Anda di halaman 1dari 28

RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : LARI PECUT

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Fasa Permulaan ● Dapat memasang ● Dapat ● Dapat ● Dapat ● Tidak dapat
( ke garisan ) blok permulaan memasang memasang memasang memasang
dengan teknik yang permulaan blok permulaan blok permulaan blok permulaan blok
betul. dengan kesalahan dengan kesalahan dengan bantuan walaupun
● Peserta kecil banyak. ● Peserta dibantu.
melangkah setelah ● Peserta lambat ● Peserta teragak- teragak-agak ● Tidak dapat
mendapat isyarat melangkah setelah agak memulakan memulakan melangkah
● Kedudukan isyarat mula. langkah setelah langkah setelah setelah isyarat
posisi dekam dan ● Kedudukan isyarat mula isyarat mula mula.
tangan terbuka posisi dekam dan diberikan. diberikan. ● Kedudukan
seluas bahu selari tangan terbuka ● Kedudukan ● Kedudukan posisi dekam
dengan garisan seluas bahu selari posisi dekam dan posisi dekam dan dan tangan
dengan garisan tangan terbuka tangan terbuka terbuka seluas
seluas bahu selari seluas bahu tidak bahu tidak selari
dengan garisan . selari dengan dengan garisan .
garisan.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : LARI PECUT

