Anda di halaman 1dari 9

1. Rajah menunjukkan kad nombor.

12.093

(i) Bundarkan nombor di atas kepada puluh yang hampir.


[1 markah]

(ii) Nyatakan nilai tempat bagi digit 9.

[1 markah]
3. 539 473

i) Tulis nombor tersebut dalam perkataan [1 Markah]

ii) Tambahkan 5 Ratus kepada nombor tersebut. [2 Markah]


10.

i) Nyatakan pecahan kawasan berlorek .[1Markah]

3
Ii] Azmin memberi daripada kek itu kepada jirannya.
4

Berapakah pecahan kek yang masih ada?

Iii) Azmin memakan baki kek tersebut bersama 2 orang adiknya.

Nyatakan pecahan kek yang dimakan oleh Azmin .[2 Markah]


8. Jadual 8 menunjukkan jumlah simpanan Zamri pada tahun 2015 dan 2016 tanpa

pengeluaran.

Tahun Simpanan Faedah Jumlah Simpanan

2015 RM2600 5%

2016 RM1150 10%

Jadual 8

(i) Berapakah jumlah simpanan Zamri pada hujung tahun 2015?

[2 markah]
(ii) Berapakah keuntungan yang Zamri peroleh pada hujung tahun 2016?

[2 markah]

10.

i) Nyatakan pecahan kawasan berlorek .[1Markah]

ii) Azmin memberi tiga perempat daripada kek itu kepada jirannya.
Berapakah pecahan kek yang masih ada?
iii) Azmin memakan baki kek tersebut bersama 2 orang adiknya.

Nyatakan pecahan kek yang dimakan oleh Azmin .[2 Markah]