Anda di halaman 1dari 3

PKKP

PKKP // AMP
AMP 22

ANALISIS KESUKARAN SOALAN / TOPIK


KERTAS SOALAN SUBJEKTIF
PENILAIAN : PERTENGAHAN TAHUN 2012

Nama Sekolah : SMK Karak Setia

Mata Pelajaran : BIOLOGI Tingkatan : 4G

No / Sub Markah Bilangan Pelajar


Topik
Soalan Penuh A B C
PAPER 2
1.a 2 10
b 2 4 5 1
c 2 6 4
d 3 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL 4 4 2
e 2 7 3
f 1 7 3
2.a 2 6 3 1
b 2 3 7
PERGERAKAN BAHAN MERENTASI
c 2 10
d 2 MEMBRAN PLASMA 10
e 4 3 7
3.a 1 3 7
b 1 3 7
c 6 3 7
d 2 PERGERAKAN BAHAN MERENTASI 10
e 1 MEMBRAN PLASMA 3 7
f 1 10
4.a 1 10
b 2 10
c 2 1 9
d 1 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL 10
e 3 10
f 1 3 7
g 1 10
KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL
h 1 10
5.a 3 3 1 6
b 3 3 1 6
c 2 2 5 3
d 2 PEMBAHAGIAN SEL 10
e 2 10
6.a 4 7
b 8 3 2
STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL
c 8 3 2
7.a 3
b 9 PERGERAKAN BAHAN MERENTASI
c 8
MEMBRAN PLASMA
8.a 10
b 10
KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL
9.a 10 10
b 10 10
PEMBAHAGIAN SEL
PAPER 3
1. 33 PERGERAKAN BAHAN MERENTASI MEMBRAN PLASMA 3 10
2. 17 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL 13

A, B dan C di atas adalah menunjukkan aras kesukaran soalan. Bagi menentukan aras ABC, markah
penuh soalan / sub soalan dibahagi dengan TIGA. Contoh : (1) markah penuh 8 : 0-3=C, 4-6=B, 7-
8=A (2) markah penuh 25 : 0-8=C, 9-17=B 18-25=A.

Tandatangan Pengetua : Tarikh :

PKKP
PKKP // AMP
AMP 44

BORANG TINDAKAN SUSULAN MATA PELAJARAN


Nama Sekolah : SMK Karak Setia

Mata Pelajaran : BIOLOGI Tingkatan : 4 GAMMA

Rujukan Dalam
Bil Bidang Kelemahan Strategi Yang Dicadangkan
Folio B
Melalui Pembelajaran Akses
Kendiri pelajar dapat
Pelajar kurang
memantapkan penguasaan
1. menguasai konsep asas
konsep Biologi, terutamanya
Biologi
penguasaan konsep untuk
Kertas 2.
2. Pelajar kurang Pelajar membuat peta minda
kemahiran dalam dan jadual perbandingan setiap
membuat perbandingan, perbezaan atau persamaan yang
terutamanya perbezaan
organel-organel yang wujud.
terdapat pada haiwan
dan tumbuhan
Pelajar diberi gambarajah
perbandingan, dan pelajar
Pelajar tidak menguasai membuat point-point penting
kemahiran berkenaan apa yang berlaku
menghuraikan proses dalam larutan isotonik,
yang wujud dalam bab 3 hipertonik, hipotonik.
3.
iaitu lemah dalam Pelajar dikehendaki membaca
menghuraikan jenis- dan meneliti semula eksperimen
jenis pergerakan pasif mengkaji dan menentukan
dan aktif kepekatan larutan luar yang
isotonik dengan sap sel
tumbuhan.

Nota : Untuk digunakan oleh guru mata pelajaran, Ketua Panitia semasa mengkaji kegagalan.