Anda di halaman 1dari 4

Nama : Nanda Alivia Diapni

No. / Kelas : 23/ X MIPA 8

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Kula aturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring rahmat lan hidayah
sehingga kita saged mlampah ing acara pelepasan kelas XII SMA N 2 Purwokerto. Sholawat
kaliyan salam kita sedaya aturakendening Nabi Muhammad SAW ingkang kita tengga-tengga
safa’at ing yaumul qiyamah menika.

Katur panjenganipun Bapak kepala sekolah, bapak lan ibu guru, lan wali murid kelas XII
ingkang kula hormati

Rencang – rencang ingkang kula tresnani

Kepareng matur bilih kula wonten mriki minangki pranata adicara pelepasan kelas XII SMA
N 2 Purwokerto. Bilih rentaman adicara inggih menika :

1. Pambuka
2. Atur pangandika ketua panitia
3. Atur pangandika kepala sekolah
4. Atur pangandika wakilipun kelas XII
5. Penutup

Bapa lan ibu sedaya mangga kita pambuka kanthi waosan Basmallah, mugi-mugi acara
punika saged lancar. Bismillahirrohmanirrohim.

Adicara kaping 2 yaiku, atur pangadika ketua panitia, wekdal lan panggenan dipunaturaken.
Matur nuwun dumateng ketua panitia ingkang sampun atur pangandika.

Adicara kaping 3 yaiku, atur pangadika kepala sekolah, wekdal lan panggenan dipunaturaken.
Matur nuwun dumateng kepala sekolah ingkang sampun atur pangandika.

Adicara kaping 4 yaiku, atur pangadika wakilipun kelas XII, wekdal lan panggenan
dipunaturaken. Matur nuwun dumateng wakilipun kelas XII ingkang sampun atur
pangandika.

Para rawuh sedaya ingkang kula hormati,

Adicara menika sampun purna mangga kita pungkasi kaliyan waosan Hamdalah.

Semanten lan mekaten anggene kula ndherekaken runtututing titilaksana menika, kathah lepat
nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alikum Wr.Wb.
Nama : Maharani Putri Meyda

No. / Kelas : 20/ X MIPA 8

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Kula aturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring rahmat lan hidayah
sehingga kita saged mlampah ing acara pelepasan kelas XII SMA N 2 Purwokerto. Sholawat
kaliyan salam kita sedaya aturakendening Nabi Muhammad SAW ingkang kita tengga-tengga
safa’at ing yaumul qiyamah menika.

Katur panjenganipun Bapak kepala sekolah, bapak lan ibu guru, lan wali murid kelas XII
ingkang kula hormati

Rencang – rencang ingkang kula tresnani

Kepareng matur bilih kula wonten mriki minangki pranata adicara pelepasan kelas XII SMA
N 2 Purwokerto. Bilih rentaman adicara inggih menika :

1. Pambuka
2. Atur pangandika ketua panitia
3. Atur pangandika kepala sekolah
4. Atur pangandika wakilipun kelas XII
5. Penutup

Bapa lan ibu sedaya mangga kita pambuka kanthi waosan Basmallah, mugi-mugi acara
punika saged lancar. Bismillahirrohmanirrohim.

Adicara kaping 2 yaiku, atur pangadika ketua panitia, wekdal lan panggenan dipunaturaken.
Matur nuwun dumateng ketua panitia ingkang sampun atur pangandika.

Adicara kaping 3 yaiku, atur pangadika kepala sekolah, wekdal lan panggenan dipunaturaken.
Matur nuwun dumateng kepala sekolah ingkang sampun atur pangandika.

Adicara kaping 4 yaiku, atur pangadika wakilipun kelas XII, wekdal lan panggenan
dipunaturaken. Matur nuwun dumateng wakilipun kelas XII ingkang sampun atur
pangandika.

Para rawuh sedaya ingkang kula hormati,

Adicara menika sampun purna mangga kita pungkasi kaliyan waosan Hamdalah.

Semanten lan mekaten anggene kula ndherekaken runtututing titilaksana menika, kathah lepat
nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alikum Wr.Wb.
Nama : Tavany Amalia Rizky

No. / Kelas : 34/ X MIPA 8

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Kula aturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring rahmat lan hidayah
sehingga kita saged mlampah ing acara pelepasan kelas XII SMA N 2 Purwokerto. Sholawat
kaliyan salam kita sedaya aturakendening Nabi Muhammad SAW ingkang kita tengga-tengga
safa’at ing yaumul qiyamah menika.

Katur panjenganipun Bapak kepala sekolah, bapak lan ibu guru, lan wali murid kelas XII
ingkang kula hormati

Rencang – rencang ingkang kula tresnani

Kepareng matur bilih kula wonten mriki minangki pranata adicara pelepasan kelas XII SMA
N 2 Purwokerto. Bilih rentaman adicara inggih menika :

1. Pambuka
2. Atur pangandika ketua panitia
3. Atur pangandika kepala sekolah
4. Atur pangandika wakilipun kelas XII
5. Penutup

Bapa lan ibu sedaya mangga kita pambuka kanthi waosan Basmallah, mugi-mugi acara
punika saged lancar. Bismillahirrohmanirrohim.

Adicara kaping 2 yaiku, atur pangadika ketua panitia, wekdal lan panggenan dipunaturaken.
Matur nuwun dumateng ketua panitia ingkang sampun atur pangandika.

Adicara kaping 3 yaiku, atur pangadika kepala sekolah, wekdal lan panggenan dipunaturaken.
Matur nuwun dumateng kepala sekolah ingkang sampun atur pangandika.

Adicara kaping 4 yaiku, atur pangadika wakilipun kelas XII, wekdal lan panggenan
dipunaturaken. Matur nuwun dumateng wakilipun kelas XII ingkang sampun atur
pangandika.

Para rawuh sedaya ingkang kula hormati,

Adicara menika sampun purna mangga kita pungkasi kaliyan waosan Hamdalah.

Semanten lan mekaten anggene kula ndherekaken runtututing titilaksana menika, kathah lepat
nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alikum Wr.Wb.