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Fasa Permulaan ● Punggung tinggi ● Punggung tidak ● Punggung tidak ● Punggung tidak ● Punggung
( Sedia & Mula ) daripada aras kepala. tinggi daripada aras tinggi daripada aras tinggi daripada aras terlalu tinggi
Bahu melepasi kepala. kepala. kepala. daripada aras
garisan. Bahu melepasi ● Bahu melepasi ● Bahu tidak kepala.
● Kedua-dua kaki garisan. garisan. melepasi garisan. ● Bahu tidak
bersudut. ● Kedua-dua kaki ● Kedua-dua kaki ● Kedua-dua kaki melepasi garisan.
Kepala mendongak. bersudut. bersudut. tidak bersudut. ● Kedua-dua kaki
● Bertindak bila Kepala tidak Kepala tidak Kepala tidak bersudut.
isyarat mula mendongak. mendongak. mendongak. Kepala tidak
diberikan. ● Bertindak bila ● Bertindak bila ● Bertindak bila mendongak.
● Tolakkan kaki ke isyarat mula isyarat mula isyarat mula ● Tidak bertindak
belakang untuk diberikan. diberikan. diberikan. bila isyarat mula
melangkah. ● Tolakkan kaki ke ● Tolakkan kaki ke ● Tiada tolakkan diberikan.
● Koordinasi kaki belakang untuk belakang untuk kaki ke belakang ● Tolakkan kaki
dan tangan betul. melangkah. melangkah. untuk melangkah. tiada.
● Hayunan tangan ● Koordinasi kaki ● Koordinasi kaki ● Koordinasi kaki ● Koordinasi kaki
paras dada. dan tangan betul. dan tangan betul. dan tangan betul. dan tangan betul.
● Hayunan tangan ● Hayunan tangan ● Hayunan tangan Hayunan tangan
tidak paras dada. tidak paras dada. tidak paras dada. tidak paras dada.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : LARI PECUT
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Fasa Larian ● Permulaan ● Permulaan ● Permulaan ● Permulaan ● Permulaan
badan bersudut badan bersudut badan bersudut badan tidak badan tidak
dalam 30m dalam 30m dalam 30m bersudut dalam bersudut dalam
pertama. pertama. pertama. 30m pertama. 30m pertama.
● Kedudukan ● Kedudukan ● Kedudukan ● Kedudukan ● Kedudukan
badan semakin badan semakin badan semakin badan sentiasa badan sentiasa
nenegak semasa nenegak semasa nenegak semasa nenegak semasa nenegak
larian . larian . larian . larian . semasa larian .
● Hayunan ● Hayunan ● Hayunan ● Hayunan ● Hayunan
tangan melepasi tangan melepasi tangan melepasi tangan melepasi tangan tidak
paras dada. tidak paras dada. tidak paras dada. tidak paras melepasi paras
● Lari atas bebola ● Lari atas ● Lari guna kaki. dada. dada.
kaki. bebola kaki. ● Lutut tidak ● Lari guna ● Lari guna
● Lutut paras ● Lutut tidak paras peha. tapak kaki. tapak kaki.
peha. paras peha. ● Fokus pada ● Lutut tidak ● Lutut tidak
● Fokus pada ● Fokus pada hadapan. paras peha. paras peha.
hadapan. hadapan. ● Fokus pada ● Tidak fokus
hadapan. pada hadapan.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : LARI PECUT
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Fasa Penamat ● Berlari terus ● Berlari terus ● Berlari terus ● Berlari terus ● Berlari terus
melintasi garisan melintasi garisan melintasi garisan melintasi melintasi
penamat dengan penamat dengan penamat dengan garisan penamat garisan penamat
mendahului mendahului mendahului dengan badan. dengan badan.
torso. torso. torso. ● Tangan ● Tangan tidak
● Tangan ● Tangan ● Tangan tidak dihayunkan dihayunkan
dihayunkan dihayunkan dihayunkan semasa semasa
semasa membuat semasa membuat semasa membuat membuat membuat
dipping. dipping. dipping. dipping. dipping.
● Mengekalkan ● Tidak ● Tidak ● Tidak ● Tidak
kepantasan,imba mengekalkan mengekalkan mengekalkan mengekalkan
ngan serta daya kepantasan, kepantasan,tidak kepantasan, kepantasan,tida
