Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 2018

Masa : 12.10 – 1.10 petang Hari : Selasa Tarikh : 02 April 2018

TAHUN/MASA/MODUL STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

4.1 Persepsi 4.2 Aplikasi


Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Kreativiti dan inovasi,
Tahun:6 4.1.1 Unsur Seni 4.2.1 Media Keusahawanan
4.1.1.1 4.2.1.1 (EK1,EK2,EK3 EK5) ,
Minggu : 4.1.1.2 4.2.1.2 TMK dan Nilai Murni
4.1.1.3
Hari : 4.2.2 Proses Bahan Bantu Belajar
dan Teknik 1. Contoh karya
Masa: 1.1.2 Prinsip 2. Media : gunting,kayu,
Rekaan 4.2.2.1Teknik atau kad board atau
Modul 4: 4.1.2.1 Campuran – mounting board,
Mengenal Kraf Tradisional 4.1.2.2 ukiran dan benang, atau bahan
tekat ) lain yang sesuai.
Aktiviti :
Alat Pertahanan Diri
Objektif Pembelajaran : Refleksi
Gabungan Teknik : seramai 13 orang
Ukiran dan Tekat Pada akhir pembelajaran murid dapat : murid dapat mencapai
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada objektif yang
Tema : karya. telah ditetapkan.
Objek Buatan Manusia 2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik
dalam penghasilan alat pertahanan diri. .....orang murid yang tidak
Tajuk : Terabai mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas
dalam sesi pembelajaran
yang akan datang.
Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan


komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang
ada pada contoh karya.(EK1).
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan karya menggunakan teknik campuran .(EK 2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber
kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuatalat pertahahan diri
berdasarkan duastandard kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang