Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN F2

RUMUSAN BULANAN PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

SEKOLAH:

RUMUSAN TIGA BULAN : FEBRUARI - APRIL MEI - JUL OGOS - OKTOBER

PEMANTAUAN
PEMANTAUAN PEMANTAUAN
SEMAKAN PEMANTAUAN
REKOD PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGURUSAN BILIK
KEKERAPAN PRESTASI MURID
PENGAJARAN & DARJAH
LATIHAN MURID
PEMBELAJARAN

PRESTASI (BIL)
BIL PEMANTAU

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG
SEPATUTNYA

SEPATUTNYA

SEPATUTNYA

SEPATUTNYA
SEPATUTNYA
DIPANTAU

DIPANTAU

DIPANTAU

DIPANTAU

DIPANTAU
JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH
CEMERLANG

SEDERHANA

SANGAT
LEMAH

LEMAH
BAIK
1 Pengetua / Guru Besar

2 PK Pentadbiran

3 PK Tingkatan 6

4 PK HEM

5 PK Kokurikulum

6 PK Petang

7 GK Bahasa

8 GK Sains & Matematik

9 GK Kemanusiaan

10 GK Teknik & Vokasional

11 GK Pendidikan Islam

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disediakan oleh, Disemak oleh,

Pengetua
LAMPIRAN F2
RUMUSAN BULANAN PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

SEKOLAH:

RUMUSAN TIGA BULAN : FEBRUARI - APRIL MEI - JUL OGOS - OKTOBER

PEMANTAUAN
PEMANTAUAN PEMANTAUAN
SEMAKAN PEMANTAUAN
REKOD PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGURUSAN BILIK
KEKERAPAN PRESTASI MURID
PENGAJARAN & DARJAH
LATIHAN MURID
PEMBELAJARAN

PRESTASI (BIL)
BIL PEMANTAU

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG
SEPATUTNYA

SEPATUTNYA

SEPATUTNYA

SEPATUTNYA
SEPATUTNYA
DIPANTAU

DIPANTAU

DIPANTAU

DIPANTAU

DIPANTAU
JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH
CEMERLANG

SEDERHANA

SANGAT
LEMAH

LEMAH
BAIK
1 Pengetua / Guru Besar

2 PK Pentadbiran

3 PK Tingkatan 6

4 PK HEM

5 PK Kokurikulum

6 PK Petang

7 GK Bahasa

8 GK Sains & Matematik

9 GK Kemanusiaan

10 GK Teknik & Vokasional

11 GK Pendidikan Islam

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disediakan oleh, Disemak oleh,

Pengetua
LAMPIRAN F2
RUMUSAN BULANAN PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

SEKOLAH:

RUMUSAN TIGA BULAN : FEBRUARI - APRIL MEI - JUL OGOS - OKTOBER

PEMANTAUAN
PEMANTAUAN PEMANTAUAN
SEMAKAN PEMANTAUAN
REKOD PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGURUSAN BILIK
KEKERAPAN PRESTASI MURID
PENGAJARAN & DARJAH
LATIHAN MURID
PEMBELAJARAN

PRESTASI (BIL)
BIL PEMANTAU

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG

JUMLAH YANG
SEPATUTNYA

SEPATUTNYA

SEPATUTNYA

SEPATUTNYA
SEPATUTNYA
DIPANTAU

DIPANTAU

DIPANTAU

DIPANTAU

DIPANTAU
JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH
CEMERLANG

SEDERHANA

SANGAT
LEMAH

LEMAH
BAIK
1 Pengetua / Guru Besar

2 PK Pentadbiran

3 PK Tingkatan 6

4 PK HEM

5 PK Kokurikulum

6 PK Petang

7 GK Bahasa

8 GK Sains & Matematik

9 GK Kemanusiaan

10 GK Teknik & Vokasional

11 GK Pendidikan Islam

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disediakan oleh, Disemak oleh,

Pengetua