Anda di halaman 1dari 16

Template of Developing a 3-Part Lesson

Lesson Plan/ Rancangan Mengajar

Subject: Theme/Tema: Class: Date:


Mata Pelajaran: PENYEGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN Kelas: Tarikh:
Sains HIDUP 3I 27/03/2018 (Selasa)
Topic/ Tajuk: 1010-1120
PERTUMBUHAN
Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Pautan Merentas Kurikulum:
2.0 Bersungguh-
sungguh
Student Aspirations/ Aspirasi Murid
Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National
Pengetahuan Skills Skills Proficiency Spirituality Identity
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Menganalisa pola pertumbuhan Pelajar dapat
manusia.  menganalisa lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita.
 membanding dan membezakan lengkuk pertumbuhan lelaki dengan wanita.
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama: Sumber: buku sains process skill,mini white board
lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita

Impact/ Reflection
Lesson Outline/Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Idea Rush
Pelajar menyatakan jenis lengkung pertumbuhan manusia
Guru menyatakan sebab jenis lengkung tersebut

Main Activities/ Aktiviti Utama One two group


Guru memberi graf perbezaan lengkuk pertumbuhan lelaki dan
perempuan
Pelajar menghuraikan sebab lengkuk pertumbuhan lelaki dengan
wanita
Plenary/ Penutup Show your view
Perbincangan jawapan

PETA ITHINK
Peta Buih Berganda

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lembaran kerja Latihan lanjutan di rumah

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Lesson Plan/ Rancangan Mengajar

Subject: Theme/Tema: Class: Date:


Mata Pelajaran: TENAGA DALAM KEHIDUPAN Kelas: Tarikh:
Sains Topic/ Tajuk: 4H 27/03/2018 (Selasa)
TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA 0840-0915

Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:


Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Pautan Merentas Kurikulum:
2.0 Bersungguh-
sungguh
Student Aspirations/ Aspirasi Murid
Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National
Pengetahuan Skills Skills Proficiency Spirituality Identity
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Memahami perubahan fizik dan Pelajar dapat
kimia  menerangkan maksud perubahan fizik dan perubahan kimia
 memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian
 membanding dan membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama: Sumber: buku sains process skill,mini white board
perubahan fizik, perubahan kimia

Impact/ Reflection
Lesson Outline/Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Idea rush
Guru memberi contoh perubahan fizikal dan kimia yang berlaku
dalam fenomena harian. Pelajar melabelkan jenis perubahan
yang berlaku

Main Activities/ Aktiviti Utama One two group


Berdasarkan contoh yang diberi oleh guru, pelajar dapat
membanding dan membezakan perubahan fizikal dan kimia
Plenary/ Penutup Show your view
Perbincangan jawapan

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lembaran kerja Latihan lanjutan di rumah

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Lesson Plan/ Rancangan Mengajar

Subject: Theme/Tema: Class: Date:


Mata Pelajaran: TENAGA DALAM KEHIDUPAN Kelas: Tarikh:
Sains Topic/ Tajuk: 4H 28/03/2018 (Rabu)
TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA 0840-0950

Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:


Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Pautan Merentas Kurikulum:
2.0 Bersungguh-
sungguh
Student Aspirations/ Aspirasi Murid
Knowledge Thinking Knowledge Thinking Skills Knowledge Thinking Skills
Pengetahuan Skills Pengetahua Kemahiran Pengetahuan Kemahiran
Kemahiran n berfikir berfikir
berfikir

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Memahami perubahan fizik dan Pelajar dapat
kimia  menerangkan maksud perubahan fizik dan perubahan kimia
 memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian
 membanding dan membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama: Sumber: buku sains process skill,mini white board
perubahan fizik, perubahan kimia

Impact/ Reflection
Lesson Outline/Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Idea rush
Guru memberi contoh perubahan fizikal dan kimia yang berlaku
dalam fenomena harian. Pelajar melabelkan jenis perubahan
yang berlaku

Main Activities/ Aktiviti Utama One two group


Berdasarkan contoh yang diberi oleh guru, pelajar dapat
membanding dan membezakan perubahan fizikal dan kimia
Plenary/ Penutup Show your view
Perbincangan jawapan

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lembaran kerja Latihan lanjutan di rumah

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Lesson Plan/ Rancangan Mengajar

Subject: Theme/Tema: Class: Date:


Mata Pelajaran: JIRIM DALAM ALAM Kelas: Tarikh:
Sains Topic/ Tajuk: 3I 6/04/2018 (Jumaat)
TANAH DAN SUMBERNYA 1010-1120

Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:


Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Pautan Merentas Kurikulum:
2.0 Bersungguh-
sungguh
Student Aspirations/ Aspirasi Murid
Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National
Pengetahuan Skills Skills Proficiency Spirituality Identity
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Memahami tindakbalas antara logam Pelajar dapat
dengan bukan logam.  menulis persamaan dalam perkataan bagi menunjukkan tindak balas antara logam
dengan bukan logam.
 menyatakan logam bertindakbalas dengan bukan logam pada kadar yang berbeza..
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama: Sumber: buku sains process skill,mini white board
kereaktifan logam

Impact/ Reflection
Lesson Outline/Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Idea Rush
Pelajar menyatakan contoh logam dan bukan logam yang
terdapat di dalam kerak bumi

Main Activities/ Aktiviti Utama One two group


 Guru menunjukkan eksperimen tindakbalas antara
beberapa logam iaitu magnesium,aluminium,zink dan
besi dengan bukan logamiaitu oksigen dan sulphur
 Pelajar menulis persamaan dalam perkataan bagi
menunjukkan tindak balas antara logam dengan bukan
logam.

Plenary/ Penutup Show your view


Perbincangan jawapan

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lembaran kerja Latihan lanjutan di rumah

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Lesson Plan/ Rancangan Mengajar

Subject: Theme/Tema: Class: Date:


Mata Pelajaran: TENAGA DALAM KEHIDUPAN Kelas: Tarikh:
Sains Topic/ Tajuk: 4H 6/04/2018 (Jumaat)
TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA 0840-0950

Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:


Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Pautan Merentas Kurikulum:
2.0 Bersungguh-
sungguh
Student Aspirations/ Aspirasi Murid
Knowledge Thinking Knowledge Thinking Skills Knowledge Thinking Skills
Pengetahuan Skills Pengetahua Kemahiran Pengetahuan Kemahiran
Kemahiran n berfikir berfikir
berfikir

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Mensintesiskan siri kereaktifan logam Pelajar dapat
 membanding dan membezakan kecergasan kecergasan tindak balas logam dengan
air,asid, oksigen
 membuat urutan kecergasan tindak balas logam
 membina siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan tindak balas logam
terhadap oksigen,
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama: Sumber: buku sains process skill,mini white board
logam dengan air,asid, oksigen,

Impact/ Reflection
Lesson Outline/Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Idea rush
Guru menunjukkan eksperimen tindakbalas logam dengan
air,asid dan oksigen. Pelajar menulis pemerhatian yang dibuat

Main Activities/ Aktiviti Utama One two group


Berdasarkan pemerhatian yang dibuat, pelajar menulis urutan
kecergasan tindak balas logam.
Berdasarkan kecergasan tindakbals logam, pelajar membina siri
kereaktifan logam

Plenary/ Penutup Show your view


Perbincangan jawapan

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lembaran kerja Latihan lanjutan di rumah

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Lesson Plan/ Rancangan Mengajar

Subject: Theme/Tema: Class: Date:


Mata Pelajaran: PENYEGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN Kelas: Tarikh:
Sains HIDUP 3I 02/04/2018 (Selasa)
Topic/ Tajuk: 0805-0840
PERTUMBUHAN
Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Pautan Merentas Kurikulum:
2.0 Bersungguh-
sungguh
Student Aspirations/ Aspirasi Murid
Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National
Pengetahuan Skills Skills Proficiency Spirituality Identity
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Menganalisa pola pertumbuhan Pelajar dapat
manusia.  menganalisa lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita.
 membanding dan membezakan lengkuk pertumbuhan lelaki dengan wanita.
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama: Sumber: buku sains process skill,mini white board
lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita

Impact/ Reflection
Lesson Outline/Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Idea Rush
Pelajar menyatakan jenis lengkung pertumbuhan manusia
Guru menyatakan sebab jenis lengkung tersebut

