Anda di halaman 1dari 4

1 Borang Proposal Ebook – www.klikjer.

com

BORANG
PROPOSAL
EBOOK

Hantarkan borang ini ke admin@klikjer.com


2 Borang Proposal Ebook – www.klikjer.com

Info Penulis
1. Nama :

2. No Kad Pengenalan :

3. Telefon :

4. Email :

5. Pekerjaan :

6. Alamat Surat Menyurat :

7. Nama Bank :

8. No Akaun Bank :

Hantarkan borang ini ke admin@klikjer.com


3 Borang Proposal Ebook – www.klikjer.com

Info Ebook
1. Nama Domain (cadangan) :__________________________________________

2. Tajuk Ebook(cadangan) :__________________________________________

3. Sub Tajuk (cadangan) :__________________________________________

4. Siapa Target Market / Pembaca?

Julat Umur :__________________________________________

Jantina :__________________________________________

Pekerjaan :__________________________________________

5. Apakah Masalah Yang Dihadapi Oleh Pembaca?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Hantarkan borang ini ke admin@klikjer.com


4 Borang Proposal Ebook – www.klikjer.com

6. Bagaimana Ebook Anda boleh Membantu Pembaca?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

7. Apakah kredibiliti/kejayaan/pengalaman yang anda ada yang membuatkan anda rasa anda layak
untuk menulis ebook & membantu pembaca?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

8. Harga (cadangan) :__________________________________________

9. Bonus :__________________________________________

:__________________________________________

:__________________________________________

Hantarkan borang ini ke admin@klikjer.com