Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas 1 Ibnu Farabi


Mata Pelajaran Pengurusan Diri
Tarikh 09 Ogos 2017
Masa 09.45-10.45 pagi (60 minit)
Bilangan murid /6 Orang
Tajuk Bilik Segar Diri
Tema Peraturan Tandas
Standard kandungan 3.1 Kemudahan dalam tandas dan bilik mandi.
Standard pembelajaran 3.1.3 Mematuhi peraturan menggunakan tandas dan bilik
mandi.
Objektif Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

i. Murid dapat menyatakan peraturan menggunakan


tandas dan bilik mandi dengan betul secara individu.
Hasil pembelajaran i. Membolehkan murid menyatakan 2 daripada 4
peraturan di dalam tandas dan bilik mandi dengan
betul.
Penerapan nilai Yakin
Unsur terapi Pertuturan dan fizikal
Penggabung jalinan Bahasa Melayu
KBKK Kemahiran mengenalpasti
Bahan bantu mengajar Papan ganjaran, token, kad gambar, lembaran kerja, kad
bertangkai dan video.
Langkah/ Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Catatan
Masa dan Pembelajaran
Set Mengimbas semula 1. Murid bersoal Terapi: Pertuturan.
Induksi pembelajaran lepas. jawab dengan Teknik: Soal jawab.
( 5 minit ) guru berkaitan
dengan isi
pelajaran yang
lepas.
2. Murid mendengar
penerangan guru
berkaitan dengan
isi pelajaran
lepas denga nisi
pelajaran pada
hari ini.

Langkah 1 Menunjukkan peraturan 1. Murid memerhati BBM: Kad gambar.


(15 minit) dalam tandas dan bilik air peraturan di Terapi: Pertuturan.
dengan menggunakan kad dalam tandas
gambar. dan bilik mandi
yang
Contoh : diperkenalkan
oleh guru.
2. Murid
menyatakan kad
gambar yang
ditunjukkan oleh
guru secara
individu dengan
bantuan guru.
Langkah 2 Permainan “betul” atau 1. Murid diberi kad BBM: Kad gambar
(15 minit) “salah”. bertangkai “betul” dan kad bertangkai.
dan “salah”. Terapi: Fizikal dan
Contoh: 2. Murid memerhati pertuturan.
1. Betul. kad gambar Nilai: Yakin
peraturan dalam
tandas yang
ditunjukkan oleh
guru.
3. Murid memilih
2. Salah. salah satu kad
bertangkai
sebagai jawapan.
4. Murid
mengangkat kad
bertangkai yang
dipilih.

Langkah 3 Lembaran kerja 1. Murid BBM: Lembaran


(15 minit) menyiapkan kerja
lembaran kerja Terapi: Fizikal
yang diberikan
oleh guru.
2. Murid dibimbing
oleh guru bagi
menyiapkan
lembaran
tersebut.

Penutup Tayangan video 1. Murid melihat BBM: Video.


( 5 minit ) tayangan video Terapi: Fizikal
yang ditunjukkan
oleh guru.
2. Murid menari
dengan mengikut
gerakan dalam
video tersebut.

IMPAK:

Kesemua murid hanya dapat menjalankan 2 daripada 3 peraturan dalam tandas


dengan bantuan kad imbas.

REFLEKSI:

a. Kekuatan:
Murid dapat bergerak secara aktif kerana aktiviti yang dijalankan
menggunakan pergerakan fizikal.

b. Kelemahan:
Penggunaan kaedah dan strategi pengajaran yang kurang baik dan
kebanyakkan murid lambat menerima isi pelajaran.

c. Penambahbaikan:

Penggunaan strategi pengajaran hendaklah pelbagai seperti kerja dalam


kumpulan agar murid tidak bosan dengan aktiviti yang dirancang.