Anda di halaman 1dari 2

RINCIAN TAGIHAN PT.

WIKASA
Bulan Agustus 2017
TANGGAL
NO PENGIRIMAN NO KWITANSI TUJUAN NO. KONTAINER ONGKOS ANGKUT
INVOICE

1 198/VIII/2017 AURORA MSKU 8018758 4,200,000


2 198/VIII/2017 AURORA TRLU 7109644 4,200,000
16/8/2017
3 198/VIII/2017 PURNAMA ASIH APHU 4633425 2,300,000
4 198/VIII/2017 AURORA MSKU 8018758 2,100,000
JUMLAH 12,800,000

1 24/8/2017 204/VIII/2017 YUTU LEPORTS BMOU 4689121 1,500,000


JUMLAH 1,500,000

2,600,000
1 30/8/2017 217/VIII/2017 KO ONE TCLU 3099678
150,000
2,600,000
2 30/8/2017 217/VIII/2017 KO ONE TEMU 4670562
150,000
3 30/8/2017 217/VIII/2017 DONGEN TEMU 4641332 1,400,000
JUMLAH 6,900,000

1 30/8/2017 218/VIII/2017 DHL FCIU 5901892 1,400,000


JUMLAH 1,400,000

TOTAL TAGIHAN
LIFT OFF KETERANGAN

1 X 40 EXPORT
1 X 40 EXPORT
1 X 45 EXPORT
Nginap

1 X 40 EXPORT

470,000 1 X 20 IMPORT
Tonase
470,000 1 X 20 IMPORT
Tonase
429,000 + 30,000 1 X 20 IMPORT
1,399,000

1 X 20 EXPORT

23,999,000