Anda di halaman 1dari 136

JADUAL PEMBAHAGIAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) (TEORI)

HT-013-2:2012 PEMBUATAN ROTI

C02: PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

Work Activities Lesson Plan Information Sheet Assignment Sheet

1. Mengenalpasti keperluan HT – 013-2:2012-C02/P(1/6)


penyediaan inti manis dan (Keperluan penyediaan inti
savori manis dan savori )
i. Mengikut amalan
keselamatan, kebersihan
dan kesihatan seperti:
 OSHA
 Akta Kualiti alam sekitar
1974 (Act127)
 Produk Halal
HT – 013-2:2012-C02/P(1/3)PM HT – 013-2:2012-BC02/T(1/4)
 HACCP
(Keperluan penyediaan inti manis (keperluan penyediaan pizza)
 GMP
dan savori) ii. Borang pesanan inti manis dan
savori
iii. Kuantiti pengeluaran
iv. Masa penghantaran
v. Resepi standard inti manis dan
savori.
vi. Jenis-jenis inti manis dan
savori seperti;
 Buah-buahan
 Krim
 Kekacang
 Manis dan savori
lapisan
 Kastard
 Lapisan pedas.
vii. Langkah kerja penyediaan inti
manis dan savori.

2. Menyediakan inti manis dan HT – 013-2:2012-C02/P(2/6)


savori mise en place (penyediaan inti manis dan
savori mise en place)

i. Jenis-jenis perkakasan dan


peralatan memasak seperti:
 Pan
 Penimbang
 Pemukul
 Cawan penyukat
 Mesin pengadun HT – 013-2:2012-BC02/T(2/4)
HT – 013-2:2012-C02/P(1/3)PM
( penyediaan inti manis dan savori  dapur ( penyediaan inti manis dan savori
ii. Fungsi dan kegunaan mise en place)
mise en place)
perkakasan dan peralatan
untuk memasak inti manis dan
savori.
iii. Kenalpasti ramuan inti manis
dan savori:
 Gula
 Susu
 Tepung kastard
 Cili
 Tuna

3. Menjalankan penyediaan inti HT – 013-2:2012-C02/P(3/6)


manis dan savori (penyediaan inti manis dan HT – 013-2:2012-BC02/T(3/4)
HT – 013-2:2012-C02/P(1/3)PM savori ) (penyediaan inti manis dan savori )
(penyediaan inti manis dan savori )
i. Teknik mengadun ramuan inti:
 Memukul
 Membentuk.
ii. Kaedah memasak inti manis dan
savori seperti:
 Sauté
 Menggoreng
 Mengukus
iii. Prosedur penyediaan inti manis
dan savori.

4. Memeriksa kualiti dan kuantiti HT – 0132:2012-C02/P(4/6)


inti manis dan savori (Kualiti dan kuantiti inti manis
dan savori)
i. Tekstur Inti manis dan Savori HT – 013-2:2012-BC02/T(4/4)
HT – 013-2:2012-C02/P(2/3)PM ii. Aroma inti manis dan savori
(Kualiti dan kuantiti inti manis dan
( kualiti dan kuantiti inti manis dan iii. Warna inti manis dan savori.
savori ) iv. Rasa dan perasa inti manis dan savori )
savori.
v. Kuantiti dan kualiti inti manis dan
savori seperti:
 Proses penyediaan
 Suhu
5. Menjalankan penyimpanan HT – 013-2:2012-C02/P(5/6)
produk inti manis manis dan (Kualiti dan kuantiti pizza)
savori. i. Jenis-jenis bekas
pembungkusan seperti:
 Pembungkusan
 Plastik
 kertas HT – 013-2:2012-BC02/T(4/4)
HT – 013-2:2012-C02/P(3/3)PM
 Aluminium (penyimpanan produk inti manis
(penyimpanan produk inti manis
 Bekas Makanan manis dan savori)
manis dan savori )
ii. Suhu penyimpanan produk.
iii. Jangkasamasa penyimpanan
inti manis dan savori
iv. Melabelkan produk Inti manis
dan savori
v. Prosedur penyimpanan inti
manis dan savori iaitu:
 First In First Out (FIFO)
Last In Last Out (LIFO)

6. Merekod aktiviti penyediaan HT – 013-2:2012-C02/P(6/6)


inti manis dan savori (rekod aktiviti inti manis dan
savori )
i. Aliran laporan.
ii. Format laporan penyediaan inti
manis dan savori. HT – 013-2:2012-BC02/T(4/4)
HT – 013-2:2012-C02/P(3/3)PM iii. Kaedah membuat laporan (merekod aktiviti inti manis dan
(rekod aktiviti inti manis dan savori ) aktiviti inti manis dan savori. savori )
 lisan
 Senarai semak
 Bertulis
Procedur membuat laporan
aktiviti inti manis dan savori.
JADUAL PEMBAHAGIAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) (AMALI)
HT-013-2:2012 PEMBUATAN ROTI

C02: PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

Work Activities Lesson Plan Work Sheet

1. Mengenalpasti keperluan penyediaan HT – 013-2:2012-C02/K(2/2)PM


inti manis dan savori (Keperluan penyediaan inti manis dan
savori)
i. Mengikut amalan keselamatan,
kebersihan dan kesihatan seperti:
 OSHA
 Akta Kualiti alam sekitar 1974 (Act127)
 Produk Halal
 HACCP
 GMP
ii. Borang pesanan inti manis dan savori
HT – 013-2:2012-C02/P(1/1)PM
iii. Kuantiti pengeluaran
(Keperluan penyediaan inti manis dan savori ) iv. Masa penghantaran
v. Resepi standard inti manis dan savori.
vi. Jenis-jenis inti manis dan savori seperti;
 Buah-buahan
 Krim
 Kekacang
 Manis dan savori lapisan
 Kastard
 Lapisan pedas.
vii. Langkah kerja penyediaan inti manis dan
savori.
2. Menyediakan inti manis dan savori HT – 013-2:2012-C02/K(2/2)PM
mise en place (inti manis dan savori mise en place)

i. Jenis-jenis perkakasan dan peralatan


memasak seperti:
 Pan
 Penimbang
 Pemukul
 Cawan penyukat
 Mesin pengadun
 dapur
ii. Fungsi dan kegunaan perkakasan dan
peralatan untuk memasak inti manis dan
savori.
HT – 013-2:2012-C02/P(1/1)PM iii. Kenalpasti ramuan inti manis dan savori:
( penyediaan inti manis dan savori mise en place )  Gula
 Susu
 Tepung kastard
 Cili
 Tuna
sikap:
i. menyusun tempat dalam penyediaan
inti manis dan savori mise en place

keselamatan:
i. berhati-hati dalam memeriksa
peralatan dalam keadaan yang baik.
ii. Mematuhi amalan keselamatan
iii. Mematuhi arahan guru.

3. Menjalankan penyediaan inti manis HT – 013-2:2012-C02/K(2/2)PM


dan savori (Penyediaan inti manis dan savori )
i. Teknik mengadun ramuan inti:
HT – 013-2:2012-C02/P(1/1)PM
 Memukul
( Penyediaan inti manis dan savori )
 Membentuk.
ii. Kaedah memasak inti manis dan savori
seperti:
 Sauté
 Menggoreng
 Mengukus
iii. Prosedur penyediaan inti manis dan savori.

sikap:
i. Mengamalkan kebersihan .
ii. Kemas dan susun tempat penyediaan
inti manis dan savori

keselamatan:
i. Memakai pakaian lengkap
keselamatan.
ii. Berhati-hati menggunakan peralatan
tajam.
4. Memeriksa kualiti dan kuantiti inti HT – 0132:2012-C02/K(2/2)PM
manis dan savori (kualiti dan kuantiti inti manis dan savori )

i. Tekstur Inti manis dan Savori


ii. Aroma inti manis dan savori
iii. Warna inti manis dan savori.
iv. Rasa dan perasa inti manis dan savori.
v. Kuantiti dan kualiti inti manis dan savori
seperti:
 Proses penyediaan
HT – 013-2:2012-C02/P(1/1)PM  Suhu
(kualiti dan kuantiti inti manis dan savori ) sikap:
i. Mengamalkan kebersihan .
ii. Kemas dan susun tempat penyediaan
inti manis dan savori

keselamatan:
i. Memakai pakaian lengkap
keselamatan.
ii. Berhati-hati menggunakan peralatan
tajam.
5. Menjalankan penyimpanan produk inti HT – 013-2:2012-C02/K(2/2)PM
manis manis dan savori. (penyimpanan produk inti manis manis
dan savori )

i. Jenis-jenis bekas pembungkusan seperti:


 Pembungkusan
 Plastik
 kertas
 Aluminium
 Bekas Makanan
ii. Suhu penyimpanan produk.
HT – 013-2:2012-C02/P(1/1)PM iii. Jangkasamasa penyimpanan inti manis
(penyimpanan produk inti manis manis dan savori.) dan savori
iv. Melabelkan produk Inti manis dan savori
v. Prosedur penyimpanan inti manis dan
savori iaitu:
 First In First Out (FIFO)
 Last In Last Out (LIFO

Sikap:
Bertanggungjawab dalam memeriksa
penyimpanan produk inti manis manis
dan savori

6. Merekod aktiviti penyediaan inti manis HT – 013-2:2012-C02/K(2/2)PM


dan savori (Merekod aktiviti penyediaan inti manis
dan savori )

i. Aliran laporan.
ii. Format laporan penyediaan inti manis
HT – 013-2:2012-C02/P(1/1)PM dan savori.
(rekod penyediaan inti manis dan savori ) iii. Kaedah membuat laporan aktiviti inti
manis dan savori.
 lisan
 Senarai semak
 Bertulis
iv. Procedur membuat laporan aktiviti inti
manis dan savori.
sikap:
i. teliti dalam menulis laporan.
ii. Jelas dan bertanggungjawab dalam
laporan aktiviti penyediaan penyediaan
inti manis dan savori
iii. Mematuhi tarikh akhir laporan akan
dihantar.

Keselamatan:
- Tiada.
JADUAL PEMBAHAGIAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM)
PENILAIAN BERTERUSAN
HT-013-2:2012 PEMBUATAN ROTI
C02: PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

Work Activities Knowledge Assessment Performance Assessment


(KA) (PA)

1. Mengenalpasti keperluan penyediaan


inti manis dan savori

2. Menyediakan inti manis dan savori


mise en place
HT – 013-2:2012-C02/KA (1/1) HT – 013-2:2012-C02/PA(1/1)

3. Menjalankan penyediaan inti manis dan


savori

4. Memeriksa kualiti dan kuantiti inti manis


dan savori
5. Menjalankan penyimpanan produk inti
manis manis dan savori.

6. Merekod aktiviti penyediaan inti manis


dan savori
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS KERJA

KOD DAN NAMA HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI


PROGRAM

TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

NO. DAN PENYATAAN 1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI


AKTIVITI KERJA
SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI SAVORI

NO. KOD HT-013-2:2011/C02/ K ( 2/2 ) Muka surat 1 drp 8

TAJUK: PENYEDIAAN INTI SAVORI

MATLAMAT: Pada akhir modul ini, pelajar mesti boleh:

1. Mengenal pasti keperluan penyediaan inti savori


2. Menyediakan peralatan untuk membuat inti savori
3. Menjalankan penyediaan inti savori .
4. Uji kualiti dan kuantiti inti savori
5. Menyimpan inti savori yang telah siap
NO KOD HT-013-2:2011/C02/ K ( 2/2 ) Mukasurat 2 drp 8

PLAN, DATA AND JADUAL: Pelbagai inti savouri

Inti Ayam Inti tuna lada hitam

Inti sayur campur Inti ayam Turkey dan cheese

KESELAMATAN
• Pastikan peralatan bersih dan selamat
• Pastikan dapur bersih dan selamat
• Pastikan kerja dilakukan dengan betul

BAHAN, ALATAN KECIL DAN PERALATAN

1 Mixer
2 Mangkuk Adunan
3 Sudu penyukat
4 Penimbang
5 Pemukul telur
6 Kuali dan periuk
7 Dapur gas
8 Pisau
9 Papan Landas

BAHAN. INTI SAVORI (INTI AYAM)


500 gm daging ayam
50 gm bawang merah
5 gm bawang putih
100 gm minyak.
1 sudu teh tepung jagung
1 sudu teh lada sulah
½ sudu teh garam
100 gm kacang hijau
100 gm lobak merah
4 sudu teh air
NO KOD HT-013-2:2011/C02/ K ( 2/2 ) Mukasurat 3 drp 8

LANGKAH KETERANGAN

1. Mengenalpasti 1.1 Semak pesanan


keperluan a. Semak senarai
penyediaan inti b. Nama item
savori c. Tarikh diperlukan

1.2 Tentukan kuatiti produk.


a. Jumlah diperlukan

1.3 Tentukan masa penghantaran


a. Masa menyiapkannya

1.4 Inti savouri menggunakan resepi standard.

BAHAN. INTI SAVOURI (INTI AYAM)


500 gm daging ayam
50 gm bawang merah
5 gm bawang putih
100 gm minyak.
1 sudu teh tepung jagung
1 sudu teh lada sulah
½ sudu teh garam
100 gm kacang hijau
100 gm lobak merah
4 sudu teh air

KAEDAH
1. Panaskan minyak
2. Tumiskan bawang dan bawang putih
3. Masukkan ayam
4. Masukkan lobak merah dan kacang hijau
5. Pekatkan dengan tepung jagung dan air
6. garam dan lada
7. Ketepikan sehingga sedia untuk digunakan.

1.5 Memasak Inti savori Inti sayur

Inti cendawan Inti Ayam


NO KOD HT-013-2:2011/C02/ K ( 2/2 ) Mukasurat 4 drp 8

LANGKAH KETERANGAN

1.6 Menentukan langkah kerja


• Menyediakan peralatan
• Menyediakan ramuan
• Memasak inti
• Menyimpan inti di dalam peti sejuk
• Menggunakan inti

2. Menyediakan inti savori 2.1 Tentukan jenis alat memasak dan peralatan
mise en place 2.2 Tentukan fungsi dan penggunaan alat memasak dan
peralatan
2.3 Susun alat memasak dan peralatan

3 Menjalankan penyediaan 3.1 Mengikut resepi standard


inti savori 3.2 Mengunakan alat dan peralatan.

Mise en place

3.3 Pastikan jumlah kandungan mengikut resepi standard


3.4 Menyediakan jumlah kandungan mengikut resepi
standard
3.5 Teknik memasak inti

Langkah 1 Langkah 2
Tumis bawang Masukan ayam
NO KOD HT-013-2:2011/C02/ K ( 2/2 ) Mukasurat 5 drp 8

LANGKAH KETERANGAN

Langkah 3 Langkah 4
Masukan sayur campur Pekatkan dengan tepung
jagung

Langkah 5 Langkah 6
Masukan garam dan lada hitam Masak dalam oven suhu
secukup rasa 180ºc

3.6 Gunakan teknik memasak inti mengikut langkah langkah yang


betul seperti langkah di atas.