semasa melepasi imbangan serta ada imbangan tidak ada k ada imbangan
garisan penamat. daya semasa serta daya imbangan serta serta daya
● Bahagian torso melepasi garisan semasa melepasi daya semasa semasa
melentik. penamat. garisan penamat. melepasi melepasi
● Bahagian torso ● Bahagian torso garisan garisan
tidak melentik. melentik. penamat. penamat.
● Bahagian ● Bahagian
tidak torso tidak torso
melentik. melentik.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : LARI BERGANTI-GANTI
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Teknik ● Dapat memasang ● Dapat memasang ● Dapat memasang ● Dapat memasang ● Tidak dapat
Permulaan blok permulaan permulaan blok permulaan blok permulaan blok memasang
dengan teknik yang dengan kesalahan dengan kesalahan dengan bantuan permulaan blok
betul. kecil banyak. ● Peserta teragak- walaupun dibantu.
● Peserta melangkah ● Peserta lambat ● Peserta teragak- agak memulakan ● Tidak dapat
setelah mendapat melangkah setelah agak memulakan langkah setelah melangkah setelah
isyarat isyarat mula. langkah setelah isyarat mula isyarat mula.
● Punggung tinggi ● Punggung tinggi isyarat mula diberikan. ● Punggung
daripada aras kepala. daripada aras kepala. diberikan. ● Punggung tidak terlalu tinggi
● Bahu melepasi ● Bahu melepasi ● Punggung tidak tinggi daripada aras daripada aras
garisan. garisan. tinggi daripada aras kepala. kepala.
● Kedua-dua kaki ● Kedua-dua kaki kepala. ● Bahu tidak ● Bahu tidak
bersudut. bersudut. ● Bahu melepasi melepasi garisan. melepasi garisan.
● Kepala ● Kepala garisan. Kedua-dua kaki Kedua-dua kaki
mendongak. mendongak. Kedua-dua kaki tidak bersudut. bersudut.
● Tolakkan kaki ke ● Tolakkan kaki ke bersudut. ● Kepala tidak ● Kepala tidak
belakang untuk belakang untuk ● Kepala tidak mendongak. mendongak.
melangkah. melangkah. mendongak. ● Tiada tolakkan ● Tolakkan kaki
● Koordinasi kaki ● Koordinasi kaki ● Tolakkan kaki ke kaki ke belakang tiada.
dan tangan betul. dan tangan betul. belakang untuk untuk melangkah.
melangkah. ● Koordinasi kaki
dan tangan betul.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : LARI BERGANTI-GANTI
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Teknik ● Gerakan tangan ● Gerakan ● Gerakan ● Gerakan ● Gerakan
Memberi Baton dari atas ke tangan dari atas tangan dari atas tangan dari atas tangan dari
bawah. ke bawah. ke bawah. ke bawah. atas ke bawah.
● Tangan lurus ● Tangan lurus ● Tangan lurus ● Tangan lurus ● Tangan tidak
dan diangkat dan diangkat tetapi tidak tetapi tidak lurus dan tidak
tinggi semasa tinggi semasa diangkat tinggi diangkat tinggi diangkat tinggi
member baton. member baton. semasa member semasa member semasa
● Kedudukan ● Kedudukan baton. baton. member baton.
pemberi pemberi tidak ● Kedudukan ● Kedudukan ● Kedudukan
berselang seli. berselang seli. pemberi pemberi tidak pemberi tidak
● Memberi ½ ● Memberi ½ berselang seli. berselang seli. berselang seli.
bahagian baton bahagian baton ● Memberi ½ ● Memberi ● Memberi
kepada penerima. kepada bahagian baton lebih ½ lebih ½
● Pemberian penerima. kepada bahagian baton bahagian baton
baton dalam zon ● Pemberian penerima. kepada kepada
pertukaran. baton dalam zon ● Pemberian penerima. penerima.
pertukaran. baton dalam zon ● Pemberian ● Pemberian
pertukaran. baton dalam baton luar zon
zon pertukaran. pertukaran.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : LARI BERGANTI-GANTI
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Teknik ● Buat check – ● Buat check – ● Buat check – ● Buat check – ● Buat check –
Menerima mark. mark. mark. mark. mark.
