Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A (30 markah) murid di bawah?

Tandakan jawapan yang betul.

1. Apakah pergerakan yang dilakukan oleh


murid di bawah?

A. Guling balak
B. Berjalan
C. Skip
D. Lombol kangkang

5. Apakah yang dilakukan oleh murid di


A. Guling balak bawah?
B. Imbangan atas bangku
C. Skip
D. Lombol kangkang

2. Apakah yang dilakukan oleh murid di


bawah?

A. Bergayut dan mengayun dengan


gengaman campur.
B. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman bawah.
C. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman atas.
A. Bergayut dan mengayun dengan D. Bergayut dan mengayun selamat.
gengaman campur.
B. Bergayut dan mengayun dengan 6. Apakah yang dilakukan oleh murid di
genggaman bawah. bawah?
C. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman atas.
D. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman kiri.

3. Apakah pergerakan yang dilakukan oleh


murid di bawah?
A. Memusing
B. Mengguling
C. Melompat
D. Berlari

7. Nicole Ann David terkenal dalam sukan


__________.

A. Guling balak A. Boling


B. Berjalan B. Memanah
C. Skip C. Skuasy
D. Lombol kangkang D. Congkak
8. Apakah yang dilakukan oleh murid di
4. Apakah pergerakan yang dilakukan oleh bawah?

1
A. Papan anjal
B. Skital
C. Kon
A. Bergayut dan mengayun dengan D. Trampolin
gengaman campur.
B. Bergayut dan mengayun dengan 12. Mengapa kita perlu memakai kasut
genggaman bawah. yang
C. Bergayut dan mengayun dengan sesuai semasa berjoging?
genggaman atas.
D. Bergayut dan mengayun dengan A. untuk bergaya.
genggaman kiri. B. untuk kelihatan cantik.
C. untuk mendapat markah.
9. Apakah yang dilakukan oleh murid di D. untuk keselamatan.
bawah?
13. Apakah yang dilakukan oleh murid di
bawah?

A. Merangkak
B. Mengguling
A. Memusing C. Melompat
B. Melompat D. Berlari
C. Berjalan
D. Berlari 14. Sebelum bersenam, kita perlu
__________.
10. Bagi mengelakkan kecederaan semasa
mendarat, murid perlu __________. A. menyembunyikan masalah kesihatan
yang dihadapi.
A. mendarat dengan lutut lurus, angkat B. menangis kerana sakit perut.
tangan lurus ke belakang dan berdiri C. memberitahu guru masalah kesihatan
bongkok. yang dihadapi.
B. mendarat dengan fleksi lutut, angkat D. memberitahu makcik kantin masalah
tangan lurus dan berdiri tegak. kesihatan yang dihadapi.
C. mendarat dengan kepala, angkat
tangan lurus dan duduk mencangkung.
D. mendarat dengan punggung, angkat
tangan lurus dan duduk bersila.

11. Apakah nama alatan di bawah?

2
15. Murid di bawah menghantar bola Menunjukkan
menggunakan teknik hantaran
_________.

A. hantaran dada
B. hantaran bahu
C. hantaran atas kepala
D. hantaran sisi

20. Kenyataan di bawah berkaitan dengan


A. hantaran lambung
B. hantaran leret 1. Kasut yang sesuai diguna dalam
C. hantaran sisi setiap aktiviti.
D. hantaran ke belakang 2. Cahaya lampu yang sesuai untuk
melakukan aktiviti.
16. Senaman ritma dilakukan secara
kelajuan berperingkat __________.
A. disiplin dalam sukan
B. peraturan yang betul dan selamat.
A. perlahan , pantas dan perlahan.
C. langkah keselamatan semasa
B. perlahan , sederhana dan pantas.
beraktiviti.
C. perlahan, sederhana dan perlahan.
D. arahan untuk setiap guru pendidikan
D. perlahan, sederhana dan sederhana.
jasmani.
17. Lakuan dalam gambarajah di bawah
21. Nama tarian dalam gambarajah di
menunjukkan
bawah ialah _________.

A. hantaran dada
B. hantaran bahu
C. hantaran belakang
D. hantaran sisi

18. Bermain di padang atau gelanggang


terbuka semasa hujan atau ribut boleh A. Tarian Sewang
mengakibatkan __________. B. Tarian Ngajat
C. Tarian Joget
A. mabuk dan pengsan. D. Tarian Zapin
B. badan tidak berpeluh.
C. cepat merasa letih. 22. Berapa orang kah pelari yang terlibat
D. kecederaan atau kemalangan. dalam acara 4 X 100m?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
23. Nama permainan dalam gambarajah di
19. Lakuan dalam gambarajah di bawah bawah ialah _________.

3
A. badminton
B. sepak takraw
C. bola sepak
D. bola jaring

27. Aktiviti berikut memerlukan alatan


kecuali _________.

A. lari pecut 100m


A. bola tampar B. rejam lembing
B. sepak takraw C. lontar peluru
C. bola sepak D. lompat tinggi
D. bola jaring
28. Untuk menjalankan aktiviti lompat
24. Di antara berikut, yang manakah tinggi,
bukan alatan ini perlu disediakan.
merupakan alatan yang sering
digunakan dalam rangkaian A. skital, pita ukur, tong air dan tudung.
pergerakan B. bola, jaring, jam randik dan wisel.
iaitu _________. C. tiang lompat tinggi, tilam dan pita ukur.
D. tiang lompat tinggi, tilam dan baldi.
A. reben
B. jaring 29. Nama permainan dalam gambarajah
C. belantan di
D. gelung rotan bawah ialah _________.

25. Ismail seorang murid yang selalu


bersenam pada waktu petang
bersama-
sama bapanya. Tetapi dalam ujian lari
ulang-alik dan lari pecut yang dibuat
oleh guru Pendidikan Jasmani, didapati
keputusannya tidak menggalakkan. Ini
menunjukkan Ismail seorang yang
tidak A. badminton
__________. B. kriket
C. bola sepak
A. kukuh D. hoki
B. kuat
C. cergas 30. Datuk Lee Chong Wei terkenal dalam
D. gagah sukan __________.

26. Nama permainan dalam gambarajah di A. bola tampar


bawah ialah _________. B. sepak takraw
C. badminton
D. bola jaring

Bahagian B (20 markah)

4
A. Isi tempat kosong tentang kemahiran putaran di bawah ini.

putaran badan menegak trampolin putaran

[5 markah]

B. Isi tempat kosong dengan namakan pergerakan yang betul.

merangkak mengilas mengguling memusing merangkak

[5 markah]

C. Nyatakan perlakuan yang betul pada gambar di bawah ini.

5
Lutut diangkat tinggi Condongkan badan ke
hadapan
Berlari di atas bebola kaki
Tegakkan kepala dan
pandang ke hadapan
Tangan diayun pantas
(e)

[5 markah]

D. Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

badan sebelah arah mengawal melepasi

[5 markah]

Anda mungkin juga menyukai