4. Memeriksa 4.1 Uji tekstur


kualiti dan a. Tekstur paste ayam
kuantiti inti b. Sayur tidak benyek
savori c. Kanji jagung tidak terlalu pekat

4.2 Uji aroma


a. Tidak terlalu panas
b. Mesti sederhana
c. Tidak masin

4.3 u j i w a r n a
a. Warna menentukan jenis rasa
b. Contoh: Inti ayami warna menyelerakan

4.4 U j i r a s a
a . Rasanya yang tersendiri
b . Tidak manis

4.5 Kuantiti mengikut pesanan.


NO KOD HT-013-2:2011/C02/ K ( 2/2 ) Mukasurat 6 drp 8

LANGKAH KETERANGAN

5 . Menjalankan 5.1 Pembungkusan yang sesuai


penyimpanan
produk inti savori

 Bentuk segi
 Tahan lama
 Lut sinar
 Mudah kenal pasti kandungan

5.2 Menentukan suhu untuk simpanan.


 Chiller -0ºc - 4ºc
 Freezer -4ºc- 10ºc

5.3 Tentukan tarikh luput


 Label tarikh pengeluaran
 Label suhu untuk disejukkan
 Periksa dulu sebelum guna

5.4 Labelkan produk


 Nama produk
 kegunaan

5.5 Tampalan mengikut prosedur


 bekas dilindungi
 bekas lutsinar
 bekas bersih
NO KOD HT-013-2:2011/C02/ K ( 2/2 ) Mukasurat 7 drp 8

NO TAHAP PENCAPAIAN TERIMA TIDAK CATATAN


DITERIMA

A PROSES KERJA

1. Mise en place
 Mengamalkan prosedur kerja
yang baik
 Menggunakan peralatan yang
sesuai

2. Resepi Standard
 Mengikut sukatan

3. Teknik Penyediaan
 Kaedah masak yang betul

4. Kaedah Penyimpanan
 Menggunakan pembungkusan
yang betul
 Suhu yang betul

5. Masa Pengurusan
 Menepati masa
B HASIL KERJA

1. Warna
 Menentukan warna
 Warna yang menyelerakan

2. Rasa
 Mengikut masakan
 Tidak masin dan pedas

3. Tekstur
 Tekstur ayam
 Sayur tidak benyek
 kanji jagung tidak terlalu pekat
4. Aroma
 Tidak pedas
 Rasa sederhana
NO KOD HT-013-2:2011/C02/ K ( 2/2 ) Mukasurat 8 drp 8

NO TAHAP PENCAPAIAN TERIMA TIDAK CATATAN


DITERIMA
C 3. SIKAP
1. Memakai uniform sepenuhnya
2. Peralatan dibasuh selepas
digunakan
3. Simpan peralatan di tempat yang
sebenar.
4. Menepati masa

D 5. KESELAMATAN

1. Mengikut peraturan keselamatan.


2. Menggunakan peralatan yang
betul.
3. Sentiasa mengamalkan kebersihan
dan keselamatan.

................................................... ...................................................
( Nama dan tandatangan pelatih) (Nama dan tandatangan penilai)

Tarikh:________________________ Tarikh:____________________
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS KERJA

KOD DAN NAMA HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI


PROGRAM

TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

NO. DAN PENYATAAN 1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS


AKTIVITI KERJA
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS

NO. KOD : HT-013-2:2011/C02/ K ( 1 /2 ) Muka surat 1 drp 8

TAJUK: PENYEDIAAN INTI MANIS


MATLAMAT: Pada akhir modul ini, pelajar mesti boleh:

1. Mengenal pasti keperluan penyediaan inti manis


2. Menyediakan peralatan untuk membuat inti manis.
3. Menjalankan penyediaan inti manis.
4. Uji kualiti dan kuantiti inti manis.
5. Menyimpan inti yang telah siap.
NO. KOD : HT-013-2:2011/C02/ K (1/2 ) Mukasurat 2 drp 8

PLAN, DATA AND JADUAL:

Pelbagai inti manis

KESELAMATAN
• Pastikan peralatan bersih dan selamat
• Pastikan dapur bersih dan selamat
• Pastikan kerja dilakukan dengan betul

BAHAN, ALATAN KECIL DAN PERALATAN.

1 Mixer
2 Mangkuk Adunan
3 Sudu penyukat
4 Penimbang
5 Pemukul telur
6 Kuali dan periuk
7 Dapur gas
8 Pisau
9 Papan Landas
BAHAN INTI

Inti pai manis

500 g Susu
500 g Krim
10 biji Telur
350 g Gula
1 sk Vanilla
1/2 sk Garam
NO. KOD : HT-013-2:2011/C02/ K (1/2 ) Mukasurat 3 drp 8

LANGKAH KETERANGAN

1. Mengenalpasti keperluan 1.1 Semak pesanan


a. Semak senarai
penyediaan inti manis b. Nama item
c. Tarikh diperlukan

1.2 Tentukan kuatiti produk.


a. Jumlah diperlukan

1.3 Tentukan masa penghantaran


a. Masa menyiapkannya

1.4 Inti manis menggunakan resepi standard.


a. Inti manis pai
500 gm susu
500 gm krim
10 nos telur
350 gm gula
1 tsp Vanilla
1 pinch garam
Cara;
• Campur susu dan krim
• Masukan gula,telur,vanilla dan garam
• Gaul hingga sebati
• Ketapikan sehingga ingin digunakan.

1.5 Menentukan jenis inti

Pai labu Pai teh hijau

Pai Pear Pai Bluberry


NO. KOD : HT-013-2:2011/C02/ K (1/2 ) Mukasurat 4 drp 8

LANGKAH KETERANGAN
1.6 Menentukan langkah kerja
• Menyediakan peralatan
• Menyediakan ramuan
• Memasak inti
• Menyimpan inti di dalam peti sejuk
• Menggunakan inti

2. Menyediakan inti 2.1 Tentukan jenis alat memasak dan peralatan


manis mise en place 2.2 Tentukan fungsi dan penggunaan alat memasak dan
peralatan
2.3 Susun alat memasak dan peralatan

3. Menjalankan penyediaan 3.1 Mengikut resepi standard


inti manis 3.2 Peralatan yang digunakan

Miseenplace

3.3 Pastikan jumlah kandungan mengikut resepi standard


3.4 Menyediakan jumlah kandungan mengikut resepi
standard
3.5 Teknik memasak inti

Langkah 1 Langkah 2
Pukul krim hingga kembang Masukkan telur

Langkah 3 Langkah 4
Masukan gula Titiskan esen vanila
NO. KOD : HT-013-2:2011/C02/ K (1/2 ) Mukasurat 5 drp 8

LANGKAH KETERANGAN

Langkah 5 Langkah 6

Tuangkan mentega cair Kacau hingga sebati dan


bakar suhu 180ºc

3.6 Ikut langkah penyediaan

4. Memeriksa kualiti dan 4.1 Uji tekstur


kuantiti inti manis
a. Lembut
b. Tidak berketul-ketul

4.2 Aroma.
a. Mempunyai bau
b. Bau vanila
c. Boleh menggunakan madu atau sirap gula untuk pilihan
manis

4.3 Warna
a. Warna menentukan jenis rasa
b. Contoh: Tart coklat mesti warna coklat.
Tart Blueberry mesti mempunyai warna ungu.
4.4 Rasa
a. Ia mesti mempunyai rasa yang tersendiri
b. Contoh: pai labu, mesti mempunyai rasa labu

4.5 Kuantiti mengikut pesanan


a. Sahkan kuantiti pengisian manis untuk bertemu dengan
perintah tetap
b. Untuk memastikan betul campuran boleh didapati untuk
pesanan
NO. KOD : HT-013-2:2011/C02/ K (1/2 ) Mukasurat 6 drp 8

LANGKAH KETERANGAN
5.1 Pembungkusan yang sesuai

5. Menjalankan penyimpanan  4 segi


produk inti manis  Tahan lama
 Lut sinar
 Mudah dikenal pasti
kandungan

5.2 Menentukan suhu untuk simpanan.


 Chiller - 0ºc - 4ºc
 Freezer - -4ºc- 10ºc

5.3 Tentukan tarikh luput


 Label tarikh pengeluaran
 Label suhu untuk disejukkan
 Periksa dulu sebelum guna

5.4 Labelkan produk


 Nama produk
 Kegunaan

5.5 Tampalan mengikut prosedur


 bekas dilindungi
 bekas lutsinar
 bekas bersih
ID UNIT KOMPETENSI HT-013-2:2011/C02/ K ( 1/2 ) Muka surat 7 drp 8

SENARAI SEMAK KERJA

NO TAHAP PENCAPAIAN TERIMA TIDAK CATATAN


DITERIMA

A PROSES KERJA

1. Miseenplace
 Mengamalkan prosedur kerja
yang
aik
 Menggunakan peralatan yang
sesuai

2. Resepi Standard
 Mengikut sukatan

3. Teknik Penyediaan
 kaedah masak yang betul

4. Kaedah Penyimpanan
 Menggunakan pembungkusan
yang betul
 Suhu yang betul

5. Masa Pengurusan
 Menepati masa
B HASIL KERJA

1. Warna
 Menentukan warna
 Warna yang menyelerakan

2. Rasa
 Mengikut masakan
 Tidak masin dan pedas

3. Tekstur
 Tekstur ayam
 Sayur tidak benyek
 kanji jagung tidak terlalu pekat
4. Aroma
 Tidak pedas
 Rasa sederhana
ID UNIT KOMPETENSI HT-013-2:2011/C02/ K ( 1/2 ) Muka surat 8 drp 8

NO TAHAP PENCAPAIAN TERIMA TIDAK CATATAN


DITERIMA
C 3. SIKAP
1. Memakai uniform sepenuhnya
2. Peralatan dibasuh selepas
digunakan
3. Simpan peralatan di tempat yang
sebenar.
4. Menepati masa

D 5. KESELAMATAN

1. Mengikut peraturan keselamatan.


2. Menggunakan peralatan yang
betul.
3. Sentiasa mengamalkan kebersihan
dan keselamatan.

................................................... ...................................................
( Nama dan tandatangan pelatih) (Nama dan tandatangan penilai)

Tarikh:______________________________ Tarikh: ____________________


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS PENERANGAN
KOD DAN NAMA ( INFORMATION SHEET )
HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI
PROGRAM
TAHAP
2
NO. DAN TAJUK UNIT
KOMPETENSI C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI


MANIS DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
NO. DAN PENYATAAN 4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
AKTIVITI KERJA SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO. KOD HT-013-2:2011/C02/ P ( 1/6 ) Muka Surat 1 drp 11

TAJUK: KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN INTI SAVORI.

TUJUAN: KERTAS PENERANGAN INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI


MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN KEPADA MURID TENTANG
KEPERLUAN DALAM PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI.
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/6 ) Mukasurat 2 drp 11

PENERANGAN:

1. Pengenalan kepada inti

Inti adalah campuran makanan yang digunakan untuk mengisi bun, puff, donat, roti,
pastri, pau dan ladu. Inti boleh dibuat dengan menggunakan pelbagai bahan. Ini
akan memberikan pelbagai rasa dengan aroma tersendiri. Ia boleh dihasilkan
dengan menggunakan daging, ayam, makanan laut, sayur-sayuran, buah-buahan,
kacang dan krim. Ia dibahagikan kepada 2 jenis iaitu:

Inti Manis Inti Savori

i. Inti Manis

Asas inti manis

Asas inti manis dibuat menggunakan krim, susu,


telur, gula, mentega dan berperisa (contoh - vanilla).
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/6 ) Mukasurat 3 drp 11

Penggunaan pelbagai bahan Inti manis boleh disediakan dengan


menggunakan pelbagai bahan seperti:

a) Buah segar (epal, pic, pir, nanas


dan kiwi)
b) Beri (strawberi, blueberry,
raspberry dan ceri)
c) Nut (Walnut, Hazelnut, kacang
kemiri, Almond)
 Inti nut / berasaskan kacang
dibuat menggunakan
keseluruhan, parut, dicincang
atau dihiris
d) Kastad
 Inti kastard dibuat
menggunakan susu, telur, gula
atau tepung kastad.
 Ia boleh menggunakan perisa
vanilla, coklat, puri buah-
buahan atau jus
e) Krim

Bentuk inti
Inti buah-buahan boleh menjadi dalam bentuk
keseluruhan, dihiris atau puri buah - buahan.

Biasanya ia dimasak dengan menggunakan


gel, pektin atau tepung jagung.
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/6 ) Mukasurat 4 drp 11

ii. Inti Savori

Asas inti savori

Inti Savori disediakan dengan menggunakan


telur, double cream atau susu.

Perasa asas adalah garam dan lada

Inti ini biasanya ditumis sebelum dimasukkan


dalam selongsong pai atau bun.

Contoh bahan yang digunakan ialah ayam,


daging lembu, makanan laut dan sayur-
sayuran

Ia boleh diperisakan menggunakan rempah


seperti thyme, rosemary atau rempah lain.

2. Peraturan tetap inti manis.


NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/6 ) Mukasurat 5 drp 11

2.1 Definisi

• Sesuatu peraturan dianggap berkuatkuasa sehingga berubah secara khusus


atau ditarik balik.
• Permintaan dibuat sekali bagi memenuhi pemintaan berkala.
• Satu pesanan barangan yang akan dihantar secara berkala, tanpa memerlukan
pembaharuan pesanan itu sebelum setiap penghantaran.

2.2 Contoh Format Borang Pesanan untuk inti manis dan savori

Format Borang
Pesanan

Outlet :
Tarikh :

No Item Jumlah Tarikh Tarikh Pengambil Nombor


Diperlukan Pesanan telefon
pelangan

Tanda tangan

----------------------------
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/6 ) Mukasurat 6 drp 11

3. Kuantiti Produk

3.1 Definisi

Kuantiti sesuatu produk yang dihasilkan dalam tempoh masa yang tertentu.

3.2 Contoh Borang Kuantiti Produk

Borang Kuantiti Produk


Outlet :
Tarikh :

No Item Kuantiti

Tanda tangan

----------------------------

4. Tempoh penyediaan/tempoh penghantaran

4.1 Definisi

Tempoh masa antara produk siap / dihasilkan dan penerimaan produk oleh pelanggan.
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/6 ) Mukasurat 7 drp 11

5. Jenis inti manis dan savori

5.1 Inti Manis

i) Berasaskan buah

• Inti berasaskan buah adalah yang mempunyai buah-buahan sebagai bahan


utama.
Contoh penggunaan adalah seperti di bawah:

Pastri Cherry Danism Pai Blueberry

Berliner Doughnut Apple Strudel

ii) Krim / Cream


 Bahan utamanya adalah krim.Contoh seperti rajah dibawah

Pai Cream Pai Lemon cream

Éclair Egg Tart


NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/6 ) Mukasurat 8 drp 11

iii) Kacang

• Inti kacang ialah bahan utamanya adalah kacang.


Contoh penggunaan kacang seperti dibawah:-

Pai Hazelnut Pecan Nut Roll

5.2 Inti Savori

i. Asas Savori
Bahan utama inti savouri seperti daging, ayam, karangan laut dan sayur.
Seperti contoh di bawah:-

Kidney pie Chicken crepe Roll

Vegetable vol au vent Salmon and feta cheese quiche

Croissant Pizza
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/6 ) Mukasurat 9 drp 11

6. Resepi standard inti manis dan savori.

i. Inti manis

INTI TELUR

Kuantiti Bahan

500 gm Susu
500 gm Mentega
10 gm Telur
350 gm Gula
1 tbs Vanilla
1 pinch Garam

Cara membuat :

1.Campurkan susu dan mentega


2. Masukan gula,telur,vanilla dan garam.
3. Adun hingga sebati
4. Simpan dan dikeluarkan ketika untuk diguna.
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/ 6) mukasurat 10 of 12

ii. Inti Savori

INTI AYAM

Kuantiti Bahan

500 g ayam cincang


200 g bawang cincang
2 helai daun salam (bay)
500 ml Double cream
100 g Parmesan Cheese
200 g sayur campur
4 sudu besar minyak
Cara Membuat:

• Tumis bawang dan daun salam hingga berbau


• Campurkan ayam yang telah dicincang dan gaul rata.
• Tambahkan sayur campur/mix vege. Kacau rata.
• Tambah double cream, biarkan sehingga cecair berkurangan.
• Tambah Parmesan Cheese, gaul rata dan angkat.