Baton Kedudukan sedia ● Kedudukan ● Kedudukan ● Kedudukan ● Kedudukan
mata tumpu pada sedia mata sedia mata sedia mata tidak sedia mata
check-mark. tumpu pada tumpu pada tumpu pada tidak tumpu
● Angkat tangan check-mark. check-mark. check-mark. pada check-
setinggi 45# ● Angkat tangan ● Angkat tangan ● Angkat mark.
sambil setinggi 45# lebih tinggi 45# tangan lebih ● Angkat
menghulurkan sambil sambil tinggi 45# tangan lebih
tangan ke menghulurkan menghulurkan sambil tinggi 45#
belakang. tangan ke tangan ke menghulurkan sambil
● Genggam baton belakang. belakang. tangan ke menghulurkan
dengan kemas di ● Genggam ● Genggam belakang. tangan ke
belakang hujung baton kurang baton kurang ● Genggam belakang.
baton. kemas di kemas di baton kurang ● Genggam
● Penerimaan belakang hujung belakang hujung kemas di baton tidak
baton dalam zon baton. baton. belakang kemas di
pertukaran. ● Penerimaan ● Penerimaan hujung baton. belakang
baton dalam zon baton dalam zon ● Penerimaan hujung baton.
pertukaran. pertukaran. baton dalam ●Penerimaan
zon pertukaran. baton luar zon
pertukaran.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : LARI BERGANTI-GANTI
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Teknik ● Berlari terus ● Berlari terus ● Berlari terus ● Berlari terus ● Berlari terus
Penamat melintasi garisan melintasi garisan melintasi garisan melintasi garisan melintasi
penamat dengan penamat dengan penamat dengan penamat dengan
mendahului torso. mendahului torso. mendahului torso. badan. garisan penamat
● Tangan ● Tangan ● Tangan tidak ● Tangan dengan badan.
dihayunkan semasa dihayunkan semasa dihayunkan semasa dihayunkan ● Tangan tidak
membuat dipping. membuat dipping. membuat dipping. semasa membuat dihayunkan
● Mengekalkan ● Tidak ● Tidak dipping.
semasa
kepantasan,imbangan mengekalkan mengekalkan ● Tidak
serta daya semasa kepantasan, kepantasan,tidak mengekalkan membuat
melepasi garisan imbangan serta ada imbangan serta kepantasan, tidak dipping.
penamat. daya semasa daya semasa ada imbangan serta ● Tidak
● Bahagian torso melepasi garisan melepasi garisan daya semasa mengekalkan
melentik. penamat. penamat. melepasi garisan
● Bahagian torso ● Bahagian torso penamat.
kepantasan,tidak
tidak melentik. melentik. ● Bahagian tidak ada imbangan
torso melentik. serta daya
semasa melepasi
garisan
penamat.
● Bahagian
torso tidak
melentik.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : LOMPAT JAUH
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Lari Landas  Bersedia untuk  Kurang bersedia  Kurang bersedia  Tidak bersedia  Tidak bersedia
memulakan larian. untuk memulakan untuk memulakan untuk untuk
 Tumpuan ke larian.. larian. memulakan memulakan
sasaran papan  Tumpuan ke  Tumpuan ke larian. larian.
lonjakan. sasaran papan sasaran papan  Tiada Tumpuan
 Kelajuan
 Berlari dengan lonjakan. lonjakan. ke sasaran papan
kelajuan yang  Berlari dengan  Kurang berjaya lonjakan. larian tidak
terkawal. kelajuan yang mengawal  Tidak berjaya konsisiten.
 Lari di atas bebola terkawal. kelajuan larian. mengawal  Lari di atas
kaki.  Lari di atas bebola  Lari di atas bebola kelajuan larian. bebola kaki.
 Kaki lonjakan kaki. kaki.  Lari di atas  Kaki lonjakan
bersudut pada  Kaki lonjakan  Kaki lonjakan bebola kaki. bersudut pada
langkah terakhir bersudut pada bersudut pada  Kaki lonjakan langkah
sebelum membuat langkah terakhir langkah terakhir bersudut pada terakhir
lonjakan sebelum membuat sebelum membuat langkah terakhir
sebelum
 Dapat melakukan lonjakan lonjakan. sebelum

membuat
teknik lari landas Dapat melakukan  Teknik lari lantas membuat
dengan betul dan teknik lari landas betul dan perlu lonjakan. lonjakan.
tepat. dengan betul dan  Teknik lari lantas  Teknik lari
diperbaiki.
tepat. yang salah. lantas yang
salah.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : LOMPAT JAUH

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Lonjakan  Kaki lonjakan  Kaki lonjakan  Kaki lonjakan  Kaki lonjakan  Kaki lonjakan
memijak papan memijak papan memijak papan tidak memijak tidak
lonjakan. lonjakan. lonjakan. papan lonjakan. konsisten pada
 Hujung kaki  Hujung kaki  Hujung kaki  Kaki lonjakan papan
lonjakan tidak lonjakan tidak lonjakan tidak lonjakan.
melebihi papan. melebihi papan melebihi papan diluruskan  Kaki lonjakan
 Kaki lonjakan  Kaki lonjakan  Kaki lonjakan semasa tidak
diluruskan tidak diluruskan kurang membuat diluruskan
semasa membuat semasa membuat diluruskan lonjakan. semasa
lonjakan. lonjakan. semasa membuat  Kaki bebas membuat
 Kaki bebas  Kaki bebas lonjakan. tidak dihayun lonjakan.
dihayun dengan dihayun dengan  Kaki bebas dengan  Hayunan kaki
kencang kencang dihayun dengan kencang. dan tangan
 Dapat melakukan  Dapat kencang.  Teknik tidak serata.
teknik lonjakan melakukan  Teknik lonjakan lonjakan yang  Teknik
dengan betul dan teknik lonjakan betul dan perlu salah lonjakan tidak
tepat. dengan betul dan diperbaiki. teratur dan
tepat. salah
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : LOMPAT JAUH
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Penerbangan  Kedua-dua  Kedua-dua  Kedua-dua  Kedua-dua  Kedua-dua
tangan berada tangan berada tangan tidak tangan tidak tangan tidak
di hadapan di hadapan berada di berada di dihayun
 Kedua-dua kaki  Kedua-dua hadapan hadapan dengan betul
dilunjurkan ke kaki tidak  Kedua-dua  Kedua-dua  Kedua-dua
hadapan. dilunjurkan ke kaki tidak kaki tidak kaki tidak
 Jika peserta hadapan. dilunjurkan ke dilunjurkan ke dilunjurkan
dapat  Jika peserta hadapan. hadapan. ke hadapan.
melakukan gaya dapat  Jika peserta  Jika peserta  Jika peserta
lain, boleh melakukan dapat dapat dapat
diterima. gaya lain, melakukan melakukan melakukan
 Dapat boleh diterima. gaya lain, gaya lain, gaya lain,
melakukan  Dapat boleh diterima. boleh boleh
teknik melakukan  Teknik diterima. diterima.
penerbangan teknik penerbangan  Teknik  Teknik
dengan betul penerbangan betul dan perlu penerbangan penerbangan
dan tepat. dengan betul diperbaiki. yang salah tidak ada.
dan tepat.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : LOMPAT JAUH
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Mendarat  Kaki dihulur ke  Kaki dihulur ke  Kaki dihulur ke  Kaki tidak  Kaki tidak
hadapan semasa hadapan semasa hadapan semasa dihulur ke dihulur ke
mendarat (tumit mendarat (tumit mendarat (tumit hadapan hadapan
kaki dahulu). kaki dahulu). kaki dahulu). semasa semasa
 Bawa tangan dan  Bawa tangan dan  Bawa tangan dan mendarat (tumit mendarat
pinggang ke pinggang ke pinggang ke kaki dahulu) (tumit kaki
hadapan dan ke hadapan dan ke hadapan dan ke  Tidak mawa dahulu)
bawah. bawah. bawah. tangan dan  Hayunan
 Mendarat dengan  Mendarat tidak  Mendarat tidak pinggang ke tangan dan
kedua-dua belah dengan kedua- dengan kedua- hadapan dan ke pinggang yang
kaki. dua belah kaki. dua belah kaki. bawah salah.
 Lutut  Lutut  Lutut tidak  Tidak berjaya  Tidak berjaya
dibengkokkan dibengkokkan dibengkokkan mendarat mendarat
untuk menyerap untuk menyerap untuk menyerap dengan kedua- dengan kedua-
daya. daya. daya. dua belah kaki dua belah kaki
 Dapat melakukan  Dapat  Teknik mendarat  Lutut tidak  Lutut tidak
teknik mendarat melakukan yang betul dan dibengkokkan dibengkokkan
dengan betul dan teknik mendarat perlu diperbaiki untuk untuk
tepat. dengan betul dan menyerap daya. menyerap
tepat.  Teknik daya.
mendarat yang  Teknik
salah mendarat
salah
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : LONTAR PELURU
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Persediaan  Peluru tidak  Peluru tidak  Peluru tidak  Peluru tidak  Peluru tidak
menyentuh tapak menyentuh tapak menyentuh tapak menyentuh tapak menyentuh
tangan. tangan. tangan. tangan. tapak tangan.
 Memegang peluru 
Memegang peluru 
Memegang peluru Tidak memegang
 Mmemegang
di pangkal tiga atau di pangkal tiga tidak di pangkal peluru di pangkal
lima jari. atau lima jari. tiga atau lima jari. tiga atau lima
peluru di
 Kedudukan peluru  Kedudukan peluru  Kedudukan peluru jari. pangkal dua jari
menyentuh sisi tidak menyentuh tidak menyentuh  Kedudukan atau dua tangan.
leher, bawah sisi leher, bawah sisi leher, bawah peluru tidak  Kedudukan
telinga. telinga. telinga. menyentuh sisi peluru hanya
 Berdiri  Berdiri  Berdiri leher, bawah menyentuh sisi
membelakangkan membelakangkan membelakangkan telinga. leher.
kawasan lontaran kawasan lontaran kawasan lontaran  Tidak berdiri  Tidak berdiri
dibahagian dibahagian dibahagian membelakangkan
membelakangka
belakang bulatan. belakang bulatan. belakang bulatan. kawasan lontaran
n kawasan
 Dapat melakukan  Dapat melakukan  Teknik persediaan di mana-mana
teknik persediaan teknik persediaan yang betul tetapi bahagian bulatan. lontaran di
dengan betul dan dengan betul dan perlu diperbaiki.  Teknik mana-mana
tepat tepat. persediaan salah. bahagian
bulatan.
 Teknik
persediaan salah.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : LONTAR PELURU
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Teknik Teknik Lunsur Teknik Lunsur Teknik Lunsur Teknik Lunsur Teknik Lunsur
Lungsuran  Lungsurkan  Lungsurkan  Lungsurkan  Tidak  Mmelungsurkan
kedua belah kedua belah kedua belah melungsurkan kedua belah
kaki ke kaki ke kaki ke kedua belah kaki ke depan.
belakang belakang belakang kaki ke  Kedua-dua kaki
supaya kaki supaya kaki supaya kaki belakang. tidak berada di
serentak. serentak. serentak.  Kedua-dua dalam bulatan
 Kedua-dua  Kedua-dua  Kedua-dua kak kaki tidak  Lungsuran
kaki berada di kaki tidak itidak berada berada di dilakukan tidak
dalam bulatan berada di di dalam dalam bulatan pantas dan licin.
 Lungsuran dalam bulatan bulatan  Lungsuran  Teknik lunsuran
dilakukan  Lungsuran  Lungsuran dilakukan salah.
secara pantas dilakukan dilakukan tidak pantas
dan licin. pantas dan kurang pantas dan licin.
 Dapat licin. dan licin.  Teknik
melakukan  Teknik  Teknik lunsuran
teknik lunsuran lunsuran betul lungsungan salah.
dengan betul dan perlu betul tetapi
dan tepat diperbaiki. perlu
diperbaiki.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : LONTAR PELURU
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Teknik Teknik Lontaran Teknik Lontaran Teknik Lontaran Teknik Lontaran Teknik Lontaran
Lontaran  Menolak sambil  Menolak sambil  Kurang menolak  Tidak menolak  Tidak
meluruskan lutut meluruskan lutut dan meluruskan dan meluruskan menolak dan
sehingga badan sehingga badan lutut sewaktu lutut sewaktu meluruskan
menjadi menjadi memulakan memulakan lutut sewaktu
terangkat dan terangkat dan lontaran. lontaran. memulakan
melentik. melentik.  Pergerakan tidak  Pergerakan lontaran.
 Pergerakan  Pergerakan tidak bermula di tidak bermula  Pergerakan
bermula di bermula di bahagian bahu di bahagian tidak bermula
bahagian bahu bahagian bahu dengan tangan bahu dengan di bahagian
dengan tangan dengan tangan memegang tangan bahu dengan
memegang memegang peluru. memegang tangan
peluru. peluru.  Kurang peluru. memegang
 Pindah berat  Pindah berat pemindahan  Tidak peluru.
badan. badan. berat badan. pemindahan  pemindahan
 Ikut lajak.  Ikut lajak.  Ikut lajak. berat badan. berat badan.
 Dapat melakukan  Dapat  Teknik lontaran  Ikut lajak.  Tidak
teknik lontaran melakukan betul dan perlu  Teknik lontaran mengIkut
dengan betul dan teknik lontaran diperbaiki. salah. lajak.
tepat dengan betul dan  Teknik
tepat lontaran salah.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : LONTAR PELURU
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Teknik Pulihan
 Imbang badan  Imbang badan  Kurang berjaya  Tidak berjaya  Tidak berjaya
dari terjatuh di dari terjatuh di menimbangi menimbangi menimbangi
kawasan hadapan kawasan badan di badan di badan di
selepas melontar. hadapan selepas kawasan kawasan kawasan
 Pergerakan ini melontar. hadapan selepas hadapan hadapan
adalah  Pergerakan ini melontar. selepas selepas
sebahagian ikut adalah  Kurang melontar. melontar.
lajak sebahagian ikut Pergerakan ikut  Tidak  Tidak
 Kaki kanan lajak lajak Pergerakan ikut Pergerakan
dibawa ke  Kaki kanan  Kaki kanan lajak ikut lajak
hadapan dan dibawa tidak ke dibawa tidak ke  Kaki kanan  Kaki kanan
dibengkokkan hadapan dan hadapan dan dibawa ke tidak dibawa
sedikit pada masa dibengkokkan dibengkokkan hadapan dan ke hadapan
yang sama sedikit pada sedikit pada dibengkokkan dan
masa yang sama masa yang sama sedikit pada dibengkokkan
 Teknik Pulihan masa yang sedikit pada
betul dan perlu sama masa yang
diperbaiki.  Teknik Pulihan sama
betul salah.  Teknik
Pulihan betul
salah.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 6
Kepegawaian ● Dapat merancang ● Dapat merancang ● Dapat merancang ● Dapat merancang ● Dapat merancang
Amali keperluan penganjuran keperluan penganjuran keperluan penganjuran keperluan penganjuran keperluan penganjuran
kejohanan. kejohanan. kejohanan. kejohanan. kejohanan.
Pengurusan ● Memastikan ● Memastikan ● Memastikan ● Memastikan kelicinan ● Memastikan
Acara Olahraga kelicinan perjalanan kelicinan perjalanan kelicinan perjalanan perjalanan kejohanan. kelicinan perjalanan
kejohanan. kejohanan. kejohanan. ●Mempunyai kejohanan.
● Mempunyai ● Mempunyai ● Mempunyai pengetahuan dalam ● Kurang
pengetahuan dalam pengetahuan dalam pengetahuan dalam peralatan olahraga. pengetahuan dalam
peralatan olahraga. peralatan olahraga. peralatan olahraga. ● Lambat bertindak peralatan olahraga.
● Bertindak cepat ● Bertindak cepat ● Bertindak cepat dalam membuat ● Lambat bertindak
dalam membuat dalam membuat dalam membuat keputusan kepegawaian. dalam membuat
keputusan keputusan keputusan ● Tidak adil dan keputusan
kepegawaian. kepegawaian. kepegawaian. berkesamarataan . kepegawaian.
● Adil dan ● Adil dan ● Adil dan ● Tidak mengamalkan ● Tidak adil dan
sikap beretika dan berkesamarataan .
berkesamarataan berkesamarataan . berkesamarataan .
professional. ● Tidak mengamalkan
● Mengamalkan sikap ●Mengamalkan sikap ● Tidak mengamalkan sikap beretika dan
● Tidak bersedia
beretika dan beretika dan sikap beretika dan professional.
menerima arahan
professional. professional. professional. ● Tidak bersedia
bertugas.
●Kesediaan menerima ● Tidak bersedia ● Tidak bersedia menerima arahan
arahan bertugas. menerima arahan menerima arahan bertugas.
bertugas. bertugas.
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : KEJURULATIHAN
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
Kejurulatihan  Rancangan  Rancangan  Rancangan  Rancangan  Rancangan
Rancangan latihan lengkap latihan lengkap latihan lengkap latihan lengkap latihan
dan tersusun dan tersusun dan tersusun dan tersusun lengkap dan
Latihan
 Melaksanakan  Melaksanakan  Melaksanakan  Melaksanakan tersusun
Kemahiran sesi latihan sesi latihan sesi latihan sesi latihan  Melaksanakan
Olahraga mengikut fasa- mengikut fasa- mengikut fasa- mengikut fasa- sesi latihan
fasa fasa fasa fasa mengikut
 Melaksanakan  Melaksanakan  Melaksanakan  Melaksanakan fasa- fasa
latih tubi secara latih tubi secara latih tubi secara latih tubi secara  Tidak
ansur maju ansur maju ansur maju ansur maju melaksanakan
 Memilih  Memilih  Memilih  Memilih latih tubi
kemahiran yang kemahiran yang kemahiran yang kemahiran secara ansur
sesuai. sesuai. sesuai. yang kurang maju
 Menguasai  Menguasai  Tidak sesuai.  Memilih
kemahiran kemahiran menguasai  Tidak kemahiran
dengan baik. dengan baik. kemahiran menguasai yang kurang
 Menyediakan  Tidak dengan baik. kemahiran sesuai.
bahan bantu menyediakan  Tidak dengan baik.  Tidak
mengajar. bahan bantu menyediakan  Tidak menguasai
mengajar. bahan bantu menyediakan kemahiran
mengajar. bahan bantu dengan baik.
mengajar  Tidak
menyediakan
bahan bantu
mengajar.
JADUAL PENGHANTARAN SOALAN KERJA KURSUS , JST, RUBRIK UNIT
KOKURIKULUM 2018

BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS NAMA PENYELARAS TARIKH TANDA TANGAN

1. MPU 3071 OLAHRAGA EN. CHEW CHEE HORNG


PN. THIRUMAGAL A/P NAKAR
2 MPU 3081 PERSATUAN SALAPAN

3 MPU 3041 PERMAINAN TN. HJ SARUDIN MD AMIN


4 PENGURUSAN
MPU 3031 KOKURIKULUM PN RABI’AH BINTI ABD RAHMAN

5 MPU 3062 UNIT BERUNFORM EN.KHAZALI BIN ISMAIL


EN.MOHAMAD ARIF BIN ABD
6 MPU 3112 BINA INSAN GURU RANI
Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
5 4 3 2 1 1

RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : LARI PECUT

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1

RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : LARI PECUT

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 1
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Wajaran Markah
YANG DIUJI 5 4 3 2 1 6

RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA
Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1

RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1

RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1

RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1

RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1

RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1

RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1
RUBRIK PEMARKAHAN PENTAKSIRAN AMALI
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Kursus : KOKURIKULUM OLAHRAGA


Kod : MPU 3071
Komponen : KEPEGAWAIAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN Amat Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Wajaran Markah
YANG DIUJI Cemerlang Lemah
6 5 4 3 2 1 1