Anda di halaman 1dari 3

Arahan menjawab instrument SGM

1. Setiap pelajar wajib menjawab instrumen SGM


2. Buka fail Excel instrument SGM dan laksanakan arahan di bawah.
3. Muka depan instrument.

1. Klik options dan pilih enable this content

2. Isikan ruang ini:


Nama-
Alamat- IPGKTI
Jawatan – siswa guru ( CONTOH:5PISMP TESL 1 amb. Jan
2012)
3.
 Klik standard 1,2,dan 3 untuk menjawab semua soal selidik yang ada.

4.
 Klik keputusan 1,2,dan 3 untuk mencetak keputusan bagi standard 1,2
dan 3 setelah anda selesai menjawab soal selidik .
4. Dengan merujuk kepada contoh borang analisis keputusan SGM yang telah dibekalkan;
isikan keputusan 1,2, dan 3 bagi setiap pelajar ke dalam borang analisis I dan II seperti berikut .

1. Analisis 1 pada semester 5

2. Analisis 2 pada semester 7


13
5. Pastikan anda mengeditkan perkara berikut:-
 Nama opsyen
 Tahun ambilan
 Nama pelajar
 Nombor KP
 Nama tutor
 Tarikh hantaran

PERHATIAN:-
1. Formula yang telah ada pada borang analisis keputusan SGM-fail Excel ini tidak boleh diubah kerena ia adalah pengiraan bagi min dan
penilaian keputusan SGM yang ditetapkan.
2. Cetakan keputusan 1,2 dan 3 intrumen soal selidik SGM (Hardcopy) akan disimpan oleh mentor masing-masing sebagai rujukan kelah.
3. Borang analisis keputusan SGM –fail Excel (Softcopy) yang sudah lengkap diisi perlu dihantar melalui email kepada Puan Sin JIP.
4. Borang analisis keputusan SGM –fail Excel (Softcopy) boleh diisi di kelas semasa tutorial.
5. Analisis SGM akan dilaksanakan selepas pelajar selesai menjalani praktikum pada semester 5 -FASA I dan semester 7- FASA II.
6. Pelajar yang telah selesai operasi SGM FASA I & FASA II dan lengkap menghantar keputusan SGM, akan diberi surat akuan dari
Pengarah selepas tamat pengajian di IPGKTI.

*** Sebarang pertanyaan sila hubungi Puan Sin di Jabatan Teknologi Pendidikan dengan talian – 019-7756105 dan e mail di
simlee58@gmail.com