Anda di halaman 1dari 9

HAFAZAN AL-QURAN

BAHAGIAN HAFAZ DAN LANCAR (40 markah)

Nombor Giliran Peserta : Nama Peserta : Tarikh : 10 Oktober 2017 (Selasa)

Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan Tempat : Dewan Kuliah 1


PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN MARKAH YANG DIPOTONG (37 MARKAH) MARKAH ISTIMEWA (3 MARKAH)

 Berulang-ulang, terhenti-henti, teragak-agak 1. Hafaz dan lancar dengan baik.


(Dipotong 1 markah). 36 37
2. Ketenangan dalam bacaan.
 Tertinggal/ tertambah huruf/ salah baris 29 30 31 32 33 34 35
(Dipotong 1 markah). 3. Bacaan mengikut bacaan
22 23 24 25 26 27 28 tadwir yang sebenar.
 Tertinggal/ tertambah kalimah
(Dipotong 2 markah).
15 16 17 18 19 20 21
 Salah sambung (Dipotong 2 markah).
 Melangkau (Dipotong 2 markah). 08 09 10 11 12 13 14

 Bukan bacaan tadwir 01 02 03 04 05 06 07


(Dipotong 2 markah setelah diperingatkan).
 Gagal menghabiskan bacaan ayat yang
ditentukan.
 Setiap 10 saat diulang satu kali
(Dipotong 1 markah).

Markah Penuh 40 Markah Selepas Dipotong Markah Istimewa Jumlah Markah Diperolehi

Perhatian :
1. Satu kesalahan dipotong 1 markah.
2. Markah istimewa diberi jika terdapat keistimewaan. ………………............................……………. ………………............................…………….
Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim
( ) ( )
Nama Hakim Nama Ketua Hakim
HAFAZAN AL-QURAN

BAHAGIAN TAJWID (30 markah)

Nombor Giliran Peserta : Nama Peserta : Tarikh : 10 Oktober 2017 (Selasa)

Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan Tempat : Dewan Kuliah 1


PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN MARKAH YANG DIPOTONG (27 MARKAH) MARKAH ISTIMEWA (3 MARKAH)

1. Kesempurnaan sifat dan kadar


 Makhraj huruf dan sifatnya. 25 26 27 ghunnah.

 Hukum tarqiq dan tafhim. 2. Menyamakan kadar mad dan


19 20 21 22 23 24
ghunnah.
 Hukum mad asli, mad badal, mad ‘iwad,
mad silah qosirah dan towilah, mad wajib 13 14 15 16 17 18 3. Pemilihan wajah yang aula.
muttasil, mad jaiz munfasil, mad lazim
musaqqal kalimi dan harfi, mad farqun, mad
07 08 09 10 11 12
‘arid lissukun pada kadar yang sama.

 Kadar ghunnah 2 harakat. 01 02 03 04 05 06


 Bacaan tadwir mengikut riwayat hafs.

 Hukum bacaan tajwid yang lain.

Markah Penuh 30 Markah Selepas Dipotong Markah Istimewa Jumlah Markah Diperolehi

Perhatian :
1. Setiap soalan yang gagal dibaca atau disambung ayat/surah dipotong 6 markah.
……………….......................... ………………..........................
Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

( ) ( )
Nama Hakim Nama Ketua Hakim
HAFAZAN AL-QURAN

BAHAGIAN FASOHAH (20 markah)

Nombor Giliran Peserta : Nama Peserta : Tarikh : 10 Oktober 2017 (Selasa)

Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan Tempat : Dewan Kuliah 1


PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN MARKAH YANG DIPOTONG (17 MARKAH) MARKAH ISTIMEWA (3 MARKAH)

 Hukum waqaf dan ibtida’. 1. Lahjah arab.


 Cermat dalam melafazkan kalimah al-Quran. 13 14 15 16 17 2. Bacaan cermat dan tadabbur.
 Fasih dalam bacaan dan berlahjab arab.
 Terpelihara susunan kalimah-kalimah dan 3. Bacaan yang dapat mengikut
ayat-ayat al-Quran. kesesuaian ayat.
07 08 09 10 11 12
 Ketepatan membunyikan fathah, kasrah dan
dhommah tanpa dialek (loghat) kedaerahan.
 Membunyikan huruf-huruf sukun dan huruf-
huruf bertasydid. 01 02 03 04 05 06
 Kelancaran dan kelembutan pada membaca
kalimah-kalimah dan ayat-ayat al-Quran
(tidak menyambar).
 Keselarasan pada masa dan rentak bacaan
tanpa bercampur aduk antara tartil, tadwir
dan hadar.