Main Activities/ Aktiviti Utama One two group


Guru memberi graf perbezaan lengkuk pertumbuhan lelaki dan
perempuan
Pelajar menghuraikan sebab lengkuk pertumbuhan lelaki dengan
wanita
Plenary/ Penutup Show your view
Perbincangan jawapan

PETA ITHINK
Peta Buih Berganda

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lembaran kerja Latihan lanjutan di rumah

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Lesson Plan/ Rancangan Mengajar

Subject: Theme/Tema: Class: Date:


Mata Pelajaran: TENAGA DALAM KEHIDUPAN Kelas: Tarikh:
Sains Topic/ Tajuk: 4H 02/06/2018 (Selasa)
TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA 0840-0950

Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:


Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Pautan Merentas Kurikulum:
2.0 Bersungguh-
sungguh
Student Aspirations/ Aspirasi Murid
Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National
Pengetahuan Skills Skills Proficiency Spirituality Identity
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Memahami perubahan fizik dan Pelajar dapat
kimia  menerangkan maksud perubahan fizik dan perubahan kimia
 memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian
 membanding dan membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama: Sumber: buku sains process skill,mini white board
perubahan fizik, perubahan kimia

Impact/ Reflection
Lesson Outline/Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Idea rush
Guru memberi contoh perubahan fizikal dan kimia yang berlaku
dalam fenomena harian. Pelajar melabelkan jenis perubahan
yang berlaku

Main Activities/ Aktiviti Utama One two group


Berdasarkan contoh yang diberi oleh guru, pelajar dapat
membanding dan membezakan perubahan fizikal dan kimia
Plenary/ Penutup Show your view
Perbincangan jawapan

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lembaran kerja Latihan lanjutan di rumah

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

RANCANGAN MENGAJAR GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

Tarikh : 29/03/2018 Hari : Khamis Masa: 0730-0840


Tahun / Tingkatan: Bidang / Mata pelajaran: C-GMLM
Tugas /Tajuk :3 Program Nilam

Objektif:
Memastikan pelajar membuat bacaan nilam

Kandungan: 4.2 Program Nilam

Perincian Tugas / Aktiviti / Strategi : Aras: 1


1. Menggalakkan pelajar membuat bacaan nilam
2. Mengesahkan mana-mana buku rekod Nilam Nilai: Bekerjasama
Bertanggungjawab

BSM:

Impak / Refleksi:

Catatan:

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

RANCANGAN MENGAJAR GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

Tarikh : 29/03/2018 Hari : Khamis Masa: 1010-1120


Tahun / Tingkatan: Bidang / Mata pelajaran: C - GMLM
Tugas /Tajuk : 2. Literasi Maklumat

Objektif:
Dapat menjalankan aktiviti pencarian maklumat dari sebuah buku cerita berdasarkan soalan
Yang disediakan.

Kandungan: 2.3 Starategi mencari maklumat. Kenalpasti semua maklumat yang boleh digunakan
Dan memilih sumber maklumat yang baik.
Perincian Tugas / Aktiviti / Strategi : Aras: 2
1. Mengedarkan buku-buku cerita kepada pelajar
2. Murid membaca buku cerita tersebut Nilai: Kerajinan
3. Mengedarkan LPG (Lembaran Pengurusan Grafik)kepada pelajar
Bagi mengisi dapatan pembelajaran.
Gambarkan contoh LPG. BSM:
Buku Cerita
LPG
Impak / Refleksi:

Catatan:

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

RANCANGAN MENGAJAR GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

Tarikh : 22 Februari 2018 Hari : Rabu Masa:1010-1120


Tahun / Tingkatan: Bidang / Mata pelajaran: C-GMLM
Tugas /Tajuk :3 Promosi
Objektif:
Dapat menggalakan murid membaca

Kandungan: 3,1 Sudut NILAm

Perincian Tugas / Aktiviti / Strategi : Aras: 1


1.Menghias latar papan putih
2.Lekatkan tajuk permarkahan pencapaian Nilai: kekemasan &
3 Pamerkan gambar & profil pemenang Kreativiti

BSM:
Soft carpet
Impak / Refleksi:

Catatan:

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Tarikh : 8 Februari 2018 Hari :Khamis Masa: 1155-1310


Tahun / Tingkatan: Bidang / Mata pelajaran: Pengurusan Dan Pentadbiran (PPPS)

Pengurusan Dan Pentadbiran (PPPS)

Tajuk: Pengurusan dan Pentadbiran PSS (PPPSS)


Merancang dan melaksana susun atur PSS,
Membuat tunjuk arah dan panduan penggunaan bahan

Masa: 70 minit (2 waktu)

Objektif: 1. Memberi maklumat dan arahan kepada pengguna.


