Anda di halaman 1dari 7

BAHASA JAWA

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C PADA JAWABAN YANG BENAR!

1. pitik iku sikile jumlahe ana ...


a. 2
b. 4
c. 6

2. manuk dara iku mabur nggunakake ...


a. sikil
b. buntut
c. lar

3. anak sapi iku arane ...


a. piyek
b. kuthuk
c. pedet

4. wedus iku nduwe swara ...


a. petok-petok
b. mbek-mbek
c. ngeong-ngeong

5. kewan sing senengane kluruk yaiku ...


a. kucing
b. pitik
c. wedus

6. Gula lan madu iku rasane ...


a. pahit
b. legi
c. kecut

7. Sing rasane asin yaiku ...


a. uyah
b. jeruk
c. pelem

8. andi diparingi hadiah soko bu guru


andi banjur ngucapake ...
a. ngapurane
b. sugeng enjang
c. matur nuwun

9. Yen ketemu pak guru wayah sore kudu ngucapake ...


a. sugeng dalu
b. sugeng sonten
c. sugen enjang

10. yen arep mlebu omahe wong liyo kudu ngucapake ...
a. kulo nuwun
b. matur nuwun
c. nyuwun sewu

11. ibu nembe turu


basa kramane yaiku
a. ibu lagi sare
b. ibu nembe sare
c. ibu nembe siram

12. basa kramane tangan yaiku ...


a. suku
b. rikma
c. asta

13. yen ngomong koro wong tuo iku kudu nganggo basa ...
a. ngoko
b. krama
c. dolanan

14. bapak nembe tindak


basa ngokone tindak yaiku ...
a. mangan
b. lunga
c. bali

15. sing digunakake kanggo ngrungokake yaikut ...


a. mripat
b. cangkem
c. kuping

16. mripat iku digunakake kanggo ...


a. mangan
b. mikul
c. ningali

17. wong sing sregep sinau iku bakal ...


a. pinter
b. sugih
c. ayu

18. yen kepengen awake sehat iku uripe kudu ...


a. resikan
b. dolanan
c. mangan terus

19. rini arep mangkat sekolah


rini kudu .... karo wong tuane
a. njaluk sangu
b. pamitan
c. dolanan

20. ani lagi luru godong gedang


rupane godong gedang yaiku ...
a. abang
b. putih
c. ijo

Wacanan kanggo nomer 21- 25

budi tangi turu jam lima esuk


sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone

21. sapa sing diterangake ing cerita dhuwur iku ...


a. wong tuane budi
b. budi
c. kancane budi

22. budi tangi turu jam ...


a. setengah pitu
b. jam enem
c. jam lima

23. sakwise adus budi banjur ...


a. pamitan
b. sarapan
c. mangkat sekolah

24. kapan budi pamitan karo wong tuane


a. jam setengah pitu
b. jam enem esuk
c. jam pitu

25. budi mangkat sekolah karo ...


a. konco-koncone
b. wong tuane
c. dewekan

B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Kewan seng swarane ngeong-ngeong yaiku ...


2. iwak iku uripe ana ing ...
3. basa kramane mripat yaiku ...
4. basa kramene lunga yaiku ...
5. sikil iku digunakake kanggo ...
6. yen pamitan karo wong tuo iku kudu ...
7. yen awan iku langite padang. Yen bengi langite dadi ...
8. bocah sing ora gelem sinau iku marai ...
9. yen dikandani wong tuo iku kudu ....
10. Santi sregep sikatan. Untune dadi sehat lan warnane ...

C. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. tulisen basa krama saka angka-angka ing ngisor iki!


a. Siji
b. loro
c. telu
d. papat
e. Lima
Jawab : ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................
2. sebutna swarane kewan-kewan ing ngisor iki!
a. Kucing
b. Wedus
c. Pitik
Jawab : ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................

3. sebutna 5 piranti-piranti kanggo masak!


Jawab : ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................

4. sebutna gunane piranti ing ngisor iki!


a. buku
b. wajan
c. topi
Jawab : ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................

5. Tulisen basa kramane kalimat ing ngisor iki!


a. ibu lagi adus
b. bapak lagi mangan
Jawab : ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................

(Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya : Link Download Soal UAS / UKK Bahasa Jawa
Kelas 1 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban)

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 2


BAHASA JAWA KELAS 1 SD

A. JAWABAN

1. a. 2
2. c. lar
3. c. pedet
4. b. mbek-mbek
5. b. pitik
6. b. legi
7. a. uyah
8. c. matur nuwun
9. b. sugeng sonten
10. a. kulo nuwun
11. b. ibu nembe sare
12. c. asta
13. b. krama
14. b. lunga
15. c. kuping
16. c. ningali
17. a. pinter
18. a. resikan
19. b. pamitan
20. c. ijo
21. b. budi
22. c. jam lima
23. b. sarapan
24. a. jam setengah pitu
25. a. konco-koncone

B. JAWABAN

1. kucing
2. banyunan
3. paningal
4. tindak
5. mlaku
6. salaman
7. peteng
8. bodo
9. dirungoke
10. putih

C. JAWABAN

1. basa krama saka angka-angka ing ngisor iki:


a. Siji = setunggal
b. loro = kalih
c. telu = tiga
d. papat = sekawan
e. lima = gangsal
2. swarane kewan-kewan ing ngisor iki :
a. Kucing = ngeong-ngeong
b. Wedus = mbek-mbek
c. Pitik = petok-petok / kukuruyuk

3. piranti-piranti kanggo masak :


- wajan
- kompor
- panci
- serok
- priok
- peso

4. gunane piranti ing ngisor iki :


a. buku = kanggo nulis
b. wajan = kanggo masak
c. topi = kanggo nutupi sirah

5. basa kramane kalimat ing ngisor iki :


a. ibu lagi adus = ibu nembe siram
b. bapak lagi mangan = bapak nembe dhahar

Anda mungkin juga menyukai