Markah Penuh 20 Markah Selepas Dipotong Markah Istimewa Jumlah Markah Diperolehi

Perhatian :
1. Setiap soalan yang gagal dibaca atau disambung ayat/surah dipotong 4 markah.
……………….......................... ………………..........................
Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim
( ) ( )
Nama Hakim Nama Ketua Hakim
HAFAZAN AL-QURAN

BAHAGIAN SUARA DAN GAYA (10 markah)

Nombor Giliran Peserta : Nama Peserta : Tarikh : 10 Oktober 2017 (Selasa)

Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan Tempat : Dewan Kuliah 1


PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN MARKAH YANG DIPOTONG (9 MARKAH) MARKAH ISTIMEWA (1 MARKAH)

 Kelembutan suara. 09

 Suara licin dan bersih.

 Suara terang, lantang dan nyata. 05 06 07 08 1. Suara yang amat merdu.


 Suara tidak berubah.

 Gaya bacaan mengikut lahjah arab (dari


mula hingga akhir). 01 02 03 04

Markah Penuh 10 Markah Selepas Dipotong Markah Istimewa Jumlah Markah Diperolehi

Perhatian :
1. Markah yang lebih akan diberi kepada suara yang lebih merdu dan dapat
menghidupkan rentak-rentak suara. ……………….......................... ………………..........................
Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

( ) ( )
Nama Hakim Nama Ketua Hakim
BORANG PENGHAKIMAN MINGGU KESENIAN ISLAM
IPG KAMPUS KENT
TUARAN, SABAH

HAFAZAN AL-QURAN (KATEGORI LELAKI)

HAKIM HAFAZ HAKIM HAKIM HAKIM SUARA


JUMLAH
BIL. NAMA PESERTA UNIT DAN LANCAR TAJWID FASOHAH DAN GAYA KEDUDUKAN CATATAN
(100%)
(40%) (30%) (20%) (10%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HAFAZAN AL-QURAN (KATEGORI PEREMPUAN)

HAKIM HAFAZ HAKIM HAKIM HAKIM SUARA


JUMLAH
BIL. NAMA PESERTA UNIT DAN LANCAR TAJWID FASOHAH DAN GAYA KEDUDUKAN CATATAN
(100%)
(40%) (30%) (20%) (10%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BORANG PENGHAKIMAN MINGGU KESENIAN ISLAM
IPG KAMPUS KENT
TUARAN, SABAH

HAFAZAN AL-QURAN (KATEGORI LELAKI)

HAKIM HAFAZ HAKIM HAKIM HAKIM SUARA


JUMLAH
BIL. NAMA PESERTA UNIT DAN LANCAR TAJWID FASOHAH DAN GAYA KEDUDUKAN CATATAN
(100%)
(40%) (30%) (20%) (10%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BORANG PENGHAKIMAN MINGGU KESENIAN ISLAM
IPG KAMPUS KENT
TUARAN, SABAH

HAFAZAN AL-QURAN (KATEGORI PEREMPUAN)

HAKIM HAFAZ HAKIM HAKIM HAKIM SUARA


JUMLAH
BIL. NAMA PESERTA UNIT DAN LANCAR TAJWID FASOHAH DAN GAYA KEDUDUKAN CATATAN
(100%)
(40%) (30%) (20%) (10%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SENARAI NAMA PESERTA MINGGU KESENIAN ISLAM
IPG KAMPUS KENT
TUARAN, SABAH

HAFAZAN AL-QURAN

BIL. NAMA PESERTA UNIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
KEPUTUSAN BAGI PEMENANG HAFAZAN AL-QURAN
IPG KAMPUS KENT, TUARAN TAHUN 2017/1439H

LELAKI

Kedudukan Nama Pemenang Unit Markah


Johan
Naib Johan

Ketiga

Saguhati

Saguhati

PEREMPUAN

Kedudukan Nama Pemenang Unit Markah


Johan
Naib Johan

Ketiga

Saguhati

Saguhati

ULASAN KETUA HAKIM


Bil. Aspek Ulasan

Pengurusan acara, penyediaan


1.
tempat dan aspek penghakiman

2. Kekuatan peserta

3. Kelemahan peserta

4. Cadangan penambahbaikan

KETUA HAKIM PENGERUSI JEMAAH HAKIM

................................................................... ...................................................................
( ) ( )
Nama dan Tandatangan Nama dan Tandatangan