Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENILAIAN PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS 2016

SK LINGAN,PAPAR

MINGGU : ..................... GURU BERTUGAS:


HARI : ..................... 1. ...............................................................
TARIKH PEMERIKSAAN: .................................. ...............................................................

KRITERIA

Papan
Kenyataan,
Kebersihan jadual Sudut Kreativiti Ceria &
Kelas Lantai Tingkap S/atur meja Kedudukan
Meja & laci waktu, m/pelajaran hiasan kondusif
& kerusi Jumlah
jadual
(20%) (10%) (10%)
(20%) bertugas (10%) (10%) (10%)

(10%)

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Keputusan:
Johan : ....................
N. Johan : ....................
Ketiga : ....................

Guru Bertugas
Guru Bertugas 2
Disemak oleh:
...........................................................
( )
) (Ahmad
Yusri B Mohamed)
Penyelaras Pertandingan