Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN, TAHUN 6, 2016

PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH SENTUL


NAMA SEKOLAH : SEK.KEB.SERI KEPONG KOD SEKOLAH : WBA0079
JUMLAH
JUMLAH A B C D E
MATA JUMLAH MENGUASAI
BIL CALON GPMP
PELAJARAN CALON
AMBIL BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

BM-
1 28 27 5 18.52 11 40.74 8 29.63 0 0.0 24 88.9 3 11.1 2.44
PEMAHAMAN

BM-
2 28 27 8 29.6 5 18.5 9 33.3 3 11.1 25 92.6 2 7.4 2.48
PENULISAN

BAHASA
3 INGGERIS- 28 28 11 39.3 5 17.9 4 14.3 1 3.6 21 75.0 7 25.0 2.57
PEMAHAMAN
BAHASA
4 INGGERIS 28 28 2 7.1 6 21.4 9 32.1 3 10.7 20 71.4 8 28.6 3.32
-PENULISAN

5 MATEMATIK 28 28 5 17.9 4 14.3 4 14.3 4 14.3 17 60.7 11 39.3 3.43

6 SAINS 28 27 3 11.1 7 25.9 7 25.9 4 14.8 21 77.8 6 22.2 3.11

GPS 165 34 38 41 15 37 2.90

ANALISIS KESELURUHAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN, TAHUN 6, 2016

MENGUASAI
TIDAK
CEMERLANG MENGUASAI & TIDAK
ANALISIS JUMLAH MENGUASAI
JUMLAH (6A) ( 6 ABCD) MENGUASAI
KESELURUHAN CALON ( 6 E) GPS SEKOLAH
CALON ( 6 ABCDE)
PEPERIKSAAN AMBIL
PERTENGAHAN BIL % BIL % BIL % BIL %
TAHUN, TAHUN 6, 2016
28 28 1 3.57 15 57.14 10 35.72 2 7.14 2.90
ANALISIS MATA PELAJARAN UPSR 2013
SJKT ST. JOSEPH
MATA JUMLAH A B C JUMLAH LULUS D E GAGAL
BIL PELAJARAN TAHUN AMBIL GP BEZA
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
2012 28 7 25.00 6 21.43 7 25.00 20 71.43 6 21.43 2 7.14 8 28.57 2.64
0.08
BM- 2013 23 4 17.39 5 21.7 11 47.83 20 86.96 3 13.04 0 0.00 3 13.04 2.57
1 PEMAHAMAN THN 5 27 0 0.00 3 11.11 16 59.26 19 70.37 8 29.63 0 0.00 8 29.63 3.19
ETR'14 26 7 26.92 5 19.2 14 53.85 26 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2.27
2012 28 8 28.57 9 32.14 6 21.43 23 82.14 2 7.14 3 10.71 5 17.86 2.39
0.05
2013 23 3 13.04 13 56.52 4 17.39 20 86.96 2 8.70 1 4.35 3 13.04 2.35
2 BM-PENULISAN
THN 5 27 3 11.11 4 14.81 4 14.81 11 40.74 9 33.33 2 7.41 11 40.74 3.11
ETR'14 26 7 26.92 8 30.77 11 42.31 26 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2.15
2012 28 16 57.14 6 21.43 6 21.43 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.64
-0.49
BAHASA 2013 23 11 47.83 2 8.70 6 26.09 19 82.61 4 17.39 0 0.00 4 17.39 2.13
3 INGGERIS THN 5 27 4 14.81 4 14.81 15 55.56 23 85.19 3 11.11 1 3.70 4 14.81 2.74
ETR'14 26 17 65.38 4 15.38 5 19.23 19 73.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.34
2012 28 12 42.86 8 28.57 6 21.43 26 92.86 1 3.57 1 3.57 2 7.14 1.96
-0.25
2013 23 10 43.48 3 13.04 6 26.09 19 82.61 3 13.04 1 4.35 4 17.39 2.22
4 MATEMATIK
THN 5 27 0 0.00 3 11.11 9 33.33 12 44.44 15 55.56 0 0.00 15 55.56 3.40
ETR'14 26 11 42.31 7 26.92 8 30.77 26 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.80
2012 28 10 35.71 12 42.86 6 21.43 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.86
-0.32
2013 23 7 5.00 7 30.43 7 30.43 21 91.30 2 8.70 0 0.00 2 8.70 2.17
5 SAINS
THN 5 28 2 7.14 6 21.43 11 39.29 19 67.86 6 21.43 3 10.71 9 32.14 3.07
ETR'14 26 10 38.46 4 15.38 12 46.15 26 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2.07
2012 28 18 64.29 3 10.71 7 25.00 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.61
-0.61
BT- 2013 23 8 34.78 5 21.74 7 30.43 20 86.96 3 13.04 0 0.00 3 13.04 2.22
6
PEMAHAMAN 28 3 10.71 8 28.57 10 35.71 75.00 7 25.00 0 0.00 7 25.00 2.75
THN 5 21
ETR'14 26 19 73.08 2 7.69 5 19.23 26 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.46
2012 28 17 60.71 2 7.14 5 17.86 24 85.71 1 3.57 3 10.71 4 14.29 1.96
0.26
2013 23 16 69.57 1 4.35 4 17.39 21 91.30 1 4.35 1 4.35 2 8.70 1.70
7 BT-PENULISAN
THN 5 28 6 21.43 8 28.57 9 32.14 23 82.14 2 7.14 3 10.71 5 17.86 2.57
ETR'14 26 22 84.62 2 7.69 2 7.69 26 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.23
ANALISIS KESELURUHAN UPSR 2013

CEMERLANG MENGUASAI MENGUASAI TIDAK


JUMLAH (7A) ( 7 ABC) DAN TIDAK MENGUASAI
( A-E) BEZA ( 7 DE) GPS GPS
TAHUN CALON BEZA BEZA BEZA SEK BEZA SJKT
AMBIL
UJIAN BIL % BIL % BIL % BIL %
PENILAIAN
SEKOLAH 2012 28 4 14.29 19 67.86 9 32.14 0 0.00 2.01
RENDAH -5.59 -2.64 2.64 0.00 -0.18 2.32
2013 23 2 8.70 15 65.22 8 34.78 0 0.00 2.19
THN 5 28 0 0.00 12 42.86 12 42.86 4 14.29 2.97
UJIAN 1
ETR'14 26 6 23.08 21 80.77 0 0.00 0 0.00 1.76

* Sila isikan Bilangan Jumlah ambil bagi setiap mata pelajaran


* Isikan bilangan murid yang mendapat gred A,B,C,D dan E. Isikan juga GPM bagi matapelajaran berkenaan.
* Isikan juga bilangan calon yang mendapat semua A, calon menguasai, menguasai dan tidak, serta tidak menguasai dalam
jadual Analisis Keseluruhan UPSR 2014 dan juga GPS sekolah. Ruangan Beza tidak perlu diisi
* Isikan/Semak ETR 2014.