Anda di halaman 1dari 3

1.

3SASARAN: PEKERJA JABATAN KERAJAAN, SWASTA & NGO

1 . Motivasi & Budaya Kerja Cemerlang 1 / 2 hari

2 . Kepimpinan & Prinsip Pengurusan Cemerlang 1 / 2 hari

3 . Komunikasi Yang Berkesan 1 hari

4 . Pengurusan Masa & Prinsip-prinsip Kerja Cemerlang 1 hari

5 . Pengurusan Perubahan (strategi & pelan tindakan) 1 / 2 hari

6 . Teambuilding (Pembentukan Pasukan) 1 / 2 hari

7 . Pengurusan Strategik & Pengurusan Perubahan 1 / 2 hari

8 . Pengurusan Masa & Pembinaan Matlamat 1 hari

9 . Pemasaran Strategik & Teknik/Skil Jualan Terhebat 1 / 2 hari

10. Pengurusan Mesyuarat & Kaedah Membuat Keputusan

PERINCIAN PROGRAM

SEKOLAH MENENGAH, IPTA, IPTS

1 Kepimpinan & Pengurusan Efektif

Menekankan tentang konsep kepimpinan yang terkini dan yang paling efektif – membezakan
diantara pemimpin dan pengurus – ciri-ciri pemimpin yang berkesan – bagaimana membuat
pernyataan misi & objektif, bagaimana merangsang dan menggerakkan organisasi – bagaimana
membuat perancangan strategik (SWOT, PESTEL, Formulasi, Perlaksanaan, Penilaian) – pendedahan
prinsip-prinsip pengurusan PDCA – kaedah merancang yang terbaik – perincian perlaksanaan –
membuat penilaian, mencari punca masalah (root cause analysis) tindakan pembetulan, tindakan
pencegahan (corrective & preventive action) – bekerja berpasukan – memotivasi dan memberi
inspirasi kepada ahli pasukan – bagaimana membentuk satu pasukan yang mantap – komunikasi
cemerlang

2 Kerjaya Cemerlang, Masa Depan Gemilang

Mendedahkan peserta kepada 4 sumber pendapatan (4 sources of income matrix) – perniagaan


sebagai satu kerjaya – bekerja dengan organisasi (kerajaan & swasta) – penyediaan resume yang
betul dan berkesan – kesalahan-kesalahan biasa yang ditemui dalam resume – persediaan sebelum
temuduga – kaedah terbaik menghadapi temuduga (susunan dokumen dalam fail, cara berpakaian,
masuk ke bilik temuduga, menyapa panel, memperkenalkan diri, bahasa yang meyakinkan panel) –
10 soalan temuduga yang kritikal – budaya kerja di jabatan kerajaan vs swasta, bagaimana
memulakan hidup sebagai seorang yang berkerjaya – penyediaan matlamat dan KPI – pengurusan
masa yang berkesan – menangani politik tempat kerja.

3 Motivasi Jaya Diri & Kecemerlangan Akademik

Kepentingan mempunyai matlamat – bagaimana menangani masalah jika tidak bermotivasi untuk
membentuk matlamat – bagaimana membentuk matlamat (SMART Principle) – menyediakan
matlamat yang seimbang (Rohani, Jasmani, Intelek, Emosi) – Minda sedar & separa sedar – menjadi
proaktif – formula perubahan diri (kecil kepada besar – bermula dari dalam keluar), menangani
masalah kehidupan (semua orang mempunyai masalah) – kesedaran bahawa hidup bukan untuk diri
sahaja (saling bergantungan) – memahami jangkaan orang lain – meledakkan motivasi diri –
kefahaman kepada proses asas ‘belajar’ – kaedah-kaedah terbaik untuk belajar – kemahiran
mengingat menggunakan peta minda – persediaan untuk peperiksaan.

4 Keusahawanan & Pengurusan Projek

Pengenalan kepada 4 kuadran sumber pendapatan (bekerja dengan orang – bekerja sendiri /
peniaga / pelabur) – perbezaan diantara keempat-empat kuadran tersebut – kuadran 2 :
membentuk sistem organisasi perniagaan – kehebatan dan keseronokan berniaga – cabaran-cabaran
perniagaan – bagaimana memulakan perniagaan (4 Ps – Product, Price, Placement, Promotion),
penentuan jenis perniagaan, pendaftaran, mencari modal (sendiri, pinjaman, pelabur), strategi
pemasaran (pasaran, sasaran pelanggan, logistik, jenama dsb), pengiklanan, teknik ‘negotiation’,
teknik jualan (pengetahuan berkenaan produk, membuat presentasi, mendapatkan jualan,
menukarkan penolakan kepada penerimaan) – kepentingan costing, kepentingan untuk membuat
unjuran aliran tunai (cashflow projection) – mencari titik pulang modal (break even analysis) –
Pengurusan sumber manusia (merekruit, menyediakan faedah bekerja, pematuhan statutori, analisa
keperluan latihan / training need analysis, penyediaan latihan, memotivasi pekerja – proses terbaik
dalam membuat keputusan – menamatkan perkhidmatan pekerja) – kaedah membentuk pasukan
yang mantap – delegasi tugasan – pemantauan hasil kerja – tindakan pembetulan.

