Anda di halaman 1dari 1

‫الرحِ ي ِْم‬

َّ ‫الرحْ َم ِن‬
َّ ِ‫س ِم هللا‬
ْ ‫ِب‬

Ya Allah Ya tuhan kami, tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya padamu sahaja kami
panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatMu.
Ya Allah Ya Zal Jalali Wal Ikram,
Dalam kesayuan kami rafa’kan kesyukuran ke atas Mu, dengan limpahan kurnia dan inayah Mu,
dapat kami anjurkan Majlis Pembubaran Jawatankuasa Perwakilan Pelajar juga Majlis Persaraan
Pensyarah khususnya buat tokoh yang banyak berjasa dalam dunia pendidikan ini, iaitu En.
Abdul Latiff Bin Awi. Kami pohonkan kerahmatan dan keberkatan Mu yang Maha Luas sepanjang
majlis ini berlangsung.
Allahuma Ya Ngani Ya Amid
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim
Semoga hasil dan manfaat daripada usaha yang telah beliau curahkan, akan menjadi pedoman
buat kami, bagi meneruskan perjuangan memartabatkan dunia pendidikan di negara ini.

” Ya Allah, janganlah engkau haramkan permohonan kami untuk kebajikan mereka


dan janganlah engkau membiarkan kami, agama kami, di timpa fitnah setelah ketiadaan mereka,
dan ampunkanlah kami dan mereka juga saudara kami yang terdahulu beriman kepada mu,
As Syahiid, Al Haqq, Al Qawiyuull Matiin,
Kurniakanlah buat mereka syurga Firdausi mu, para Syahiddd’ yang menuntut ilmu di jalan yang
engkau redhai, tabahkanlah hati hati buat keluarga mangsa
tragedi Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah,
sampaikanlah hidayah mu buat diri kami jua insan yang bertanggungjawab atas tragedi ini.
Semoga tragedi ini menjadi pengajaran dan iktibar terbesar buat Negara ini. (Innalillahhiwainna)

ِ َّ‫اخ ُر ُه َو َخي َْر أ َ ْع َما ِلنَا َخ َواتِ ُمهُ َو َخي َْر أي‬
‫امنَا َي ْو َم أ ْلقَاكَ فِ ْي ِه‬ ِ ‫اللَّ ُه َّم اجْ َع ْل َخي َْر أ َ ْع َم ِارنَا َء‬
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Tohaa, Yaaa Muttakabbir
Ya Allah ya tuhan kami, jadikanlah negara kami, sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat
dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman.

‫ َوالَ تَجْ عَ ِل اللَّ ُه َّم فِ ْينَا َوالَ َمعَنَا َوالَ َم ْن‬، ‫ص ْو ًما‬ ُ ‫ َوتَفَ ُّرقَـَنَا ِم ْن بَ ْع ِد ِه تَفَ ُّرقا ً َم ْع‬، ‫اَللَّ ُه َّم اجْ عَ ْل َج ْمعَنَا َهذَا َج ْمعًا َم ْر ُح ْو ًما‬
‫ش ِقيًّا َوالَ َم ْط ُر ْودًا َوالَ َمحْ ُر ْو ًما‬ َ ‫يَتْبَعُنَا‬
َ َ‫عذ‬
ِ ‫اب النَّار‬ َ ‫سنَة ًَوقِنَا‬ َ ‫َربَّنَا َءاتِنَا فِي ال ُّد ْنيَا َح‬
ِ ‫سنَة ً َوفِي‬
َ ‫األخ َر ِة َح‬
َ‫ب العَالَ ِم ْين‬ َّ ِ ‫ َوا ْل َح ْمد‬، ‫سلَّ َم‬
ِِّ ‫َُلِلِ َر‬ َ ‫علَى َءا ِل ِه َوصَحْ بِ ِه َو‬
َ ‫علَى ُم َح َّم ٍد َو‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ‫َو‬