Anda di halaman 1dari 7

TUGASAN

SEMESTER SEPTEMBER 2017

KOD KURSUS ECE 213

NAMA KURSUS SOCIO-EMOTIONAL DEELOPMENT OF


CHILDREN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

NO. MATRIK

NAMA
FASILITATOR
AKADEMIK

PUSAT AEU RANAU


PEMBELAJARAN
ECE213
SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN

Bahagian A

“Cerita Dongeng, Cerita Haiwan dan Cerita Rakyat dapat melahirkan perasaan simpati, benci,
marah, geram dan sebagainya dalam kalangan kanak-kanak”.
ECE213
SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN

Bahagian B

“Pengaruh Media Terhadap Perkembangan Sosio-Emosi Kanak-Kanak”

 Pengenalan

 Pendapat Saya

 Pentingnya bagi guru mengetahui pengaruh media terhadap kanak—kanak

 Cara guru menangani pengaruh negatif media terhadap kanak-kanak

 Kesimpulan
ECE213
SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN

BAHAGIAN C

1.0 Pengenalan

2.0 Pemerhatian Saya

3.0 Laporan Pemerhatian Saya

4.0 Kesimpulan
ECE213
SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN

BAHAGIAN D

Senario:

Tini, berusia 5 tahun, sedang menangis kerana rakan-rakan yang lain tidak mahu
bermain dengannya. Tini terlalu “bossy” dan tidak akan berkongsi mainan.

1.0 Pengenalan

2.0 Cadangan Mengatasi Masalah yang Dinyatakan

3.0 Kesimpulan
ECE213
SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN

RUJUKAN
ECE213
SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN