Anda di halaman 1dari 1
PERERCOAN pENDANULUAN avat | PANDUAN MENULIS KARANGAN RESPON TERSUKA SPM TER 0 ‘SORONGAN Js AYAT (IMBaKCUP) DISKRIPS! Pada ora globalisaat in, - ] Dalam meniti arus kemodenan, Dalam pada Iu, . Walaupun ee... ‘Teh sebab iy new Mawikatnya, soc Persealannya,spaiah. \— TOSRSAN Sesunagutns | egasnys, Sieh it, = 1 ]wexrisrromR [Path paidangan saya —— 3 HORN ENA atin donikion Kora | SeSABTOWUANALABAN cw sx sekahcat Genie oa Ta ana ne aDaA os PERTAMA, }-— 71S Ai (ReSAN REPADAT [Nationa $—[uacearavnenane —"(uy—[Perbabasa molays ada enya mana [$F ANar PeNTOIBOL IS) VPI — Ria rengakl Rabb baowa [ bones Hoe error asain, Fra enoaPay al gia kana [Seeasrwuawarsean ow ‘st 7] SeRGHANTeRGARANAT Baa ae KEDUR aT REGAN ESA REPORT" SebagaT aba, | 3 — "conten [isan $—[unciearan wena — i Maasai ain eae pataeaiToaar [PT RRTPRRYIPE TTP Tega apace baw er ro TW Saeren, +2 Hiteaa oeneseay alia boro tara a | [Seeauruvanarssan ay xelica 3 Sevehean ancsivatay "1 engan borat demon Cats ReASuan * esas eran — "9d 3 conor er £—[UrckariTMERR "TOY Renae in ois el porbaase| AYR RERVPICTST ART] esi Kepad a banawa [enecas Te FOP = J HORAN RERAPAY Wa tea baa { Seoaaiuawavaan ist 7 [sexexoaneaeaianay [oi sani Sana eae ' NEEMPAT | EEA (RESAN REPADAT | Tn 3 oro | Jusixasinya Conishayas [3 uoraran wename — "(ot Pertar berepatan [3 TAVATSENVMPUCTET PUT) Hatoatnya | peneeas Realknya [ar foea ris roRR ———y— |B sat 2] URATAN (ENGAPAY Hatin disebabkan cieh Socowaau (axcamaay 3 [Soxoncan(excan ih al yang domikian ELINA a a 3 [ eowror Sebagaltasiings 5 ungexparmenaen — “hy —| geneween 7 —| ava BERYOMPUCTST APT | Sera oes pe [AAT ITP | Socata ringhacnya 1 PANDANGAY TERTARG EWA P| Koanustna: 7 Resmpatanaya, ata penutup ("31 HARAPAW TENTANG TEMA) —| Claes Seagal “4 [ UNGKAPAN/SLOGAN (0) | Hal int ee ‘Gengan peri Ti

Anda mungkin juga menyukai