Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Saya, Ng Bee Kee sangat bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan individu bagi
kursus MPU3081 dengan berjayanya. Biarpun pada peringkat awal untuk menyiapkan
tugasan ini saya menghadapi pelbagai kesukaran dan masalah, namun akhirnya ia dapat
disempurnakan juga, walaupun tidak sebaik yang diminta.

Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pentadbir
Institusi Pedidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim khasnya, pengarah, Tuan Haji Hashim
Bin Asman kerana memberi sokongan dan kelulusan kepada saya untuk melaksanakan
kerja kursus ini.

Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan penghargaan yang tidak


terhingga kepada para pensyarah yang mengajar saya di IPG Kampus Sultan Abdul Halim
terutamanya pensyarah pembimbing iaitu Puan Rodziah Ismail atas kesudian membantu
dan membimbing saya untuk menyiapkan tugasan ini. Tanpa bantuan ini, saya sangat sukar
menyiapkan tugasan ini.

Selain itu juga rakan-rakan saya yang sudi kongsikan pengalaman mereka dan
mengajar saya berkenaan dengan tugasan ini. Ucapan penghargaan terima kasih juga saya
rakamkan kepada yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di atas kesudian
membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Bantuan dan sumbangan kalian amat
dihargai.

Sekian, terima kasih.