7. Carta Penyediaan inti manis dan savori.

AMBIL RESEPI MISE EN PLACE PENYEDIAAN INTI


MANIS DAN
PESANAN STANDARD
SAVORI

PENYIMPANAN INTI KUALITI DAN KUANTITI


MEREKOD
INTI MANIS DAN SAVORI
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/ 6) mukasurat 11 of 12

SOALAN:

1. Berikan tiga ( 3) contoh inti manis dan inti savori?


Inti manis Inti savori

i. i.

ii. ii.

iii. iii.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan inti?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Nyatakan tiga (3) jenis inti manis yang anda telah pelajari?
i. ______________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________
iii. ______________________________________________________________

4. Lukiskan kembalik carta penyediaan inti manis dan savori?


NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 1/ 6) mukasurat 12 of 12

RUJUKAN:

1. Gail Sokol Thomson Delmar Learning (2006). About Professional Baking 2 Edition
2. Geerts R, Vantage House (1989), Belgian Sweet and Savoury
3. Friberg B, John Wiley & Sons (2006), The Professional Pastry Chef : Fundamental Of
Baking and Pastry ( 4 edition)
4. Karangkraf, Bakery. ISBN : 978-967-5234-98-9
5. Courtine R.. J. & Larousse The Hamlyn Publishing Group ( 1988) Gastronomique Cookery
Encyclopaede. ISBN 0-749-30316-6
6. Gisslen W, John Wiley & Sons Inc (2009), Professional Baking. 5th Edition
7. John C.,Hodder Education (2008), Practical Cookery. 11th Edition
8. Joseph Amendola, Nicole Ress, John Wiley & sons (2002) The Baker’s Manual Fifth
Edition, ISBN 0-471-40525-6
9. Labensky,S.R. Tenbergen, K.G., VanDamme , E & Martel P. Prentice Hall (2004), On baking
: A Textbook of Baking and Pastry Fundamentals
10. Lian M., Times Book International (1981), Guide to Hotel & Catering Services, ISBN 9-97-
65-0932
11. Oppeneder R. (1995). Simply sweet and savoury.Robert Oppeneder
12. Peter P, john wiley and sons (2007). Sweet and savoury & Confections
13. Roux M.& A., Mcdonald & Co.Ltd, The Roux Brother on Patisserie, ISBN 0-356-12379-0
14. Y.H.Hui, Harold Corke, Wiley Blacwell (2006), Bakery Product, Science and Technology,
ISBN :9-780180187-2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KOD DAN NAMA KERTAS PENERANGAN


HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI
PROGRAM ( INFORMATION SHEET )
TAHAP
2
NO. DAN TAJUK UNIT
KOMPETENSI C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS


DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN
PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
NO. DAN PENYATAAN
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
AKTIVITI KERJA
SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO.KOD Muka Surat 1 drp 9


HT-013-2:2011/C02/ P ( 2/6 )

TAJUK: PENYEDIAAN INTI MANIS DAN INTI SAVORI MISE EN PLACE

TUJUAN: KERTAS PENERANGAN INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI MAKLUMAT


DAN PENGETAHUAN KEPADA PELAJAR TENTANG PENYEDIAAN MISE EN
PLACE DAN BAHAN-BAHAN YANG DIGUNAKAN SEBELUM PENYEDIAAN
INTI DILAKUKAN.
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 2 / 6) m/s 2 drp 9

PENERANGAN:

1.Mise en place

Mise en place (miz disebut di Plas, secara literal "meletakkan di tempat") adalah frasa
Perancis yang ditakrifkan oleh Institut Memasak Amerika sebagai "segala-galanya di
tempat" . Ia digunakan dalam dapur profesional untuk merujuk kepada menyusun
bahan-bahan (contohnya daging, sos, barang-barang, rempah, sayur-sayuran segar
dicincang dan komponen lain).

Resipi dikaji semula untuk memeriksa bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan.
Bahan-bahan dibawa keluar, dicuci, dicincang, dan disimpan dalam mangkuk individu.
Peralatan seperti spatula dan pengisar disediakan untuk digunakan dan ketuhar
dipanaskan. Menyediakan bahan di tempat lebih awal daripada masa membolehkan
tukang masak untuk memasak tanpa perlu berhenti dan memasang item yang wajar
dalam resipi dengan kekangan masa.

Pengurusan membuat pengisian untuk memastikan kerja yang dilakukan secara


sistematik. Ia akan membantu dalam peringkat perancangan mengikut tempoh masa,
dengan itu boleh menghalang kerosakan.

• Contoh mise en place penyediaan tempat termasuk:

i. Memilih resipi standard


ii. Penyediaan peralatan
iii.Penyediaan urutan kerja

2. Jenis-Jenis, fungsi dan penggunaan peralatan memasak untuk penyediaan inti


manis dan savori.

i. Peralatan:

Penggunaan peralatan yang besar dalam industri roti ini dapat memperbaiki kualiti
makanan, kualiti pengeluaran dan menjimatkan masa dan tenaga. Biasanya harga
peralatan ini adalah lebih mahal daripada alat tradisional dan peralatan ini agak canggih
dan kompleks untuk beroperasi. Latihan yang betul adalah penting untuk memastikan
pengekalan penggunaan dan boleh dilaksanakan mengikut prosedur yang betul
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 2 / 6) m/s 3 drp 9

NO PERALATAN KEGUNAAAN.

1 Dapur. • Ia diperbuat daripada besi tempa berat


• Ia disediakan dengan lampu dan
kabinet pemanasan
• Fungsi dapur adalah untuk melakukan
kerja memasak.

2. Ketuhar/Oven • Ia digunakan untuk membuat pastri dan


produk roti.
• Suhu boleh dikawal mengikut haba
yang diperlukan.
• Terdapat penentu masa untuk
memantau masa memasak.
• Pilihan terbaik adalah dengan ketuhar
panel kaca. Ini bagi membolehkan
pandangan yang mudah semasa proses
membakar

3. Mesin pengadun/mixer • Ia digunakan untuk mencampuran dan


membuat doh, krim atau mengisi bahan
• Ia mempunyai 3 fungsi kelajuan
(perlahan, sederhana, cepat)
• Ia mempunyai 3 alat tambahan utama
i. Whip- digunakan untuk memukul krim,
telur, dan produk bertekstur lembut
ii. paddle-untuk adunan kek mentega,
biskut dan doh pai.
iii. Hook- Digunakan memukul doh roti
atas doh keras yang lain.

4 Penimbang digital • Skala digital adalah yang terbaik untuk


digunakan untuk mendapatkan ukuran
yang tepat

• Ini adalah untuk memastikan bahawa


NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 2 / 6) m/s 4 drp 9

barang-barang yang ditimbang dengan


betul supaya produk yang dihasilkan
dengan sempurna.

5. Meja kerja • Perlu untuk mempunyai tempat yang


baik untuk menyediakan dan
menghasilkan produk.
• Saiz dan bentuk bergantung kepada
saiz dapur.

ii. Perkakas:

Perkakas dapur adalah, alatan kecil tangan atau alat yang digunakan di dapur, untuk
fungsi yang berkaitan dengan makanan. Alat memasak adalah alatan yang digunakan
di dapur untuk memasak. Nama-nama lain untuk perkara yang sama, atau subset itu,
berasal dari perkataan "barang", dan menggambarkan peralatan dapur dari sudut
pandangan lain adalah peralatan dapur, barangan untuk dapur, ovenware dan barang
bakar, peralatan dapur yang digunakan di dalam ketuhar.

NO PERKAKASAN KEGUNAAN
1 Pan sauté • Digunakan untuk memasak.inti
• Secara umumnya jenis yang terbaik
adalah non stick pan.
• • Saiz bergantung kepada penggunaan

2 Sudu penyukat • Alat ini digunakan untuk mengukur item


dalam kuantiti kecil
• Contoh: garam, rempah, perisa dan
pewarna.
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 2 / 6) m/s 5 drp 9

3. Mangkuk adunan • Saiz adalah berbeza bergantung


mengikut penggunaan
• Digunakan untuk item yang telah
ditimbang.

4. Pemukul telur • Digunakan memukul krim dan putih


telur sehingga berbuih
• Digunakan untuk memastikan
campuran yang akan dicampur

5. Senduk kayu • Digunakan untuk mengacau ramuan


semasa memasak dan selepas
memasak.

6. Pisau • Ia digunakan untuk tujuan seperti


mencincang dan menghiris.

iii. Bahan-bahan
Satu ramuan adalah bahan yang menjadi sebahagian daripada campuran (dalam
pengertian umum). Sebagai contoh, dalam masakan resipi menentukan bahan-bahan
yang digunakan untuk menyediakan hidangan tertentu. Dalam penyediaan piza, bahan-
bahan yang kebanyakannya digunakan terdiri daripada bahan-bahan roti untuk
membuat doh, produk tenusu, sayur-sayuran dan barangan perasa untuk membuat sos
dan topping untuk melengkapkan produk piza.
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 2 / 6) m/s 6 drp 9

NO PERKAKASAN KEGUNAAN
1 Lada bengggala • Lada benggala memberikan sensasi yang
panas dan mencucuk ke lelangit
• Terdapat lada merah,kuning dan hijau

2 Gula.  Gula adalah agen pemanis


 Gula adalah kelas karbohidrat yang
boleh dimakan.
 Ia datang dalam bentuk gula pasir,
kastor, gula aising dan banyak jenis lain.
 Gula pasir sedikit kasar dan gula kastor
berkualiti tinggi
3. susu • Merupakan agen mengikat
• Ia menyumbang kepada rasa lemak dan
berkhasiat.

4. Tepung kastard • Ia adalah agen penebalan.


• Ia menyumbang kepada rasa lemak dan
warna kuning.

5. Serbuk kari • Ia adalah rempah campuran dan


digunakan dalam pembuatan kari ayam.
• Ia berasal dari India
• Ia datang dalam bentuk pedas dan
sederhana

6. Ikan bilis • Ikan bilis adalah sejenis ikan yang kecil


dan masin.
• Ia digunakan dalam kuantiti yang sedikit
kerana rasanya yang masin.
• Ianya dibungkus/terdapat dalam tin.
NO.KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 2 / 6)

7 Garam dan lada hitam • Memberi rasa masin kepada masakan.


• Kuantiti yang diguna bergantung kepada
jenis masakan yang dikehendaki.
• Lada hitam bertindak sebagai agen
perasa kepada makanan

8 Krim  Krim berfungsi sebagai agen pengikat


dan pemberi rasa pada makanan.
• Ia boleh juga digunakan terus daripada
bungkusan yang baru dibeli.

9 Bawang besar dan bawang putih • Bawang putih member aroma yang
wangi apabila digoreng.
 Bawang besar memberi rasa yang
manis pada masakan.

10 Tuna • Tuna merupakan sejenis ikan yang


mengandungi omega 3.
• Ia memberi kelainan rasa pada inti.
• Biasanya ia terdapat dalam tin dengan
campuran minyak.
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 2 / 6 ) m/s 8 drp 9

SOALAN:

1. Apakah kegunaan ketuhar ?


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Apakah kegunaaan penimbang digital?


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Apakah kegunaan susu dalam penyediaan inti?


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Nyatakan tiga (3 ) jenis alat tambahan pada mesin pengadun?


i. __________________________________________________________
ii. __________________________________________________________
iii. __________________________________________________________
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 2 / 6 ) m/s 9 drp 9

RUJUKAN:

1. Gail Sokol Thomson Delmar Learning (2006). About Professional Baking 2 Edition
2. Geerts R, Vantage House (1989), Belgian Sweet and Savoury
3. Friberg B, John Wiley & Sons (2006), The Professional Pastry Chef : Fundamental Of
Baking and Pastry ( 4 edition)
4. Karangkraf, Bakery. ISBN : 978-967-5234-98-9
5. Courtine R.. J. & Larousse The Hamlyn Publishing Group ( 1988) Gastronomique Cookery
Encyclopaede. ISBN 0-749-30316-6
6. Gisslen W, John Wiley & Sons Inc (2009), Professional Baking. 5th Edition
7. John C.,Hodder Education (2008), Practical Cookery. 11th Edition
8. Joseph Amendola, Nicole Ress, John Wiley & sons (2002) The Baker’s Manual Fifth
Edition, ISBN 0-471-40525-6
9. Labensky,S.R. Tenbergen, K.G., VanDamme , E & Martel P. Prentice Hall (2004), On
baking : A Textbook of Baking and Pastry Fundamentals
10. Lian M., Times Book International (1981), Guide to Hotel & Catering Services, ISBN 9-97-
65-0932
11. Oppeneder R. (1995). Simply sweet and savoury.Robert Oppeneder
12. Peter P, john wiley and sons (2007). Sweet and savoury & Confections
13. Roux M.& A., Mcdonald & Co.Ltd, The Roux Brother on Patisserie, ISBN 0-356-12379-0
14. Y.H.Hui, Harold Corke, Wiley Blacwell (2006), Bakery Product, Science and Technology,
ISBN :9-780180187-2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS PENERANGAN
KOD DAN NAMA
( INFORMATION SHEET )
PROGRAM HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI

TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

NO. DAN PENYATAAN 1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS


AKTIVITI KERJA DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO. KOD HT-013-2:2011/C02/ P ( 3/6 ) Muka Surat 1 drp 13

TAJUK: PENYEDIAAN INTI MANIS DAN INTI SAVORI

TUJUAN: KERTAS PENERANGAN INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI MAKLUMAT


DAN PENGETAHUAN KEPADA PELAJAR TENTANG PENYEDIAAN INTI
MANIS DAN SAVORI, TEKNIK MENCAMPURKAN BAHAN SEMASA
PENYEDIAAN INTI DILAKUKAN.
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3 / 6 ) m/s 2 drp 13

PENERANGAN :

1. PENYEDIAAN INTI MANIS

Contoh : Inti Strudel Epal.

LANGKAH 1

Sediakan mise en place:


 Tujuan kerja adalah untuk memastikan persediaan strudel epal boleh dilakukan
secara sistematik. Kerja boleh dibuat mengikut tempoh masa. Ini adalah untuk
mengelakkan pembaziran bahan dan masa.
 Pemilihan resepi adalah sangat penting. Resepi standard merujuk kepada resepi yang
telah disediakan untuk menggelakkan pembaziran bahan dan masa.
 Senarai ramuan merujuk kepada bahan kering atau basah bergantung kepada kuantiti
yang diperlukan dalam resepi.

Di bawah merupakan cara untuk peeling apple (membuang kulit).


 Sediakan pisau yang sesuai untuk buang kulit.

 Ini akan menunjukkan kemahiran seseorang (peeling skills)

 Dengan memegang buah epal, pisau digerakkan mengikut arah bulatan


sehingga kulit dapat dibuang sepenuhnya.
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3 / 6 ) m/s 3 drp 13

• Hasilnya, keseluruhan kulit epal dapat dibuang. Bila diprakktikan selalu, seseorang
itu boleh mengupas kulit epal dengan jumlah yang banyak pada sesuatu masa.

LANGKAH 2

 Epal mesti dihiris secara kepingan atau dihiris berbentuk wedges untuk
menghasilkan apple strudel.
 Hirisan epal tadi mestilah direndam dalam air untuk mengelakkan terjadinya
pemerangan.

LANGKAH 3
 Tambah gula perang, kismis dan serbuk kayu manis kedalam epal tadi.
 Masukkan campuran tadi ke dalam kuali dan dimasak dengan api yang
perlahan.
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3 / 6 ) m/s 4 drp 13

LANGKAH 4
 Bila gula dah cair masukkan mentega .
 Bila epal dah masak aroma epal akan keluar.
 Kemudian sejukkan.