5 Pengurusan Masa Yang Efektif

Memahami kepentingan masa – memahami perbezaan antara ‘kompas’ dan ‘jam’ (effective vs
efficient) – Matrik pengurusan masa (4 kuadran) – Pembinaan matlamat yang seimbang –
Meletakkan matlamat dalam carta gantt dan kaedah memantau pencapaian matlamat – bagaimana
mengurangkan / menghapuskan pembaziran masa – bagaimana menyusun keutamaan aktiviti –
mengelakkan kuadran 1, 3 & 4 – cemerlang dalam kuadran 2 – memanipulasi minda separa sedar
dalam mencapai tahap kuadran 2 – prinsip / hukum ‘tuaian’ – prinsip ‘dalam ke luar’ dan ‘kecil
dahulu’ – memotivasi diri untuk pencaian lebih tinggi.

6 Pembinaan Matlamat & Pengurusan Masa Yang Berkesan

Sikap proaktif & berfikir luar kotak – Memahami kepentingan mempunyai matlamat (sumber
motivasi, pembangunan diri, kayu ukur pencapaian, cabaran yang menyegarkan) – kaedah untuk
menetapkan matlamat (prinsip SMART & Matlamat Seimbang : Rohani, Jasmani, Kewangan,
Pembangunan diri, Perhubungan) – memahami PETA 1 (Gambaran Besar & PETA 2 (fokus harian) &
kaedahf menggunakan kedua-duanya – Memahami Matrik Pengurusan masa (dimensi Penting &
Segera) – Bagaimana mengelakkan daripada termasuk dalam kuadran 1, tidak tertipu dalam kuadran
3 dan membazir waktu dalam kuadran 4 – bagaimana mencapai tahap keberkesanan dalam kuadran
2.

7 Pengurusan & Kepimpinan Diri Cemerlang

Mencari punca motivasi – pembinaan matlamat bagi menentukan hala tuju diri (prinsip SMART) –
mengenal kekuatan & kelemahan diri, potensi & ancaman (analisa SWOT) – teknik memotivasikan
diri – mengatasi tabiat yang buruk & memasukkan tabiat cemerlang – memahami peranan minda
sedar & separa sedar – komunikasi cemerlang (memahami baru difahami), mendengar & berempati)
– kemahiran berfikir & membuat keputusan – mengenalpasti & mengurus bakat yang ada –
pengurusan kewangan peribadi – pelaburan peribadi – bagaimana memenangi hati orang lain.

8 Teambuilding (Pembentukan Pasukan)


Kepentingan bekerja dalam pasukan – Analisa SWOT – mengimbangi kemenangan peribadi &
kemenangan pasukan – pembinaan matlamat bersama (satu aspirasi satu cita) – merangsang
motivasi untuk mencapai matlamat – penstruturan & pembahagian tugas (delegation of power) –
kerjasama dalam pasukan – sistem komunikasi – understanding each other – menangani konflik –
proses membuat keputusan – strategi & pelan tindakan – pembentukan budaya kerja

Jenis Latihan

Jenis-jenis latihan juga boleh mempengaruhi pekerja menggunakan apa yang telah mereka dapat
daripada kursus yang diberi. Antara contoh-contoh kursus yang biasa diberi untuk pekerja :

 Kursus online

 Kursus Hands-on

 Kursus Formal

Oleh kerana setiap pekerja belajar pada kadar yang berbeza, dan dengan cara yang berbeza, jadi
kursus yang berbeza juga diperlukan. Jika mereka berasa tidak sesuai dengan kursus yang diberikan,
masih ada pilihan lain yang boleh diberi kepada mereka yang mengikut perkembangan semasa. Oleh
yang demikian, latihan atau kursus yang sesuai oleh para pekerja amat diperlukan bagi menjaga
kestabilan sesebuah organisasi. Segala keputusan di tangan anda, sanggupkah anda melihat
organisasi terus menurun prestasinya, ataupun melihat organisasi anda cemerlang dari masa ke
semasa