Anda di halaman 1dari 1

ABSENSI MANUAL TANGGAL 2 S/D 7 APRIL 2018 ASN SATUAN PENDI DIKAN SDN 1 MEKARWANGI KECAMATAN TALEGO NG KABUPATEN GARUT

NAMA NIP PANGKAT, GOL/RUANG SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU No. JABATAN 0 7.30 14.30
NAMA
NIP
PANGKAT, GOL/RUANG
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
SABTU
No.
JABATAN
0
7.30
14.30
07.30
14.30
07.30
14.30
07.
30
14.30
07.30
11.00
07.30
13.30
KET.
MA SUK
PULANG
MASUK
PULANG
MASUK
PULANG
MAS UK
PULANG
MASUK
PULANG
MASUK
PULANG
DASMA, S.Pd.SD
1.
NIP. 196701241991091001
Pembina, IV/a
Guru Madya
SUYATNA, S.Pd., M.M.Pd
2.
NIP. 196208011984101004
Pembina, IV/a
Guru Madya
ERI MULYANA, S.Pd.SD
3.
196603021991031009
Guru Madya
Pembina, IV/a
KOMAR, S.Pd.I
4.
NIP. 196609042007011007
Penata, III/c
Guru Muda
DASEP, S.Pd.SD
5.
NIP. 197206102008011003
Penata Muda Tk.1, III/b
Guru Pertama
ROHAENI, S.Pd.I
6.
NIP. 197407152014092003
Penata Muda, III/a
Guru Pertama
ARIF HERIYANTO, S.Pd.SD
7.
NIP. 198303012014101001
Penata Muda, III/a
Guru Pertama
TATANG SOPANDI, S.Pd.SD
8.
NUPTK. 5437760662200002
TUTI HAERANI, S.Pd.I
9.
NUPTK. 275275665830072
NADI KURNIAWAN
10.
-

Mengetahui :

Camat Talegong

CACA RIFA’1, S.Pd., M.Si NIP. 19640420 198703 1 009

{{ {{

[[{{ [

S.Pd., M.Si NIP. 19640420 198703 1 009 {{ {{ [[{{ [ Mekarwangi, 7 April 2018 Kepala

Mekarwangi, 7 April 2018 Kepala Satuan Pendidikan SDN 1 Mekarwangi Kec. Talegong

DASMA, S.Pd.SD NIP. 19670124 199109 1 001