Anda di halaman 1dari 2

PELAN TINDAKAN KERJA (ACTION PLAN) PEMBENTANGAN KURSUS SEJARAH EROPAH

6 APRIL 2018

Ahli Kumpulan : AUSTEIN, LARRYSON, MALVIRO

TAJUK OBJEKTIF / JANGKAMASA ISI DAPATAN / FASA SUMBER AKTIVITI


PEMBENTANGAN MATLAMAT PERLAKSANAAN PEMBUATAN PROGRAM
Analisis dasar dan 1. Menganalisis 1 minggu (2 April – Fasa pertama : Austein, Buku, Fasa pertama :
kesan Imperialisme dasar 6 April) Larryson dan Malviro jurnal, Mengumpulkan
yang membawa Imperialisme. mengumpul bahan di dan bahan yang berkaitan
kepada Fasa pertama : Perpustakaan. kajian. dengan tajuk
kebangkitan 2. Kesan daripada Isnin, Selasa pembentangan.
semangat dasar Fasa kedua : Austein,
nasionalisme di Imperialisme Fasa kedua : Larryson dan Malviro Fasa kedua :
Tanah Melayu. Rabu, Khamis melakukan perbincangan Membuat
3. Menjelaskan di asrama. perbincangan
kebangkitan Fasa ketiga : mengenai tajuk
semangat Jumaat Fasa ketiga : Austein, pembentangan di
nasionalisme di Larryson dan Malviro asrama
Tanah Melayu. membuat slaid
pembentangan. Fasa ketiga :
Membuat slaid
pembentangan untuk
dibentangkan pada
10 April 2018.