Anda di halaman 1dari 17

KSSR MATEMATIK TAHUN 2

SEMAKAN 2017

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH NO.1 MENERAJUI PERUBAHAN


OBJEKTIF PEMBENTANGAN
• Memaklumkan kepada PPD KSSR Semakan
2017 mata pelajaran Matematik Tahun 2
• Memaklumkan beberapa perubahan dalam
KSSR Semakan 2017 bagi mata pelajaran
Matematik Tahun 2
• Mendapatkan solusi bagaimana untuk
melaksanakan penyebaran KSSR Semakan
2017 mata pejaran Matematik Tahun 2 di
peringkat PPD dan sekolah
PUNCA KUASA

http://www.moe.gov.my/images/pekeliling/2016/
circularfile_file_001419.pdf
PERUBAHAN
KSSR KSSR SEMAKAN 2017

• Dokumen Standard • Dokumen Standard


Kandungan (DSK) Kurikulum Pentaksiran
• Pentaksiran : PPPM dan Pentaksiran (DSKP)
• Jadual waktu • Pentaksiran :
pembelajaran Tahap Penguasaan 1 –
6
Templet Pelaporan
• Jadual waktu
pembelajaran (rujuk SPI
Bil.8 2016)
DSKP MATEMATIK
• Definisi Kurikulum Kebangsaan
• Kata Pengantar
• Matlamat : ...membentuk individu yang berfikrah
matematik...
• Objektif :
1. Membentuk fikrah matematik
2. Membentuk pemahaman...
3. ...perkaitan dan Algebra...Statistik dan Kebarangkalian
7. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif,
inovatif...
DSKP MATEMATIK
• Fokus :
Bidang pembelajaran : Matematik Diskret (SM)
Proses : Perkaitan
• Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
• Elemen Merentas Kurikulum
• Pentaksiran Sekolah
• Kemahiran Matematik dan Proses Matematik
NOMBOR DAN OPERASI
DSK DSKP

• Nombor Bulat Hingga 1000 • Nombor Bulat Hingga


• Tambah Dalam Lingkungan 1000
1000 • Operasi Asas
• Tolak Dalam Lingkungan • Pecahan dan Perpuluhan
1000
• Wang
• Darab
• Bahagi
• Pecahan
• Perpuluhan
• Wang Hingga RM100
SUKATAN DAN GEOMETRI
DSK DSKP

• Masa dan Waktu • Masa dan Waktu


• Panjang • Ukuran dan Sukatan
• Jisim • Ruang
• Isipadu Cecair
• Ruang
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN
DSK DSKP

• Tiada • Pengurusan Data


NOMBOR BULAT HINGGA 1000
DSK DSKP

• Standard Kandungan : 5 • Standard Kandungan : 8


• Mengangar
• Pola Nombor
• Penyelesaian Masalah
OPERASI ASAS
DSK DSKP

• Tambah • Tajuk tambah, tolak,


• Tolak darab, bahagi
• Darab digabungkan di bawah
satu tajuk (standard
• Bahagi
kandungan : 5)
PECAHAN DAN PERPULUHAN
DSK DSKP

• Pecahan • Digabungkan
• Perpuluhan • SK 3.3 : Pecahan dan
perpuluhan – SP :
Membanding nilai
pecahan dan perpuluhan
yang diberi
• Penyelesaian masalah
WANG
DSK DSKP

• Standard kandungan : 4 • Standard kandungan : 7


• Penyelesaian masalah • Darab wang
hanya melibatkan operasi • Bahagi wang’
tambah dan tolak sahaja • Simpanan dan pelaburan
• Penyelesaian masalah
MASA DAN WAKTU
DSK DSKP

• Standard kandungan : 2 • Standard kandungan : 3


• Penyelesaian masalah
UKURAN DAN SUKATAN
DSK DSKP

• Panjang • Standard kandungan :


• Jisim Panjang, Jisim, Isipadu
• Isipadu Cecair Cecair
• Penyelesaian masalah
RUANG
DSK DSKP

• Penyelesaian masalah
PENGURUSAN DATA
DSK DSKP

• Mengumpul, mengelas
dan menyusun data
• Carta Palang
• Penyelesaian masalah