LANGKAH 5

• Masukkan inti yang dah sejuk ke dalam doh. Bakar dalam oven sehingga
warna keperangan.

LANGKAH 6
 Bila dah masak,sejukkan dan potong kecil-kecil.
 Inti mestilah kelihatan lembap dan mempuyai bau yang
menarik.
ID UNIT KOMPETENSI HT-013-2:2011-C02/ P ( 3/6 ) m/s 5 drp 13

2. PENYEDIAAN INTI PEDAS / SAVOURY


Contoh: Chicken crepe roll filling

LANGKAH 1

• Sediakan bahan dan peralatan


• Masa untuk memasak mestilah dirancang supaya mengelakkan pembaziran
bahan dan masa bekerja.
• Pemilihan resipi sangat penting. Resipi standard boleh diguna pakai untuk majlis
tertentu. Bahan/barang-barang kering atau basah bergantung pada menu yang
ingin dihasilkan.

LANGKAH 2
• Panaskan minyak kemudian tumis bawang,cili merah dan kacang peas.
• Masukkan daging ayam dan sebatikan.
• Tambahkan tepung jagung dan air.
• Kacau rata dan perisakan dengan garam.
ID UNIT KOMPETENSI HT-013-2:2011-C02/ P ( 3/6 ) m/s 6 drp 13

3. TEKNIK MENCAMPUR BAHAN

3.1 Memukul

Memukul adalah teknik mengisar ramuan dengan tangan untuk gaul rata. Ia berfungsi
untuk meratakan campuran atau menambah udara. Ia juga membantu untuk
menghapuskan ketulan dalam kuah kerana proses pencampuran tepung atau tepung
jagung.

Pemukul biasanya diperbuat daripada logam, dengan pemegang nipis panjang


dengan gelung dawai. Sesetengah whisk baru disalut dengan plastik untuk digunakan
dengan kuali jenis Teflon.

Ia adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan jumlah telur dan krim. Memukul
dengan kuat akan meningkatkan udara yang terperangkap semasa pencampuran. Ini
akan menyebabkan campuran telur berbuih.

3.2 Putar/folding
Percampuran antara tepung atau campuran kacang ke dalam krim mestilah
menggunakan spatula. Proses percampuran mestilah dilakukan secara
perlahan-lahan supaya udara tidak keluar terlalu banyak dari campuran tadi.
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3/ 6 ) m/s 7 drp 13

4. KAEDAH MEMASAK INTI MANIS & PEDAS

4.1. Menumis

Menumis adalah kaedah memasak makanan yang menggunakan sedikit minyak atau
lemak dalam kuali cetek atas api yang perlahan. Bahan-bahan biasanya dipotong
menjadi kepingan atau dihiris nipis untuk memudahkan proses memasak . Mod
utama pemindahan haba semasa memasak sampai adalah konduksi antara kuali dan
makanan yang sedang dimasak. Makanan yang dimasak mestilah memelihara
tekstur, kelembapan dan rasa.

Menumis sering disamakan dengan kaedah menggoreng, di mana kepingan yang


lebih besar makanan (contohnya, pancungan atau stik) dimasak dengan cepat, dan
dibalik ke kedua-dua belah pihak. Sesetengah tukang masak membuat perbezaan
antara kedua-dua berdasarkan kedalaman minyak yang digunakan, manakala yang
lain menggunakan istilah silih berganti. Menumis berlainan dengan membakar.
Membakar hanya memerangkan permukaan makanan. Minyak zaitun atau mentega
biasanya digunakan untuk memasak tohor, tetapi kebanyakan lemak akan
digunakan. Penggunaan mentega akan menghasilkan lebih banyak perisa selain
boleh membakar pada suhu yang lebih rendah dan lebih cepat daripada lemak lain.
Ini kerana adanya kehadiran pepejal susu dan mentega.
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3/ 6 ) m/s 9 drp 13
8

Dalam kaedah menumis, semua bahan-bahan akan dipanaskan sekali dan dimasak
dengan cepat. Bagi tujuan ini, bahan-bahan dicampurkan sekali dalam kuali itu. Kuali
tumis mesti cukup besar untuk semua makanan. Kebanyakan kuali dijual khusus
sebagai kuali sauté mempunyai asas yang rata yang luas dan sisi yang rendah,
untuk memaksimumkan kawasan permukaan yang ada untuk pemanasan. Sisi
rendah membenarkan penyejatan cepat berlaku dan mengelakkan wap.

Teknik menumis melibatkan penggunaan kuali tumis. Pegang pemegang kuali


dengan kuat dan goncangan kuali boleh dilakukan untuk proses menumis tetapi
ianya akan mengambil masa yang lama.

4.2 Merendidih/Boiling

Dalam masakan, boiling merupakan salah satu kaedah yang menggunakan air yang mendidih,
atau bahan lain seperti susu atau stok. Pendidihan secara perlahan menyebabkan terbentuknya
buih dalam masakan.

Boiling merupakan salah satu teknik masakan. Sesetengah makanan seperti ikan tidak
boleh dimasak dengan kaedah ini kerana ianya boleh merosakkan tekstur makanan. Makanan
seperti daging, ayam, sayur yang keras boleh dimasak dengan kaedah ini kerana ianya
mempunyai tekstur yang kasar dan kuat.

Suhu pendidihan ialah 100°C or 212°F. Penambahan garam dan gula boleh
meningkatkan boiling point. Ini dinamakan titik pendidihan (boiling point). Jika garam
dimasukkan dalam makanan titik pendidihan susah untuk di kenal pasti. Air mendidih
umumnya dilakukan dengan menggunakan haba maksimum. Menyimpan air pada atau
di bawah suhu mendidih memerlukan kawalan lebih berhati-hati .

Dalam keadaan dimana air yang digunakan dicemari oleh bakteria, air mendidih
disejukkan terlebih dahulu sebelum ianya boleh diminum. Proses pendidihan sangat
penting untuk membunuh bakteria yang merbahaya.
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3/ 6 )

Makanan yang sesuai untuk dididihkan termasuklah sayuran, makanan berkanji seperti
beras, kentang, mi, telur, daging, stok dan sup. Kelebihan teknik mendidih ialah ianya
selamat dan ringkas. Selain itu, daging yang didihkan juga akan memudahkan proses
penghadaman. Melalui teknik ini sayur yang dimasak juga lebih berkhasiat kerana nilai
nutrisi dapat dikekalkan.

Selain itu, terdapat juga kelemahan teknik mendidih ini. Antaranya kehilangan vitamin
larut air dalam sayuran yang dimasak. Rupa sayuran juga akan jadi kurang menarik dan
ianya merupakan kaedah memasak yang paling perlahan.

Teknik mendidih boleh dilakukan dengan pelbagai cara:


 Makanan dimasukkan terus ke dalam air mendidih dan biarkan ianya masak
 Makanan dimasukkan ke dalam periuk terlebih dahulu bersama air sejuk kemudian
didihkan.
 Menggunakan kaedah double- boiling
 Teknik mendidih menggunakan air akan menjadikan tekstur makanan lembut atau
separa lembut.
• Contohnya: kacang merah
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3/ 6 ) m/s 10 drp 13

4.3 . Menggoreng/ Frying

Frying / menggoreng merupakan teknik memasak dengan menggunakan minyak


atau lemak. Teknik ini berasal dari Mesir sekitar 2500 masihi. Fungsi minyak dan
lemak adalah sama. Ramai orang memanggil lemak sebagai minyak. Contohnya
seperti minyak sawit dan minyak kelapa. Kedua-dua jenis minyak ini kekal pada
suhu bilik.

Teknik menggoreng berbeza berdasarkan jumlah lemak yang digunakan, masa


memasak, jenis masakan yang ingin dimasak. Misalnya sauté, stir frying, pan
frying, shallow frying dan deep frying.

• Stir frying misalnya kaedah menggoreng dalam kuali seperti dalam


masakan masyarakat Cina.

• Pan frying menggunakan minyak / lemak yang sedikit. Misalnya untuk


bacon minyak tidak digunakan tetapi digantikan dengan lemak. Cara yang
paling cepat dan terbaik untuk kaedah ini adalah membuka penutup kuali
setiap 15 hingga 30 saat.
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3/ 6 ) m/s 11 drp 13

•Shallow frying / cetek merupakan teknik menggoreng menggunakan minyak yang


sangat sedikit. Ia biasanya digunakan untuk menyediakan makanan seperti
kepingan daging dan ikan, sosej, jejari dan sebagainya.Shallow frying juga
digunakan untuk memasak sayuran. Menggoreng cetek akan menyebabkan
tekstur makanan berubah. Ia juga merupakan proses haba yang tinggi,
menyebabkan berlakunya pemerangan atau dikenali sebagai tindak balas
Mallard. Makanan yang dimasak sebahagianya tenggelam,kita harus balik-
balikkan supaya ianya masak dengan rata. Kedua-dua bahagian mestilah
dimasak dengan sempurna.

• Deep frying ialah kaedah memasak dalam minyak yang banyak. Biasanya
menggunakan deep fryer atau chip pan atau penggoreng tekanan. Deep Frying
juga dikenali sebagai dry cooking kerana tidak menggunakan air. Kaedah ini
juga memerlukan suhu yang tinggi bagi memasak makanan. Makanan akan
cepat dimasak.

• Teknik menggoreng menggunakan minyak banyak.


• Contoh : menggoreng karipap
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3/ 6 ) m/s 12 drp 13

4.4 . Mengukus/ Steaming

• Mengukus/steaming salah satu kaedah memasak menggunakan wap. Mengukus


merupakan teknik memasak yang sihat dan sesuai digunakan untuk semua jenis
makanan.

• Mengukus/steaming menggunakan air yang mengelegak di bawahnya. Wap


yang terhasil akan memasakkan makanan di dalamnya.

• Mengukus merupakan kaedah haba lembab untuk memasak makanan.

• Contohnya : Pau kaya


NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3/ 6 ) m/s 13 drp 14

SOALAN :

1. Terangkan definisi bagi :

i) Teknik memutar ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ii) Teknik mengukus?


_____________________________________________________________
____________________________________________________________

iii) Teknik mendidih?


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________
2. Namakan langkah-langkah membuat Inti Strudel Epal?

3. Nyatakan 2 teknik mencampur bahan?

i. ________________________________________________
ii. ________________________________________________

4. Berikan empat jenis kaedah memasak inti manis dan inti savori?
i. ________________________________________________________
ii. ________________________________________________________
iii. ________________________________________________________
iv. _____________________________________________________
NO. KOD HT-013-2:2011-C02/ P ( 3/ 6 ) m/s 14 drp 14

RUJUKAN:

1. Courtine R.J. & Larousse The Hamlyn Publishing Group (1988) Gastronomique Cookery
Encyclopedia, ISBN 0-749-30316-6
2. Friberg B., John Wiley & Sons (2002), The Professional Pastry Chef: Fundamental of
Baking and Pastry (4th edition)

3. Gail Sokol Thomson Delmar Lerning (2006). About Professional Baking. 2nd Edition
4. Geerts R., Vantage House (1989), Belgian Sweet and savouries
5. Gisslen W., John Wiley & Sons Inc (2009), Professional Baking. 5th Edition
6. John C., Hodder Education (2008), Practical Cookery. 11th Edition
7. Joseph Amendola, Nicole Rees, John Wiley & Sons (2002) The Baker’s Manual
FifthEdition , ISBN 0-471-40525-6
8. Karangkraf, Bakeri. ISBN: 978-967-5234-98-9
9. Labensky, S.R., Tenbergen, K.G., VanDamme, E & Martel P., Prentice Hall (2004), On
baking: A Textbook of Baking and Pastry Fundamentals
10. Lian M., Times Book International (1981), Guide to Hotel & Catering Services, ISBN 9-971-
65093-2
11. Oppeneder R. (1995). Simply Sweet and savoury. Robert Oppeneder
12. Peter P, John Wiley and Sons (2007).Sweet and savoury & Confections
13. Roux M.&A., Mcdonald & Co. Ltd, The Roux Brothers on Patisserie, ISBN 0-356-12379-0
14. Y.H.Hui, Harold Corke, Wiley Blacwell (2006), Bakery Products, Science and Technology,
ISBN: 9-780-81380187-2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA


PROGRAM HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI

TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

NO. DAN PENYATAAN 1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS


AKTIVITI KERJA DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO.KOD HT-013-2:2011/C02/ P (3/6 ) Muka Surat 1 drp 5

TAJUK: MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN SAVORI

TUJUAN: UNTUK MEMBERI MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN KEPADA MURID


MENGENAI PEMERIKSAAN KUALITI DAN KUANTITI IN INTI MANIS
DAN SAVORI.
NO.KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 4/6 ) Mukasurat 2 drp 5

PENERANGAN :

INTI MANIS INTI SAVORI

1.Tekstur  Tekstur untuk inti manis  Tekstur inti mestilah boleh


mestilah halus dan tanpa ada diterima, tidak terlebih atau
ketulan. terkurang masak.
 Contohnya: krim lemon untuk  Contohnya:
pai epal. i. Inti menggunakan sayuran
( tidak boleh terlebih
masak)
ii. Inti menggunakan
makanan laut. ( tidak boleh
kurang masak)
iii. Daging atau ayam
mestilah dimasak
sempurna.

2. Aroma  Ia mewakili rasa dan bau  Ia mesti menyerupai nama


makanan yang dihasilkan makanan yang dihasilkan
 Aroma ini akan membantu dan disertakan dengan
untuk membangkitkan selera aroma yang menarik.
dan menarik pelanggan untuk  Aroma ini akan membantu
mencuba dan makan produk untuk membangkitkan
yang dihasilkan. selera dan menarik
 Contohnya: kopi, coklat, vanila pelanggan untuk mencuba
dan lain-lain. dan makan produk yang
dihasilkan.
 Contohnya: herba
digunakan seperti sebuk
kari dan daun bay.

3. Warna  Ia mesti mempunyai warna  Ia mesti mempunyai warna


yang menarik, menyelerakan yang menarik,
dan boleh diterima. menyelerakan dan boleh
 Contohnya: diterima.
i. warna kuning telur dalam tart.  Contohnya:
ii. Warna yang menarik dalam pai i. Kelihatan segar dan
blue beri. menarik ( ikan salmon)
ii. Warna hijau yang segar
bagi bayam.
NO.KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 4/6 ) Mukasurat 3 drp 5

4. Rasa  Rasa perlu melengkapi antara  Rasa tidak terlalu pedas,


satu sama lain. Rasa inti tidak masin, masam dan
terlalu manis dan tidak terlalu berkrim. Rasa mestilah
tawar. bersesuaian dengan
 Contohnya: kerak/doh yang dihasilkan.
i. Pai epal, inti dan kulit mesti  Contohnya:
mempunyai rasa manis yang i. Pai brokoli dan kerak doh
berbeza. yang masin.

