Anda di halaman 1dari 28

8 LANGKAH MENGURUS

PERUBAHAN

JOHN KOTTER(1995)
DEFINISI
Perubahan ialah satu pola penukaran
kelakuan ataupun status yang stabil
kepada satu pola kelakuan dan status
stabil yang lain.
Ini bermakna perubahan tidak dapat
dielakkan apabila sudah tiba masanya
(Carzo dan Yanouzas)
Langkah Pertama :

Cipta Keperluan
Pengurus perlu menyedarkan
organisasi akan perlunya
perubahan dengan melakukan
Menjangkakan
peluang yang akan
berlaku atau boleh
dieksploitasikan

Mengenalpasti potensi
ancaman dan bersedia
melakukan perubahan
bagi menghadapinya
LANGKAH KEDUA:

Membentuk Pakatan yang Kuat


Untuk melalui langkah kedua
ini,pengurus perlu ada dua aspek
penting di dalam diri iaitu

1. Sifat kepemimpinan yang tinggi


2. Sokongan yang kuat dari
semua ahli organisasi
LANGKAH KETIGA

CIPTA VISI PERUBAHAN


Ini bertujuan bagi memastikan
segala perancangan dan tindakan
tidak tersasar dari matlamat
organisasi yang telah ditetapkan
Langkah keempat

Sampaikan visi melalui


komunikasi
Langkah kelima

Hapuskan
halangan
Kenalpasti orang yang
menentang perubahan dan
bantu mereka untuk melihat apa
yang sepatutnya mereka berikan
kepada organisasi
Langkah keenam

Bentuk sasaran jangka


masa pendek
Meletakkan sasaran awal
yang boleh dicapai dan
dilihat

Jangan meletakkan
sasaran awal yang terlalu
tinggi
Langkah ketujuh

Terus Bina perubahan


Selepas setiap kejayaan awal,
mestilah disusuli dengan
analisa apa yang telah berlaku
dengan baik dan apa yang yang
perlu ditingkatkan

aplikasikan konsep
‘kaizen’, iaitu
peningkatan berterusan
Langkah kelapan

Kukuhkan perubahan ke dalam


budaya
Memberi penerangan tentang
kemajuan perubahan pada setiap
kesempatan yang ada.
SEKIAN
TERIMA KASIH
8 SEBAB MENGAPA ORANG MENENTANG PERUBAHAN
1. Perubahan dilakukan adalah secara drastik
2. Perubahan dilakukan tanpa mengambil kira kesan
jangka panjang
3. Sesuatu perubahan yang dilakukan dianggap sebagai
perosak apa yang sedia ada
4. Sikap sesetengah individu yang ortodok terhadap
sesuatu perubahan yang ingin dilakukan
5. Penyalahtafsiran terhadap tujuan sesuatu perubahan
6. Perubahan yang sedikit tetapi melibatkan semua
organisasi
7. Perubahan dalam skala yang besar memerlukan
perancangan yang rapi dan sukar
dilakukan/dilaksanakan
8. Perubahan yang dilakukan tidak memenuhi
tuntutan/keperluan komuniti