2. Menambahkan keceriaan di PSS

Aktiviti: 1. Membuat draf arahan dan panduan


2. Semak draf dan mulakan kerja menaip
3. Laminating.
4. Letak atau tampal pada bahagian berkaitan.

Catatan:

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Tarikh : 21 Februari 2018 Hari : Rabu Masa:0830-0930


Tahun / Tingkatan: Bidang / Mata pelajaran: Organisasi Bahan (OB)

Organisasi Bahan (OB)

Tajuk: Organisasi Bahan (OB)


Proses Teknik Bahan Buku

Masa: 70 minit (2 waktu)

Objektif: 1. Memastikan semua buku baru siap diproses mengikut teknik yang
betul

Aktiviti: 1. Semak penerimaan buku


2. Sediakan slip kerja
3. Cap perolehan dan cap hak milik pada bahan
4. Lekatkan kad pinjaman dan slip tarikh pulang
5. Lekatkan label no. panggilan pada buku
6. Masukkan maklumat buku dalam sistem automasi

Catatan: -

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Tarikh : 7 Februari 2018 Hari : Rabu Masa:0840-0950


Tahun / Tingkatan: Bidang / Mata pelajaran: Organisasi Bahan (OB)

Organisasi Bahan (OB)

Tajuk: Organisasi Bahan (OB)


Proses Teknik Bahan Buku

Masa: 70 minit (2 waktu)

Objektif: 1. Memastikan semua buku baru siap diproses mengikut teknik yang
betul

Aktiviti: 1. Semak penerimaan buku


2. Sediakan slip kerja
3. Cap perolehan dan cap hak milik pada bahan
4. Lekatkan kad pinjaman dan slip tarikh pulang
5. Lekatkan label no. panggilan pada buku
6. Masukkan maklumat buku dalam sistem automasi

Catatan: -

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Tarikh : 8 MAC 2018 Hari :Khamis Masa:0730-0950


Tahun / Tingkatan: Bidang / Mata pelajaran: Organisasi Bahan (OB)

Organisasi Bahan (OB)

Tajuk: Organisasi Bahan (OB)


Proses Teknik Bahan Buku

Masa: 140 minit (4 waktu)

Objektif: 1. Memastikan semua buku baru siap diproses mengikut teknik yang
betul

Aktiviti: 1. Semak penerimaan buku


2. Sediakan slip kerja
3. Cap perolehan dan cap hak milik pada bahan
4. Lekatkan kad pinjaman dan slip tarikh pulang
5. Lekatkan label no. panggilan pada buku
6. Masukkan maklumat buku dalam sistem automasi

Catatan: -

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

Tarikh : 8 MAC 2018 Hari : Khamis Masa:1155-1305


Tahun / Tingkatan: Bidang / Mata pelajaran: Gerakan Membaca dan Literasi Maklumat (GMLM)

Gerakan Membaca dan Literasi Maklumat (GMLM)

Tajuk: Gerakan Membaca dan Literasi Maklumat (GMLM)


Program NILAM

Masa: 70 minit (2 waktu)

Objektif: 1. Memastikan semua pelajar merekod bacaan Program NILAM.


2. Membuat pengesahan Buku Rekod Membaca.

Aktiviti: 1. Mengalakkan pelajar yang meminjam buku di PSS buat catatan


dalam BRM
2. Mengesahkan mana-mana buku rekod membaca pelajar.
3. Memastikan bilangan buku bacaan kelompok NILAM
mencukupi di dalam bakul yang disediakan untuk pinjaman
pukal [bulk loan].

Catatan: -

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited


Template of Developing a 3-Part Lesson

UJIAN SUMATIF 1

© Copyright LeapEd™ Services 2016  Duplication or Infringement is Prohibited