5. Kuantiti  Proses penyediaan hendaklah  Proses penyediaan


dan kualiti mengikut arahan resepi hendaklah mengikut
standard. arahan resepi standard.
 Mesti ada standard yang  Mesti ada standard yang
konsisten bagi pengeluaran konsisten bagi
( kuantiti hasil/ pengeluaran, pengeluaran ( kuantiti
produk siap dan rasa). hasil/ pengeluaran, produk
 Suhu yang digunakan bagi siap dan rasa).
setiap bahan hendaklah  Suhu yang digunakan bagi
mengikut kepada kaedah setiap bahan hendaklah
memasak resepi standard. mengikut kepada kaedah
memasak resepi standard.
NO.KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 4/6 ) Mukasurat 4 drp 5

SOALAN:

1. Namakan empat jenis pemeriksaan bagi memeriksa kualiti dan kuantiti inti manis dan
savori?
i. ________________________________________
ii. ________________________________________
iii. ________________________________________
iv. ________________________________________

2. Senaraikan dua ciri-ciri bagi inti manis?


i. ________________________________________
ii. ________________________________________

3. Mengapakah aroma merupakan aspek yang penting dalam penghasilan makanan?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Apakah yang perlu dititikberatkan semasa menilai rasa inti manis?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
NO.KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 4/6 ) Mukasurat 5 drp 5

RUJUKAN :
1. Courtine R.J. & Larousse The Hamlyn Publishing Group (1988) Gastronomique Cookery
Encyclopedia, ISBN 0-749-30316-6
2. Friberg B., John Wiley & Sons (2002), The Professional Pastry Chef: Fundamental of
Baking and Pastry (4th edition)
3. Gail Sokol Thomson Delmar Lerning (2006). About Professional Baking. 2nd Edition
4. Geerts R., Vantage House (1989), Belgian Sweet and savouries
5. Gisslen W., John Wiley & Sons Inc (2009), Professional Baking. 5th Edition
6. John C., Hodder Education (2008), Practical Cookery. 11th Edition
7. Joseph Amendola, Nicole Rees, John Wiley & Sons (2002) The Baker’s Manual
FifthEdition , ISBN 0-471-40525-6
8. Karangkraf, Bakeri. ISBN: 978-967-5234-98-9
9. Labensky, S.R., Tenbergen, K.G., VanDamme, E & Martel P., Prentice Hall (2004), On
baking: A Textbook of Baking and Pastry Fundamentals
10. Lian M., Times Book International (1981), Guide to Hotel & Catering Services, ISBN 9-971-
65093-2
11. Oppeneder R. (1995). Simply Sweet and savoury. Robert Oppeneder
12. Peter P, John Wiley and Sons (2007).Sweet and savoury & Confections
13. Roux M.&A., Mcdonald & Co. Ltd, The Roux Brothers on Patisserie, ISBN 0-356-12379-0
14. Y.H.Hui, Harold Corke, Wiley Blacwell (2006), Bakery Products, Science and Technology,
ISBN: 9-780-81380187-2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA


PROGRAM HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI

TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

NO. DAN PENYATAAN 1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS


AKTIVITI KERJA DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO.KOD HT-013-2:2011/C02/ P (5/6 ) Muka Surat 1 drp 7

TAJUK: PEMBUNGKUSAN DAN PENYIMPANAN INTI MANIS DAN SAVORI

TUJUAN: UNTUK MEMBERI MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN KEPADA


MURID MENGENAI PEMBUNGKUSAN, PENYIMPANAN YANG
BERKESAN DAN SISTEMATIK SUPAYA MAKANAN BERSIH, BOLEH
DIMAKAN DAN MUDAH DIKENALPASTI.
NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 5/6 ) Mukasurat 2 drp 7

PENERANGAN :

Pengilangan makanan biasanya menjalankan proses pembungkusan produk atas tujuan


seperti perlindungan, kesegaran, pemasaran dan mematuhi peraturan-peraturan yang
telah ditetapkan oleh kerajaan.
Pembungkusan adalah kaedah yang digunakan dalam teknologi dimana bahan makanan
disimpan di dalam bekas tertutup di dalam kotak untuk melindungi kandungan sebelum
penggunaan, penyimpanan dan penjualan.

1. KAEDAH PEMBUNGKUSAN

i. Plastik
Plastik adalah bahan pembungkusan serba boleh. Plastik biasanya digunakan
untuk roti, barangan beku dan makanan ringan seperti keju. Botol plastik pula
digunakan untuk minuman dan perasa, minyak masak dan bahan perasa. Dulang
plastik digunakan untuk daging atau ikan segar atau dibekukan.
a. Ia mestilah daripada pelbagai gred makanan
b. Ia mesti mesra alam
c. Boleh digunakan dalam ketuhar gelombang mikro
d. Tidak boleh diperbuat daripada produk kitar semula.

ii. Kertas
a. Ia mestilah daripada pelbagai gred makanan
b. Ia mesti mesra alam
c. Boleh digunakan dalam ketuhar gelombang mikro
d. Tidak boleh diperbuat daripada produk kitar semula.
NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 5/6 ) Mukasurat 3 drp 7

iii. Aluminium
Aluminium merupakan bahan yang mudah dihasilkan, murah, mesra alam dan
boleh dikitar semula. Pembungkusan jenis aluminium boleh menyimpan makanan
dengan selamat abagi tempoh masa yang lama. Ia baik untuk makanan dalam tin,
simpanan daging dan ikan, sebagai pelapik dalaman untuk beg dan juga menutup
makanan dalam dulang plastik.
a. Ia mestilah daripada pelbagai gred makanan
b. Ia mesti mesra alam
c. Boleh digunakan dalam ketuhar.
d. Mesti tahan lama
e. Tidak diperbuat daripada bahan kitar semula.

iv. Bekas makanan.


a. Ia mestilah daripada pelbagai gred makanan
b. Ia mesti mesra alam
c. Boleh digunakan dalam ketuhar gelombang mikro
d. Boleh diperbuat daripada produk kitar semula
e. Kedap udara.
NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 5/6 ) Mukasurat 4 drp 7

2. SUHU PENYIMPANAN PRODUK.


a. Sejuk : 0° C hingga 4 °C
b. Sejukbeku: 0°C hingga -20°C

3. Jangka hayat inti manis dan savori


 Label dengan tarikh pada pembungkusan atau bekas
 Pastikan suhu penyimpanan dengan betul
 Memasak makanan dengan betul.
 Pembungkusan yang sesuai.
 Label yang betul ( mempunyai tarikh dibuat dan tarikh luput)

4. Perlabelan produk akhir bagi inti manis dan savori.


NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 5/6 ) Mukasurat 5 drp 7

 Mestilah dilabelkan ( baik sebelum, tarikh luput)


 Labelkan tarikh pada bungkusan atau bekas.
 Labelkan nama produk.
 Labelkan harga produk.

5. Prosedur penyimpanan inti manis dan savori

i. First in first out (FIFO)


 Untuk memastikan pengeluaran bahan/ produk dilakukan dengan
sewajarnya.
 Kebaikan FIFO:
a. Pengeluaran makanan dilakukan secara teratur dan sistematik.
b. Pergerakan makanan adalah berterusan, teratur dan cekap
c. Makanan mudah dikenalpasti mengikut jenis tertentu.
d. Sistem yang baik untuk menjaga keselamatan makanan.

ii. Last in first out (LIFO)


 Untuk memastikan pengeluaran produk dilakukan dengan sewajarnya.
NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 5/6 ) Mukasurat 6 drp 7

SOALAN:

1. Apakah yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pembungkusan makanan?


i. ________________________________________
ii. ________________________________________
iii. ________________________________________

2. Senaraikan tiga jenis pembungkusan yang boleh digunakan sebagai penyimpanan


produk akhir?
i. ________________________________________
ii. ________________________________________
iii. ________________________________________

3. Namakan dua tempat penyimpanan utama produk dan suhu yang betul?
i. _____________________/_0° C hingga 4 °C
ii. _Sejukbeku____________/_____________________

4. Apakah yang dimaksudkan dengan FIFO?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Nyatakan empat kelebihan perlabelan produk?


i. ___________________________________________________
ii. ___________________________________________________
iii. ___________________________________________________
iv. ___________________________________________________
NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 5/6 ) Mukasurat 7 drp 7

RUJUKAN :
1. Courtine R.J. & Larousse The Hamlyn Publishing Group (1988) Gastronomique Cookery
Encyclopedia, ISBN 0-749-30316-6
2. Friberg B., John Wiley & Sons (2002), The Professional Pastry Chef: Fundamental of
Baking and Pastry (4th edition)
3. Gail Sokol Thomson Delmar Lerning (2006). About Professional Baking. 2nd Edition
4. Geerts R., Vantage House (1989), Belgian Sweet and savouries
5. Gisslen W., John Wiley & Sons Inc (2009), Professional Baking. 5th Edition
6. John C., Hodder Education (2008), Practical Cookery. 11th Edition
7. Joseph Amendola, Nicole Rees, John Wiley & Sons (2002) The Baker’s Manual
FifthEdition , ISBN 0-471-40525-6
8. Karangkraf, Bakeri. ISBN: 978-967-5234-98-9
9. Labensky, S.R., Tenbergen, K.G., VanDamme, E & Martel P., Prentice Hall (2004), On
baking: A Textbook of Baking and Pastry Fundamentals
10. Lian M., Times Book International (1981), Guide to Hotel & Catering Services, ISBN 9-971-
65093-2
11. Oppeneder R. (1995). Simply Sweet and savoury. Robert Oppeneder
12. Peter P, John Wiley and Sons (2007).Sweet and savoury & Confections
13. Roux M.&A., Mcdonald & Co. Ltd, The Roux Brothers on Patisserie, ISBN 0-356-12379-0
14. Y.H.Hui, Harold Corke, Wiley Blacwell (2006), Bakery Products, Science and Technology,
ISBN: 9-780-81380187-2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS PENERANGAN
( INFORMATION SHEET )
KOD DAN NAMA
PROGRAM HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI

TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

NO. DAN PENYATAAN 1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS


AKTIVITI KERJA DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO. KOD HT-013-2:2011/C02/ P (6/6 ) Muka Surat 1 drp 6

TAJUK: MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

TUJUAN: UNTUK MEMBERI MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN KEPADA


MURID MENGENAI AKTIVITI YANG BERKAITAN DENGAN KAEDAH
PENGAJARAN DAN FORMAT MELAPORKAN AKTIVITI YANG
DIJALANKAN.
NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 6/6 ) Mukasurat 2 drp 6

PENERANGAN :

1. PENYEDIAAN FORMAT LAPORAN.

Penyediaan Format Laporan


Nama produk:
Tempat:
Tarikh:
Masa:

Aktiviti kerja Ya Tidak

1. Kebersihan diri dan sikap

2. Keselamatan dan kebersihan

3. Kerja yang sistematik

4. Kaedah pengeluaran

5. Teknik memasak

6. Persembahan produk akhir

7. Rasa

Nama: diperiksa oleh:


_______________________ ___________________

.
NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 6/6 ) Mukasurat 3 drp 6

2. KAEDAH LAPORAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

i. Verbal / lisan
 Kaedah arahan yang disampaikan dari mulut ke mulut.
 Tidak bertulis.

ii. Senarai Semak


 Ia adalah satu bentuk dokuman yang mengandungi perincian tugas.
 Ia adalah satu bentuk dokumen yang digunakan untuk mengesan prestasi
atau aktiviti sesuatu produk.
 Ia juga digunakan untuk merekod kecekapan atau ketidakcekapan individu
menghasilkan produk.
 Ia terdiri daripada butir-butir seperti nama item, tarikh, nama individu,
masa, tempat dan nama penilai.
 Senarai maklumat kecekapan jugak dimasukkan.
 Borang ini perlu dikemukan kepada orang yang bertanggungjawab selepas
penilaian.

iii. Secara bertulis.


 Ia adalah bentuk pengajaran yang telah disenaraikan dengan perkara atau
aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan.
 Contohnya borang resepi standard, memo, nota dan peringatan.

3. PROSEDUR MELAPORKAN AKTIVITI-AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN


SAVORI.

Laporan ini digunakan untuk:


 Memeriksa item/aktiviti yang telah dilakukan pada hari tersebut.
 Memeriksa jumlah pengeluaran yang dilakukan pada hari tersebut.
 Bagi memudahkan pemeriksaan stok dijalankan.
 Menghantar laporan kepada orang yang bertanggungjawab untuk diperiksa
dan diluluskan.
 Setelah diluluskan orang yang membuat laporan pengeluaran haruslah
menandatangani laporan tersebut.
NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 6/6 ) Mukasurat 4 drp 6

4. Contoh laporan pengeluaran.

Contoh:

LAPORAN PENGELUARAN

Premis:

No Perkara Tarikh Masa Kandungan Berat Status


1 Inti cendawan 12/3/2014 9.00 AM 500 BIJI 25 KG SELESAI

2 Inti ayam 12/3/2014 12.00 PM 100 BIJI 1 KG BELUM


SELESAI

Disediakan oleh: Diperiksa oleh:


__________________________ ______________________
NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 6/6 ) Mukasurat 5 drp 6

SOALAN:

1. Apakah yang dimaksudkan dengan laporan secara verbal?


i. ________________________________________
ii. ________________________________________

2. Senaraikan tiga kaedah menyediakan laporan?


i. ________________________________________
ii. ________________________________________
iii. ________________________________________

3. Nyatakan dua kepentingan dalam kaedah laporan secara senarai semak?


i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________

4. Senaraikan tiga (3) fungsi laporan dalam pengeluaran?


i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________

5. Apakah yang anda faham dengan “status” dalam borang pengeluaran?


i. ___________________________________________________
ii. ___________________________________________________
NO. KOD HT-013-2:2011/C02/P ( 6/6 ) Mukasurat 6 drp 6

RUJUKAN :
1. Courtine R.J. & Larousse The Hamlyn Publishing Group (1988) Gastronomique Cookery
Encyclopedia, ISBN 0-749-30316-6
2. Friberg B., John Wiley & Sons (2002), The Professional Pastry Chef: Fundamental of
Baking and Pastry (4th edition)
3. Gail Sokol Thomson Delmar Lerning (2006). About Professional Baking. 2nd Edition
4. Geerts R., Vantage House (1989), Belgian Sweet and savouries
5. Gisslen W., John Wiley & Sons Inc (2009), Professional Baking. 5th Edition
6. John C., Hodder Education (2008), Practical Cookery. 11th Edition
7. Joseph Amendola, Nicole Rees, John Wiley & Sons (2002) The Baker’s Manual
FifthEdition , ISBN 0-471-40525-6
8. Karangkraf, Bakeri. ISBN: 978-967-5234-98-9
9. Labensky, S.R., Tenbergen, K.G., VanDamme, E & Martel P., Prentice Hall (2004), On
baking: A Textbook of Baking and Pastry Fundamentals
10. Lian M., Times Book International (1981), Guide to Hotel & Catering Services, ISBN 9-971-
65093-2
11. Oppeneder R. (1995). Simply Sweet and savoury. Robert Oppeneder
12. Peter P, John Wiley and Sons (2007).Sweet and savoury & Confections
13. Roux M.&A., Mcdonald & Co. Ltd, The Roux Brothers on Patisserie, ISBN 0-356-12379-0
14. Y.H.Hui, Harold Corke, Wiley Blacwell (2006), Bakery Products, Science and Technology,
ISBN: 9-780-81380187-2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS TUGASAN

KOD DAN NAMA


PROGRAM HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI

TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

NO. DAN PENYATAAN 1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI


AKTIVITI KERJA MANIS DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN
PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO KOD. HT-013-2:2011/C02 / T ( 1/4 ) Muka Surat 1 drp 4

NAMA CALON:

NO KAD
PENGENALAN:
TARIKH: MARKAH:

TAJUK: KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI


TUJUAN: untuk memastikan pelatih dalam membezakan penyediaan inti manis dan inti savori .

ARAHAN :
1. Jawab semua soalan
2. Masa diberikan 1 jam
NO KOD. HT-013-2:2011-C02/ T ( 1/4 ) Mukasurat 2 drp 4

BAHAGIAN A: PILIHAN JAWAPAN

1 Apakah makna HACCP?

A. Hazard Analysis Critical Control Point


B. Hazard Analysis Point Critical Control
C. Home Atmosphere Cost Control Point
D. Humid At atmosphere Critical Control Point

2. Mengapakah rambut perlu ditutup ketika menyediakan makanan?

A. Arahan wajib
B. Untuk meningkatkan penampilan
C. Untuk mengelakkan rambut daripada berbau
D. Untuk mengelakkan keguguran rambut ke dalam makanan

3. Apakah yang menyebabkan kita terjatuh di kawasan


dapur?

A. Lantai jubin
B. Lantai licin
C. Tingkat yang moden
D. Lantai patah

4. Apakah tujuan memakai apron di dapur?

A. Untuk melindungi kaki


B. Untuk kelihatan cantik
C. Tujuan kebersihan
D. Mengelak badan daripada tumpahan

5. Apakah jenis kasut yang mesti dipakai di dapur.

A. Kasut keselamatan
B. But kuning
C. Kasut kasual
D. Kasut tumit tinggi

( 5 Markah )
NO KOD. HT-013-2:2011-C02/ T ( 1/4 ) Mukasurat 3 drp 4

BAHAGIAN B: BETUL ATAU SALAH

1. Makanan perlu disimpan dalam bekas yang sesuai untuk mengelakkan pencemaran
makanan
2. Gas atau dapur elektrik perlu dibersihkan selepas digunakan

3. Amalan kebersihan mesti termasuk kebersihan rambut dan hidung

4. Pekerja yang mempunyai selesema tidak dibenarkan untuk memasak makanan

5. 999 adalah talian bebas tol untuk kecemasan

( 5 Markah )

BAHAGIAN C : PADANKAN DENGAN JAWAPAN YANG SESUAI

1.
Bakteria Salmonella

Hazard Analysis Critical


2.
Kecuaian Control Point

3.
Telur Keracunan Makanan

4.
HACCP Kemalangan

5. Kebersihan Makanan Kebersihan

( 5 Markah)
NO KOD. HT-013-2:2011-C02/ T ( 1/4 ) Mukasurat 4 drp 4

BAHAGIAN D : BERIKAN TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETUL

1. Berikan 2 contoh keracunan makanan?


i. ________________________________________
ii. ________________________________________
( 2 Markah )

2. Berikan 2 contoh bakteria dalam makanan?


i. ________________________________________
ii. ________________________________________
( 2 Markah )

3. Senaraikan 4 langkah keselamatan bengkel?


i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________
iv. _________________________________________________________________

( 4 Markah )
4. Senaraikan tiga (3) pakaian yang sesuai untuk pengendali makanan?
i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________

( 3 markah)

5. Berikan 2 jenis lantai yang baik?


i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________

( 2 Markah)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS TUGASAN

KOD DAN NAMA


PROGRAM HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI

TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

NO. DAN PENYATAAN 1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI


AKTIVITI KERJA MANIS DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN
PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO. KOD HT-013-2:2011/C02 / T ( 2/4 ) Muka Surat 1 drp 4

NAMA CALON:

NO KAD
PENGENALAN:
TARIKH: MARKAH:

TAJUK : PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

TUJUAN: Untuk membolehkan murid membezakan keperluan peralatan dan tempat bagi
menyediakan inti manis dan savori.

ARAHAN:

1. Jawab semua soalan

2. Masa yang diberikan adalah 1 JAM


NO KOD. HT-013-2:2011-C02/ T ( 2/4 ) Mukasurat 2 drp 4

BAHAGIAN A: PILIHAN JAWAPAN

1. Apakah jenis tepung yang digunakan untuk penebalan inti pai ayam?
A. Tepung garam
B. Tepung jagung
C. Tepung gandum
D. Tepung ubi

2. Berikut adalah inti manis kecuali?


A. Inti Pai epal
B. Inti Pai ayam
C. Inti pai labu
D. Inti pai Blueberry

3. Apakah jenis perasa yang digunakan untuk menyedapkan inti pai cendawan?
A. Krim
B. Madu
C. Gula
D. Garam dan lada

4. Antara peralatan yang digunakan untuk memasak inti?


A. Oven
B. Periuk
C. Pengukus
D. Kuali leper

5. Apakah peralatan yang TIDAK digunakan dalam penyediaan inti pai ayam?
A. Mixer
B. Sudu kayu
C. Kuali menggoreng
D. Alat penimbang

( 5 Markah )
NO KOD. HT-013-2:2011-C02/ T ( 2/4 ) Mukasurat 3 drp 4

BAHAGIAN B: JAWAPAN BETUL ATAU SALAH

1 Resipi diperlukan sebelum persediaan membuat inti

2 Pai labu adalah contoh inti pai savori

3 Lobak merah, kacang hijau, ayam, garam dan lada adalah bahan untuk
pai daging lembu
4 Kuali mengoreng boleh digunakan untuk tujuan menumis

5 Bowl boleh digunakan sebagai periuk untuk memanaskan susu

(5 Markah )

BAHAGIAN C: PADANKAN JAWAPAN

1.
Skil berat Pai Ayam

2.
Pai hazelnut manis

3.
Inti epal Asas Kacang

4.
Savori Tepung

5. Esen Vanila Gram

( 5 Markah )
NO KOD. HT-013-2:2011-C02/ T ( 2/4 ) Mukasurat 4 drp 4

BAHAGIAN D: ISIKAN TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETUL

1. Terangkan maksud Mise en place?


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pre preparation of recipe ingredient and e
(2 Markah)

2. Berikan 2 contoh inti manis?


i. ___________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________

a. Walnut pie filling (2 Markah


b. Blueberry pie filling

3. Berikan dua (2) jenis perkakas yang digunakan dalam penyediaan inti manis atau inti
savori?
i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________

( 2 Markah)
4. Berikan empat ( 4) jenis bahan yang digunakan dalam membuat inti kaya?
i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________
iv. _________________________________________________________________

( 4 markah)

5. Berikan tiga (3) jenis bahan yang digunakan dalam membuat inti kentang ayam?
i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________

( 3 markah)
NO KOD. HT-013-2:2011-C02/ T ( 2/4 ) Mukasurat 5 drp 4
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS TUGASAN

KOD DAN NAMA


PROGRAM HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI

TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

NO. DAN PENYATAAN 1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI


AKTIVITI KERJA MANIS DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN
PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO.KOD HT-013-2:2011/C02 / T ( 3 /4 ) Muka Surat 1 drp 4

NAMA CALON:

NO KAD
PENGENALAN:
TARIKH: MARKAH:

TAJUK: PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORTI SERTA SEMAKAN KUALITI DAN
KUANTITI

TUJUAN: Penyediaan inti manis dan savori mengikut kualiti dan kuantiti.
ARAHAN:
1. Jawab semua soalan
2. Masa yang diberikan adalah 1 JAM
NO KOD. HT-013-2:2011/C02/ T ( 3 / 4 ) mukasurat 2 drp 4

BAHAGIAN A: PILIHAN JAWAPAN

1. Apakah erti menumis?

A. Menggoreng minyak mendidih


B. Menggoreng sedikit
C. Menggoreng bawang putih
D. Menggoreng di dalam periuk

2. Apakah yang perlu dilakukan untuk membuat proses inti kaya?

A. Goreng
B. Rebus
C. Puri
D. Mendidih

3. Apakah ciri-ciri yang membawa kepada aroma manis dan wangi?

A. Garam dan lada


B. Cili
C. Vanilla
D. Krim

4. Apakah tekstur yang terbaik kaya?

A. Lembut
B. Berketul ketul
C. Kasar
D. Rangup

5. Apakah suhu bakar pai ayam?


A. 300 º c
B. 120 º c
C. 100 º c
D. 180 ° c

( 5 Markah)
NO KOD. HT-013-2:2011/C02/ T ( 3 / 4 ) mukasurat 3 drp 4

BAHAGIAN B: JAWAPAN BETUL ATAU SALAH

1 Krim yang diputar boleh menjadi lebih kembang

2 Cara untuk mengembangkan telur dan krim mesti menggunakan senduk


3 Pai ayam dibuat dengan menggunakan kaedah mendidih

4 Inti pai daging berperisa pedas

5 Bawang boleh memberi aroma menyelerakan untuk inti savori

( 5 Markah )

BAHAGIAN C: PADANKAN JAWAPAN YANG BETUL.

Whisking krim

Kembang Telur

Inti daging
Warna kuning

Aroma pedas Suhu bakar

180ºc Inti labu

( 5 Markah )
NO KOD. HT-013-2:2011/C02/ T ( 3 / 4 ) mukasurat 4 drp 4

BAHAGIAN D: ISIKAN TEMPAT KOSONG BERDASARKAN JAWAPAN YANG DIBERIKAN

Proses percampuran Pai brokoli mise en .


place
Pai rasberi Proses pengembangan

1. Inti ini bewarna hijau. Inti ini dibuat dari _____________________________________________


2. Doh diletak di dalam prover selepas uli untuk _________________________________________
3. _________________________________boleh dimakan bersama dessert.
4. Proses pra menyediaan di panggil _________________________________________________
5. Penyediaan menggunakan bahan seperti krim,gula, telur ,mentega dan vanilla di panggil
____________________________________________________.

( 5 Markah)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

KERTAS TUGASAN

KOD DAN NAMA


PROGRAM HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI

TAHAP 2

NO. DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

NO. DAN PENYATAAN 1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI


AKTIVITI KERJA MANIS DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN
PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

KO KOD. HT-013-2:2011/C02 / T ( 4 /4 ) Muka Surat 1 drp 4

NAMA CALON:

NO KAD
PENGENALAN:
TARIKH: MARKAH:

TAJUK : PENYIMPANAN DAN REKOD PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

TUJUAN: Untuk membolehkan murid merekod dan menyimpan inti manis dan savori

ARAHAN:

1. Jawab semua soalan


2. Masa yang diberikan adalah 1 JAM
NO KOD. HT-013-2:2011/C02/ T ( 4 / 4 ) Mukasurat 2 drp 4

BAHAGIAN A: PILIHAN JAWAPAN

1. Berikut adalah alat pembungkusan kecuali…

A. Suratkhabar
B. Beg plastik.
C. Pembalut aluminiumm
D. Polisterin

2. Yang manakah boleh menyimpan inti dalam jangka masa yang lama?

A. Chiller
B. Bilik stor
C. Sejuk beku
D. Kabinet

3. Apakah makna FIFO?

A. First in first out


B. Fast in fast out
C. Free in free our
D. Frost in frost out

4. Apakah tugas yang hendak dilakukan oleh murid-murid selepas selesai


pengeluaran?

A. Laporan pengeluaran
B. Laporan kemajuan
C. Laporan syarikat
D. Laporan perdagangan

5. Antara arahan berikut TIDAK diberikan di dapur?

A. Senarai semak
B. Lisan
C. Nota bertulis
D. Nota rahsia
( 5 Markah )
NO KOD. HT-013-2:2011/C02/ T ( 4 / 4 ) Mukasurat 3 drp 4

BAHAGIAN B : JAWAB BETUL ATAU SALAH

1. Seorang penyelia mesti memberi arahan kepada pelatih mereka

2. Semua aktiviti pengeluaran tidak perlu direkodkan

3. Senarai semak adalah satu bentuk bertulis

4. Inti yang cepat rosak, mesti disimpan dalam peti sejuk untuk
mengekalkan jangka hayat

5. Tarikh Pengeluaran mesti dilabelkan pada bekas simpanan.

( 5 Markah )
BAHAGIAN C : PADANKAN JAWAPAN

1. Mise en Place
Lisan

2. Arahan
Penyediaan

3. Jangka hayat Rekod

4. Dari awal hingga


Senarai semak selesai

5. Freezer
Garis panduan

( 5 Markah )
NO KOD. HT-013-2:2011/C02/ T ( 4 / 4 ) Mukasurat 4 drp 4

BAHAGIAN D: LENGKAPKAN CARTA DI BAWAH.

StandardOrder
Standing Recipe
(Permintaan)

Record Qua

( 5 Markah)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

PELAN MENGAJAR – AMALI

KOD DAN NAMA


HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI
PROGRAM

TAHAP 2

NO DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI


KOMPETENSI

1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS


DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
NO DAN PERNYATAAN
AKTIVITI KERJA SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO. KOD : HT-013-2:2011/CO2LPA (1 /1) Muka : 1 Drp 8


NO. KOD
TEMPAT : TEMPOH : Muka :2 Drp 7
HT-013-2:2011- C02/LP/T

TAJUK:
1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

TUJUAN PENGAJARAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh:-


1. Kenalpasti keperluan bahan penyediaan inti manis dan savori.
2. Menyediakan perkakasan dan perlatan untuk membuat inti manis dan savori.
3. Menjalankan penyediaan inti manis dan savori.
4. Melakukan penilaian terhadap kualiti dan kuantiti inti manis dan savori.
5. Membuat laporan amali yang telah dilakukan.
Dihias dengan pelbagai cara supaya kelihatan menarik.

ALAT BANTUAN MENGAJAR TAJUK NO. KOD


kertas Penerangan
BAHAN PEMBELAJARAN HT-013-2:2011-
Kertas Tugasan C02/LP/T

ALAT PANDANG DENGAR Komputer, C


Projektor LCD,
LCD
Whiteboard,
WB
duster
Marker D

PERALATAN, KELENGKAPAN DAN KUATITI/KUALITI


BAHAN Komputer 1
LCD 1
NO. KOD : HT-013-2:2011- C02/LP/A Muka :3 Drp :7

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PERSEDIAAN :

1. Selesakan murid
Beri salam dan salam sejahtera, tulis kursus, tahap dan tarikh. Tanya khabar
kesihatan murid.

2. Semak senarai kehadiran murid.

3. Tekan aspek disiplin, tatatertib, kerjasama. Contoh : pakaian yang sesuai ke kelas.

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / 2 way communication / ceria / jaga


kesihatan. Contoh :Keselamatan didalam dapur.

5. Bawa murid kepada tajuk


Cuba kaitkan dengan tajuk yang akan diajar

6.Tulis tajuk di Papan tulis :CO2


1. PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI.

7. Tulis tujuan pengajaran di ‘white board’ dan nyatakan kepada para MURID.

Murid-murid mesti boleh:

1. Sediakan bahan memasak inti.


2. Masak inti
3. Simpan dan labelkan.
4. Membuat laporan.

8. Terangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini.

Contoh : Murid akan dapat membuat membuat inti , menilai inti, menghias dan
membuat laporan inti..

9. Siasat pengetahuan murid berkenaan tajuk yang akan dipelajari.

Contoh : Sebutkan beberapa jenis roti inti yang kamu tahu ?


NO. KOD : HT-013-2:2011- C02/LP/A Muka :4 Drp :7

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PENYAMPAIAN :

1. Mengenalpasti keperluan
i. Mengikut amalan
penyediaan inti manis dan keselamatan, kebersihan
dan kesihatan seperti:
savori
 OSHA
 Akta Kualiti alam sekitar
1974 (Act127)
 Produk Halal
 HACCP
 GMP
ii. Borang pesanan inti manis
dan savori
iii. Kuantiti pengeluaran
iv. Masa penghantaran
v. Resepi standard inti manis
dan savori.
vi. Jenis-jenis inti manis dan
savori seperti;
 Buah-buahan
 Krim
 Kekacang
 Manis dan savori
lapisan
 Kastard
 Lapisan pedas.
vii. Langkah kerja penyediaan inti
manis dan savori.
TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
AIDS

PENYAMPAIAN :
2. Menyediakan inti manis dan i. Jenis-jenis perkakasan dan
peralatan memasak seperti:
savori mise en place  Pan
 Penimbang
 Pemukul
 Cawan penyukat
 Mesin pengadun
 dapur
ii. Fungsi dan kegunaan perkakasan
dan peralatan untuk memasak inti
manis dan savori.
iii. Kenalpasti ramuan inti manis dan
savori:
 Gula
 Susu
 Tepung kastard
 Cili
 Tuna

3. Menjalankan penyediaan inti


i. Teknik mengadun ramuan inti:
manis dan savori  Memukul
 Membentuk.
ii. Kaedah memasak inti manis dan
savori seperti:
 Sauté
 Menggoreng
 Mengukus
iii. Prosedur penyediaan inti manis
dan savori.

