Anda di halaman 1dari 1

Assalamu alaikum wr wb

Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdo’a dengan khusyu menurut agama masing-masing
Dan Izinkan, saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam

Audzubillahi mina syaitani rajiim


Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya’i walmursalin
Wa ala alihi wa ashabihi aj’main

Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami

Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepada-Mu pagi hari ini, selain syukur kami pada-Mu atas
segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama
untuk mengikuti rangkaian acara Pekan Pendidikan dan Kreativitas Generasi Hebat yang disingkat
dengan PINISIH ini.
Untuk itu ya Allah ya Rahman ya karim jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang
membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua.

Ya Allah, Dzat yang maha kuasa

Kami menyadari bahwa Jabatan dan kekuasaan adalah amanah.


Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap
pelaksanaan tugas
Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan
sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk
kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami.

Ya Hafidz Ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia

Satukanlah hati kami, padukan langkah kami dan tumbuhkan rasa Persaudaraan yang tulus dan Ikhlas,
peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan.
Ya Allah, Pertautkan tali kasih diantara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah.
Dan juga jadikanlah acara pada hari ini, sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan
persatuan, untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai, berdasarkan iman dan taqwa.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun

Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami.


Maka dari itu KepadaMulah kami menyembah, kepadaMulah kami memohon ampunan dan pertolongan
serta hanya kepadaMu kami melakukan pengabdian,
ya Allah kabulkanlah doa dan permohonan kami.

Rabbana taqabalminna innaka antassamiul alim.


Watub’alaina innaka anta tawaburrahim
Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna azabannar.
Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun
Wassalamu alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin