Anda di halaman 1dari 4

A.

Contoh soal model pilihan ganda

1. 3 x 3 = …

a. 4 + 4 + 4
b. 3 + 3 + 3 +3
c. 3 + 3+ 3

2. 6 x 8 = …

a. 40
b. 48
c. 72

3. 4 x 5 = 5 x p, nilai p = …

a. 6
b. 5
c. 4

4. 12 x 1 = …

a. 0
b. 12
c. 24

5. (2 x 4 ) x 3 = 2 x (4 x 3) menggunakan sifat …

a. pertukaran
b. identitas
c. pengelompokan

6. 8 : 2 = …

a. 4
b. 6
c. 7

7. 42 : … = 6
titik titik yang empat adalah bilangan …

a. 7
b. 8
c. 9

8. pembagian merupakan …

a. perkalian berulang
b. penjumlahan berulang
c. pengurangan berulang

9. 16 x 2 : 4 = …

a. 6
b. 5
c. 7

10. 37 = 117 – 8 x 4 : 2 = …

a. 138
b. 238
c. 338

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !


1. perkalian merupakan …
2. 6 x 6 = …
3. 9 x 6 = 6 x …
4. 20 : 10 = …
5. 6 x 7 + 12 : 4 = …

C. Contoh soal model isian


1. isilah titik-titik berikut!

a. 5 x 3 = … +…+…+…+…=…
b. 4 x 5 = …+…+…+…=…
c. 3 x 7 =…+…+…=…
d. 4 x 8 =…+…+…+…=….
e. 6 x 3 =…+….+….+…+…+…=…

2. Dari soal do bawah ini tentukan hasilnya!

a. 7 x 6
b. 5 x 9
c. 0 x 14
d. 1 x 8
e. 8 x 7
f. 6x 5

3. Dari soal berikut ini maka tentukanlah hasilnya!

a. 5 :1
b. 15 : 3
c. 21 : 3
d. 24 : 6
e. 40 : 5
f. 70 :7
g. 72 : 9
h. 81 : 9
4. Kerjakan isilah titik titik berikut!

a. (8 x …) x 9 = … (6 x …)
b. (… x 4 )x 7 = 5 x (…x…)
c. (3 x 5) x 4 = …x(5 x …)
d. 6 x 3 = … x…
e. 5 x 10 = … x 5

5.

a. Fatimah membeli 30 kancing baju. setiap baju memerlukan 5 kancing. berapa


banyak baju yang dibuat fatimah?

b. Muhammada membeli 3 bungkus rambutan. setiap bngkus berisi 6 rambutan.


Berapa banyak rambutan yang dimiliki muhammad ?