4. Memeriksa kualiti dan kuantiti inti i. Tekstur Inti manis dan Savori
ii. Aroma inti manis dan savori
manis dan savori iii. Warna inti manis dan savori.
iv. Rasa dan perasa inti manis dan
savori.
v. Kuantiti dan kualiti inti manis dan
savori seperti:
 Proses penyediaan
 Suhu
TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
AIDS

PENYAMPAIAN :
i. Jenis-jenis bekas pembungkusan
5. Menjalankan penyimpanan seperti:
produk inti manis manis dan  Pembungkusan
savori.  Plastik
 kertas
 Aluminium
 Bekas Makanan
ii. Suhu penyimpanan produk.
iii. Jangkasamasa penyimpanan inti
manis dan savori
iv. Melabelkan produk Inti manis dan
savori
v. Prosedur penyimpanan inti manis
dan savori iaitu:
 First In First Out (FIFO)
Last In Last Out (LIFO)

6. Merekod aktiviti penyediaan inti


i. Aliran laporan.
manis dan savori ii. Format laporan penyediaan inti
manis dan savori.
iii. Kaedah membuat laporan aktiviti
inti manis dan savori.
 lisan
 Senarai semak
 Bertulis
iv. Procedur membuat laporan aktiviti
inti manis dan savori.
Muka :7 Drp 8
NO. KOD / CODE NUM.: HT-013-2:2011- C02/LP/A
AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
AIDS

PENGGUNAAN:

1. Edarkan kertas Kerja.

2. Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas kerja.

3. Beri penekanan kepada aspek keselamatan.

4. Arahakan murid melakukan aktiviti dari mula hingga akhir.

5. Bantu murid supaya mereka berjaya membuatnya dengan baik.

6. Pastikan kemahiran murid tercapai.

7. Uji kefahaman murid dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk yang


telah diajar.

S 1: Berikan contoh perkakasan yang digunakan dalam penyediaan inti manis


dan savori?

J1 : cawan penyukat.

S 2 : apakah teknik yang digunakan dalam penyediaan inti kaya?


J 2 : double boiler.

8. Segera bantu jika murid melakukan kesilapan dan akui jawapan diberikan
serta memberikan pujian.

9. Ulang perkara-perkara penting dan buat ulasan.


Muka :8 Drp 8
NO. KOD / CODE NUM.: HT-013-2:2011- C02/LP/A
AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
AIDS

PENGESAHAN :

1. Beritahu murid ujian akan diadakan.


2. Buat persediaan untuk tujuan penilaian.
3. Arahkan murid supaya mengemas tempat kerja masing-masing termasuk
simpan kertas kerja.
4. Beri arahan.
- Masa penilaian adalah 15 minit.
- Keputusan adalah seperti TERAMPIL dan TIDAK TERAMPIL
- Agihan proses kerja:
 Proses kerja
 Hasil kerja
 Sikap
 Keselamatan
5 Maklumkan bila masa MULA.......

6 Maklumkan bila masa hampir tamat dan masa TAMAT....

7 Arah kemas tempat kerja.

8 Beri komen tentang pencapaian murid.

9 Maklumkan bila dan dimana keputusan ujian akan diumumkan.

10 Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar.

Minta bersedia untuk topik yang akan datang.

Tajuk : C03 PENYEDIAAN DONAT

Ucapkan salam.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

PELAN MENGAJAR – TEORI


KOD DAN NAMA
HT-013-2:2011 PEMBUATAN ROTI
PROGRAM

TAHAP 2

NO DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI


KOMPETENSI

1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS


DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
NO DAN PERNYATAAN 4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
AKTIVITI KERJA
SAVORI
5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

NO. KOD : HT-013-2:2011/CO2/ LPT (1 /3) Muka : 1 Drp 7


NO. KOD
TEMPAT : TEMPOH : Muka :2 Drp 7
HT-013-2:2011- C02/LP/T

TAJUK:
PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

TUJUAN PENGAJARAN:

Pelatih-pelatih mesti boleh:-

1. Mulakan dengan “active verb”


(Kenyataan ini hendaklah boleh diukur dan dinilai)
2. Sediakan sekurang-kurangnya Dua (2) Tujuan Pengajaran

ALAT BANTUAN MENGAJAR TAJUK NO. KOD


kertas Penerangan
BAHAN PEMBELAJARAN HT-013-2:2011-
Kertas Tugasan C02/LP/T

ALAT PANDANG DENGAR Komputer, C


Projektor LCD,
LCD
Whiteboard,
WB
duster
Marker D

PERALATAN, KELENGKAPAN DAN KUATITI/KUALITI


BAHAN Komputer 1
LCD 1
NO. KOD : HT-013-2:2011- C02/LP/T Muka :3 Drp :7

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PERSEDIAAN :

1. Selesakan murid
Beri salam dan salam sejahtera, tulis kursus, tahap dan tarikh. Tanya khabar
kesihatan murid.

2. Semak senarai kehadiran murid.

3. Tekan aspek disiplin, tatatertib, kerjasama. Contoh : pakaian yang sesuai ke kelas.

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / 2 way communication / ceria / jaga


kesihatan. Contoh :Keselamatan didalam dapur.

5. Bawa murid kepada tajuk


Cuba kaitkan dengan tajuk yang akan diajar

6.Tulis tajuk di Papan tulis :CO2


1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS
DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

7. Tulis tujuan pengajaran di „white board‟ dan nyatakan kepada para MURID.

Murid-murid mesti boleh:

1. Kenalpasti kebersihan dan sanitasi dalam penyediaan inti


2. Jenis-jenis inti
3. Kenalpasti peralatan dan bahan untuk penyediaan inti .
4. Teknik dan kaedah memasak inti

8. Terangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini.

Contoh : Murid akan dapat membuat membuat inti dengan cara yang baik.

9. Siasat pengetahuan murid berkenaan tajuk yang akan dipelajari.

Contoh : Bagaimana kita dapat memastikan kualiti inti manis dan sauvori dalam

kedaan baik ?
NO. KOD : HT-013-2:2011- C02/LP/T Muka :4 Drp :7

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PENYAMPAIAN :

1. Mengenalpasti keperluan
i. Mengikut amalan
penyediaan inti manis dan keselamatan, kebersihan
dan kesihatan seperti:
savori
 OSHA
 Akta Kualiti alam sekitar
1974 (Act127)
 Produk Halal
 HACCP
 GMP
ii. Boring pesanan inti manis
dan savori
iii. Kuantiti pengeluaran
iv. Masa penghantaran
v. Resepi standard inti manis
dan savori.
vi. Jenis-jenis inti manis dan
savori seperti;
 Buah-buahan
 Krim
 Kekacang
 Manis dan savori
lapisan
 Kastard
 Lapisan pedas.
vii. Langkah kerja penyediaan inti
manis dan savori.
TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
AIDS

PENYAMPAIAN : i. Jenis-jenis perkakasan dan


peralatan memasak seperti:
1. Menyediakan inti manis dan
 Pan
savori mise en place  Penimbang
 Pemukul
 Cawan penyukat
 Mesin pengadun
 dapur
ii. Fungsi dan kegunaan
perkakasan dan peralatan
untuk memasak inti manis dan
savori.
iii. Kenalpasti ramuan inti manis
dan savori:
 Gula
 Susu
 Tepung kastard
 Cili
 Tuna

2. Menjalankan penyediaan inti i. Teknik mengadun ramuan inti:


 Memukul
manis dan savori
 Membentuk.
ii. Kaedah memasak inti manis dan
savori seperti:
 Sauté
 Menggoreng
 Mengukus
iii. Prosedur penyediaan inti manis
dan savori.
Muka : 6 Drp 7
NO. KOD / CODE NUM.: HT-013-2:2011- C01/LP/T

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PENGGUNAAN:

1. Edarkan kertas penerangan

2. Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas penerangan

3. Beri masa untuk murid membaca dan memahami kertas penerangan yang
diberikan - sila baca dan cuba fahamkan kertas penerangan yang diberikan
dan jika ada sesiapa yang tidak faham sila bertanya.

4. Uji kefahaman murid dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk yang


telah diajar.

S1 : Berikan contoh perkakasan yang digunakan dalam penyediaan inti manis


dan savori?
J1 : cawan penyukat.

S 2 : apakah teknik yang digunakan dalam penyediaan inti kaya?


J 2 : double boiler.
Muka :7 Drp 7
NO. KOD / CODE NUM.: HT-013-2:2011- C01/LP/T

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PENGESAHAN :

1. Berikan masa kepada murid untuk membuat persediaan.


2. Arah murid untuk merujuk kertas penerangan nota dan sebagainya.
3. Edarkan kertas tugasan kepada murid.

4. Beri arahan

- semak muka surat.


- Tulis nama dan tarikh.
- Masa menjawab soalan adalah 5 minit
- Baca arahan dengan teliti
- Markah lulus minima adalah 75%
5 Maklumkan bila masa MULA.......

6 Maklumkan bila masa hampir tamat dan masa TAMAT....

7 Arah hantar kertas tugasan.

8 Maklumkan bila dan dimana keputusan ujian akan diumumkan.

9 Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar.

10 Minta bersedia untuk topik yang akan datang.

Tajuk : MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN SAVORI

Ucapkan salam.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

PELAN MENGAJAR – TEORI


KOD DAN NAMA
HT-013-2:2011- PEMBUATAN ROTI
PROGRAM

TAHAP 2

NO DAN TAJUK UNIT


C 02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
KOMPETENSI

1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS


DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN
SAVORI
NO DAN PERNYATAAN
AKTIVITI KERJA 5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

NO. KOD . HT-013-2:2011/CO2/ LPT (2 /3) Muka : 1 Drp 6

TEMPAT : TEMPOH : NO. KOD HT-013-2:2011-


BILIKTUTORIAL C02/LP/T Muka :2 Drp 6

TAJUK :
MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN SAVORI

TUJUAN PENGAJARAN:

Pelatih-pelatih mesti boleh:-

1. Mulakan dengan “active verb”


(Kenyataan ini hendaklah boleh diukur dan dinilai)
2. Sediakan sekurang-kurangnya Dua (2) Tujuan Pengajaran

ALAT BANTUAN MENGAJAR TAJUK NO. KOD:

BAHAN PEMBELAJARAN Kertas Penerangan HT-013-2:2011-


C02/LP/T
Kertas Tugasan

ALAT PANDANG DENGAR Komputer, LCD, Whiteboard, Marker WB

PERALATAN, KELENGKAPAN DAN Komputer


BAHAN LCD

NO. KOD : HT-013-2:2011- C02/LP/T Muka :3 Drp :6


AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
AIDS

PERSEDIAAN :

1. Selesakan murid
Beri salam dan salam sejahtera, tulis kursus, tahap dan tarikh. Tanya
khabar kesihatan murid.

2. Semak senarai kehadiran murid.

3. Tekan aspek disiplin, tatatertib, kerjasama. Contoh : pakaian yang


sesuai ke kelas.

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / 2 way communication / ceria /


jaga kesihatan. Contoh :Keselamatan didalam dapur.

5. Bawa murid kepada tajuk


Cuba kaitkan dengan tajuk yang akan diajar

6.Tulis tajuk di Papan tulis :CO2


MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN SAVORI
7. Tulis tujuan pengajaran di „white board‟ dan nyatakan kepada para
MURID.

Murid-murid mesti boleh:

1. Kenalpasti inti yang berkualiti


2. Menganggar penggunaan bahan untuk membuat
inti mengikut kualiti yang diperlukan

8. Terangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini.

Contoh : Murid akan dapat membuat membuat inti yang berkualiti


mengikut kuantiti yang diperlukan.

9. Siasat pengetahuan murid berkenaan tajuk yang akan dipelajari.

Contoh : Terangkan beberapa cara menyimpan inti manis dan savouri?


NO. KOD : HT-013-2:2011- C02/LP/T Muka :4 Drp :6

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PENYAMPAIAN/PRESENTATION :

1. Memeriksa kualiti dan kuantiti i. Tekstur Inti manis dan Savori


inti manis dan savori ii. Aroma inti manis dan savori

iii. Warna inti manis dan savori.

iv. Rasa dan perasa inti manis dan

savori.

v. Kuantiti dan kualiti inti manis dan

savori seperti:

 Proses penyediaan

 Suhu
Muka : 5 Drp 6
NO. KOD: HT-013-2:2011- C02/LP/T

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PENGGUNAAN :

1. Edarkan kertas penerangan

2. Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas penerangan

3. Beri masa untuk murid membaca dan memahami kertas penerangan yang
diberikan - sila baca dan cuba fahamkan kertas penerangan yang diberikan
dan jika ada sesiapa yang tidak faham sila bertanya.

4. Uji kefahaman murid dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk yang


telah diajar.

S1 :
J1 :

S2:
J2:
NO. KOD: HT-013-2:2011- C02/LP/T Muka :6 Drp 6

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PENGESAHAN/CONFIRMATION :

1. Berikan masa kepada murid untuk membuat persediaan.


2. Arah murid untuk merujuk kertas penerangan nota dan sebagainya.
3. Edarkan kertas tugasan kepada murid.

4. Beri arahan

- semak muka surat.


- Tulis nama dan tarikh.
- Masa menjawab soalan adalah 5 minit
- Baca arahan dengan teliti
- Markah lulus minima adalah 75%
5 Maklumkan bila masa MULA.......

6 Maklumkan bila masa hampir tamat dan masa TAMAT....

7 Arah hantar kertas tugasan.

8 Maklumkan bila dan dimana keputusan ujian akan diumumkan.

9 Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar.

10 Minta bersedia untuk topik yang akan datang.

1. Tajuk : MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS MANIS DAN


SAVORI.

Ucapkan salam.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

PELAN MENGAJAR – TEORI


KOD DAN NAMA
HT-013-2:2011- PEMBUATAN ROTI
PROGRAM

TAHAP 2

NO DAN TAJUK UNIT C02 PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI


KOMPETENSI

1. MENGENALPASTI KEPERLUAN PENYEDIAAN INTI MANIS


DAN SAVORI
2. MENYEDIAKAN INTI MANIS DAN SAVORI MISE EN PLACE
3. MENJALANKAN PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI
4. MEMERIKSA KUALITI DAN KUANTITI INTI MANIS DAN

NO DAN PERNYATAAN SAVORI


AKTIVITI KERJA 5. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS
MANIS DAN SAVORI.
6. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN
SAVORI

NO. KOD . HT-013-2:2011/CO2/ LPT (3/3) Muka : 1 Drp 6


TEMPAT : BENGKEL NO. KOD HT-013-2:2011-
TEMPOH : Muka :2 Drp 6
ROTI C02/LP/T

TAJUK:
1. MENJALANKAN PENYIMPANAN PRODUK INTI MANIS MANIS DAN SAVORI.
2. MEREKOD AKTIVITI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

TUJUAN PENGAJARAN :

Pelatih-pelatih mesti boleh:-

1. Mulakan dengan “active verb”


(Kenyataan ini hendaklah boleh diukur dan dinilai)
2. Sediakan sekurang-kurangnya Dua (2) Tujuan Pengajaran

ALAT BANTUAN MENGAJAR TAJUK NO. KOD

BAHAN PEMBELAJARAN kertas Penerangan HT-013-2:2011-


C02/LP/T
Kertas Tugasan

ALAT PANDANG DENGAR Komputer, C


Projektor LCD,
LCD
Whiteboard,
WB
duster
Marker D

PERALATAN, KELENGKAPAN DAN KUATITI/KUALITI


BAHAN Komputer 1
LCD 1
NO. KOD : HT-013-2:2011- C02/LP/T Muka :3 Drp :6

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PERSEDIAAN :

1. Selesakan murid
Beri salam dan salam sejahtera, tulis kursus, tahap dan tarikh. Tanya
khabar Kesihatan murid.

2. Semak senarai kehadiran murid.

3. Tekan aspek disiplin, tatatertib, kerjasama. Contoh : pakaian yang


sesuai ke kelas.

