid untuk menceritakan kisah yang
serupa.
4. Rumusan tentang kepentingan
mengucapkan terima kasih.

REFLEKSI …………………………………………….............
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
MATEMATIK BIDANG Nombor dan Operasi
TAHUN 1 TAJUK Tambah dalam Lingkungan 18
11.40 – 12.10 SK 4.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor
SP (i) Menyatakan jumlah bagi dua nombor

OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat menyatakan jumlah


bagi dua nombor dengan betul.

AKTIVITI 1. Murid diminta ke hadapan untuk


membentuk kumpulan.
2. Berkomunikasi dengan murid tentang
menambah dua kumpulan menjadi satu.
3. Lukiskan situasi di hadapan kelas.
4. Ulangi langkah di atas dengan memberikan
contoh yang lain.
5. Lembaran kerja.

REFLEKSI ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..