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / 2 way communication / ceria /


jaga kesihatan. Contoh :Keselamatan didalam dapur.

5. Bawa murid kepada tajuk


Cuba kaitkan dengan tajuk yang akan diajar

6.Tulis tajuk di Papan tulis :CO2


 Menjalankan penyimpanan produk inti manis manis dan
savori.
 Merekod aktiviti penyediaan inti manis dan savori

7. Tulis tujuan pengajaran di „white board‟ dan nyatakan kepada para


MURID.

Murid-murid mesti boleh:


1. Menyatakan jenis pembungkusan untuk
menyimpan inti
2. Kenalpasti suhu simpanan.
3. Melabelkan produk.
4. Mengamalkan First In First Out
5. Merangka laporan amali.

8. Terangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini.

Contoh : Murid akan dapat kenal pasti jenis pemmbungkusan.

9. Siasat pengetahuan murid berkenaan tajuk yang akan dipelajari.


Contoh : Berikan dua jenis pembungkusan untuk menyimpan inti

NO. KOD : HT-013-2:2011- C02/LP/T Muka :4 Drp :6

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PENYAMPAIAN:
1. Menjalankan penyimpanan
produk inti manis manis dan i. Jenis-jenis bekas pembungkusan
savori. seperti:
 Pembungkusan
 Plastik
 kertas
 Aluminium
 Bekas Makanan
ii. Suhu penyimpanan produk.
iii. Jangkasamasa penyimpanan inti
manis dan savori
iv. Melabelkan produk Inti manis dan
savori
v. Prosedur penyimpanan inti manis
dan savori iaitu:
 First In First Out (FIFO)
Last In Last Out (LIFO)

2. Merekod aktiviti penyediaan


inti manis dan savori
i. Aliran laporan.
ii. Format laporan penyediaan inti
manis dan savori.
iii. Kaedah membuat laporan aktiviti
inti manis dan savori.
 lisan
 Senarai semak
 Bertulis
iv. Procedur membuat laporan aktiviti
inti manis dan savori.
Muka : 5 Drp 6
NO. KOD : HT-013-2:2011- C02/LP/T

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PENGGUNAAN :

1. Edarkan kertas penerangan

2. Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas penerangan

3. Beri masa untuk murid membaca dan memahami kertas penerangan yang
diberikan - sila baca dan cuba fahamkan kertas penerangan yang diberikan
dan jika ada sesiapa yang tidak faham sila bertanya.

4. Uji kefahaman murid dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk yang


telah diajar.

S1 :
J1 :

S2:
J2:
Muka :6 Drp 6
NO. KOD : HT-013-2:2011- C02/LP/T

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
AIDS

PENGESAHAN:

1. Berikan masa kepada murid untuk membuat persediaan.


2. Arah murid untuk merujuk kertas penerangan nota dan sebagainya.
3. Edarkan kertas tugasan kepada murid.

4. Beri arahan

- semak muka surat.


- Tulis nama dan tarikh.
- Masa menjawab soalan adalah 5 minit
- Baca arahan dengan teliti
- Markah lulus minima adalah 75%
5 Maklumkan bila masa MULA.......

6 Maklumkan bila masa hampir tamat dan masa TAMAT....

7 Arah hantar kertas tugasan.

8 Maklumkan bila dan dimana keputusan ujian akan diumumkan.

9 Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar.

10 Minta bersedia untuk topik yang akan datang.

Tajuk : PENYEDIAAN DONAT

Ucapkan salam.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

PENILAIAN PENGETAHUAN
KOD UNIT KOMPETENSI HT-013-2:2011

TAJUK UNIT KOMPENTENSI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

NO KOD HT-013-2-2011 / M02 / KA(1/1)

NAMA CALON

NO.KAD PENGENALAN

MASA

TARIKH

KEPUTUSAN PENILAIAN

TERAMPIL / BELUM TERAMPIL


MARKAH: %

ARAHAN KEPADA CALON :

Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.

1. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.


2. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk Pegawai Penilai (PP) sekiranya terdapat
kekeliruan.
3. Calon dilarang membawa keluar kertas soalan.
4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh yang
ditetapkan
5. Masa yang dibenarkan : 1 Jam 30 minit
BAHAGIAN A: PILIHAN JAWAPAN

1. Apakah jenis tepung yang digunakan untuk menebalkan inti pai ayam?
A. Tepung garam
B. Tepung jagung
C. Tepung gandum
D. Tepung ubi

2. Berikut adalah inti manis KECUALI?

A. Inti Pai Epal


B. Inti Pai Ayam
C. Inti Pai Labu
D. Inti Pai Blueberry

3. Apakah jenis perasa yang digunakan untuk menyedapkan inti Pai Cendawan?

A. Krim
B. Madu
C. Gula
D. Garam dan lada

4. Manakah di antara peralatan dibawah bukan digunakan untuk memasak?


A. Oven
B. Periuk
C. Pengukus
D. Kuali leper

5. Apakah peralatan yang TIDAK digunakan dalam penyediaan inti Pai Ayam?
A. Mixer
B. Sudu kayu
C. Kuali menggoreng
D. Alat timbang

6. Apakah erti menumis?


A. Menggoreng minyak mendidih
B. Menggoreng sedikit
C. Menggoreng bawang putih
D. Menggoreng di dalam periuk

7. Apakah yang perlu dilakukan untuk membuat proses inti kaya?


A. Goreng
B. Bakar
C. Puri
D. Kukus

8. Apakah ciri-ciri yang membawa kepada aroma manis dan wangi?


A. Garam dan lada
B. Cili
C. Vanila
D. Krim
9. Apakah tekstur yang terbaik bagi inti kaya?
A. Lembut
B. Berketul- ketul
C. Kasar
D. Ranggup

10. Apakah suhu yang sesuai untuk membakar pai ayam?


A. 300 º C
B. 120 º C
C. 100 º C
D. 180 º C

11. Berikut adalah alat pembungkusan kecuali?


A. Surat khabar
B. Beg plastik
C. Pembalut aluminium
D. Polisterin

12. Peralatan manakah yang boleh menyimpan inti dalam jangka masa yang lama?
A. Chiller
B. Bilik stor
C. Freezer
D. Kabinet

13 Apakah yang dimaksudkan dengan FIFO?


A. First in first out
B. Fast in fast out
C. Free in free our
D. Frost in frost out

14. Apakah tugas yang hendak dilakukan oleh murid-murid selepas selesai proses
pengeluaran?
A. Laporan pengeluaran
B. Laporan kemajuan
C. Laporan syarikat
D. Laporan perdagangan

15. Apakah kegunaan landas cincang?

A. Untuk memotong atau mencincang bahan-bahan


B. Untuk menimbang
C. Untuk menyukat air
D. Untuk pemukul telur

( / 15 MARKAH)
BAHAGIAN B: SILA PILIH JAWAPAN BETUL ATAU SALAH

1 Resipi sangat diperlukan sebelum persediaan membuat inti

2 Pai labu adalah contoh inti pai savori

3 Lobak merah, kacang hijau, ayam, garam dan lada adalah bahan untuk
pai daging lembu
4 Kuali mengoreng boleh digunakan untuk tujuan menumis

5 Mangkuk boleh digunakan sebagai periuk untuk memanaskan susu

6 Krim diputar boleh menjadi lebih kembang

7 Mengembangkan telur dan krim mesti menggunakan senduk


8 Ayam pai dibuat menggunakan kaedah mendidih
9 Inti daging pai berperisa pedas

10 Bawang boleh memberi aroma menyelerakan untuk inti savori

( / 10 MARKAH)

BAHAGIAN C: PADANKAN DENGAN JAWAPAN YANG SESUAI.

1. Memukul / whisking Krim

2. Kembang telur

3. Warna kuning Inti daging

4. Aroma pedas Suhu bakar

5. 180ºc Inti labu

( / 10 MARKAH)
BAHAGIAN D : ISIKAN TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN DI BAWAH.

Proses percampuran Brokoli Mise en place

Inti rasberri Proses


pengembangan

1. Inti ini bewarna hijau. Inti ini dibuat dari ______________

2. Doh diletak di dalam prover selepas uli untuk ______________________

3. ________________ boleh dimakan bersama dessert.

4. Proses pra menyediaan di panggil_____________________

5. Penyediaan menggunakan bahan seperti krim, gula, telur, mentega dan vanilla

di panggil _____________________

( / 5 MARKAH)

BAHAGIAN E: JAWAPAN PENDEK

1. Berikan 2 contoh inti manis?


i. _________________________________________
ii. _________________________________________

2. Berikan dua (3) jenis perkakas yang digunakan dalam penyediaan inti manis
atau inti savori.?
i. __________________________________
ii. __________________________________
iii. ______________________________________
3. .Lengkapkan carta dibawah dengan pilihan jawapan yang disediakan.

Laporan Mise en place Resepi Kualiti dan Inti manis dan


Standard kuantiti savori

Permintaan

( / 10 MARKAH)

……….SOALAN TAMAT……
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E9,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.

PENILAIAN PRESTASI

KOD UNIT KOMPETENSI HT-013-2:2011

TAJUK UNIT KOMPENTENSI PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI

NO KOD HT-013-2-2011 / M02 / PA(1/1)

NAMA CALON

NO.KAD PENGENALAN

MASA

TARIKH

KEPUTUSAN PENILAIAN

TERAMPIL / BELUM TERAMPIL


MARKAH: %

ARAHAN KEPADA CALON :

Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.

1. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.


2. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk Pegawai Penilai (PP) sekiranya terdapat
kekeliruan.
3. Sebarang kerosakan peralatan / bahan perlu dimaklumkan kepada Pegawai Penilai (PP).
4. Calon dilarang membawa keluar kertas soalan.

1
5. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan
6. Masa yang dibenarkan : 5 Jam

TAJUK : PENYEDIAAN INTI MANIS DAN SAVORI ( INTI KAYA DAN INTI SARDIN )

TUJUAN : Pelajar mesti boleh :

 Menyediakan inti kaya dan, inti sambal sardin dengan menggunakan peralatan dan
bahan yang betul mengikut arahan prosedur kerja.

ARAHAN :

1) Pelajar dikehendaki melakukan sanitasi dan menjaga keselamatan semasa


menyediakan hidangan dengan menggunakan peralatan,perkakasan dan bahan-bahan
yang disediakan.
2) Pelajar dikehendaki menggunakan kaedah memasak membakar bagi penyediaan
hidangan masing-masing.

PERALATAN / PERKAKASAN/ BAHAN

a) Peralatan dan perkakasan

i. Kuali 1:1
ii. Kain maslin 1:1
iii. Sudu 1:1
iv. Dulang bahan 1:1
v. Mangkuk bahan 1:1
vi. Jug penyukat 1:1
vii. Double boiler 1:1

b) Bahan masak

i. Pati santan ( 100gram) 1:1


ii. Telur ( 170 gram) 1:1
iii. Gula pasir ( 200 gram) 1:1
Iv Gula pasir ( 20gram- sebagai 1:1
v. caramel) 1:1
Daun pandan

2
Langkah kerja Butiran kerja
1. Persediaan  Sediakan peralatan yang diperlukan.
peralatan dan  Menyukat dan menyediakan bahan-bahan
bahan
2. Menyediakan Kaedah penyediaan inti kaya
inti kaya
 Gaul telur dan gula sehingga hancur.
 Tapiskan adunan dengan kain maslin dan masak
adunan itu menggunakan doube boiler hingga pekat.
 Sediakan gua hangus
- Masukkan gula ke dalam kuali
- Masak di atas api perlahan sehingga gula hancur
dan berwarna perang keemasan.
 Masukkan gula hangus ke dalam adunan dan kacau
sehingga likat serta kelihatan berkilat.
 Angkat dan sejukkan.

Kaedah penyediaan inti sardin


 Lenyekkan ikan sardine, cincang bawang merah dan
potong dadu bawang besar. Buang biji cili merah dan
cincang.
 Tumiskan bawanng merah sehingga wangi, masukkan
bawang besar dan goreng sebentar.
 Masukkan sardine dan sos sardine, cili merah, garam,
lada sulah dan air limau. Masak hingga pekat.
 Angkat dan sejukkan.

3. Mengemas unit  Mengemas unit dan mencuci peralatan.


 Memastikan bengkel dalam keadaan bersih selepas
digunakan.

3
SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI

NAMA CALON / CANDIDATE NAME: NO. K/P / NRIC NUMBER :

MASA MULA / TIME START:


TARIKH / DATE :
MASA TAMAT / TIME END :

SKALA PEMARKAHAN :
0= Tidak dilakukan /Salah; 1=Tidak memuaskan; 2=Memuaskan ; 3=Sangat
memuaskan
BHG KRITERIA PENILAIAN MARKAH
Perkara Kritikal (60%)
Hasil hidangan inti kaya dan inti sambal sardin.
1. (*kriteria kritikal : Markah 3 diberi bagi hasil hidangan yang betul
dan 0 jika hasil hidangan yang salah.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 3
Jumlah Markah Bahagian 1 (60%)
Proses Kerja (25%)
2. Mengambil bahan dan peralatan yang betul
Peralatan dan bahan dibersihkan .
Menggunakan peralatan dengan betul.
Bahan disediakan dengan kaedah yang betul
Teknik masakan yang betul
Memasang kepala gas dengan betul.
Sisa makanan dibuang dengan betul.
Hasil makanan diuji
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 24
Jumlah markah bahagian 2 (25%)
3. Hasil kerja (10%)
Hidangan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan
Hidangan dihidangkan dengan kemas dan teratur.
Rupa, tekstur ,warna dan rasa hidangan
Penggunaan perkakasan yang betul
Keselamatan dan sanitasi hidangan
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 15

4
Jumlah markah bahagian 3 (10%)
4. Sikap/ keselamatan kerja (5%)
Hadir penilaian dalam masa yang ditetapkan
Maklumat dikumpul ,diolah dan diaplikasi mengikut keperluan.
Peralatan dikendalikan mengikut teknik yang betul dan selamat
serta disusun kemas selepas digunakan.
Berpakaian kemas mengikut prosedur keselamatan.
Persekitaran kerja dibersih dan dikemaskan selepas kerja
dilaksanakan.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 15
Jumlah markah bahagian 4 (5%)

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN


(Bahagian 1 +Bahagian 2+Bahagian 3+Bahagian 4)

KEPUTUSAN PENILAIAN/ ASSESSMENT RESULT

MARKAH /SCORE: TERAMPIL /BELUM TERAMPIL


% COMPETENT/NOT COMPETENT

ULASAN PEGAWAI PENILAI / ASSESSORCOMMENTS:

___________________________
Tandatangan Pegawai Penilai / Tarikh / Date :
Assessor’s Signature

Nama / Name:

5
6

Anda mungkin juga menyukai